Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-18 of 18

2021
1 Gustavsen, Ann Margareth; Stranger-Johannessen, Espen; Mælan, Ellen Nesset.
Slik gikk det med svake og sterke elever i året med koronaskole. Forskersonen.no 2021
BI HINN Untitled
 
2 Mælan, Ellen Nesset; Gustavsen, Ann Margareth; Stranger-Johannessen, Espen; Nordahl, Thomas.
Norwegian students’ experiences of homeschooling during the COVID-19 pandemic. European Journal of Special Needs Education 2021 ;Volume 36.(1) p. 5-19
HINN Untitled
 
3 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland.
Tverrfaglig samarbeid. I: Folkehelse og livsmestring i skolen; i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245034592. p. 71-79
HINN HVL Untitled
 
2020
4 Mælan, Ellen Nesset.
Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen. Fagdag for skoleledere og lærere i Finnmark og troms; 2020-10-29 - 2020-10-29
HINN Untitled
 
5 Mælan, Ellen Nesset.
Lokalt læreplanarbeid med rammeplanen og fagfornyelsen. Fagdag for PPT, barnehagestyrere, skoleledere og Tillitsvalgte i Ytre Helgelandmark og troms; 2020-01-28 - 2020-01-28
HINN Untitled
 
2019
6 Mælan, Ellen Nesset.
Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolen.. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-109-5) 161 p.
HINN Untitled
 
7 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Thurston, Miranda.
Helping Teachers Support Pupils with Mental Health Problems Through Inter-professional Collaboration: A Qualitative Study of Teachers and School Prinsipals. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 p. 1-15
HINN Untitled
 
8 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Samdal, Oddrun; Thurston, Miranda.
Pupils' perceptions of how teachers' everyday practices support their mental health: a qualitative study of pupils aged 14-15 in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
HINN Untitled
 
2018
9 Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro.
Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. I: Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202567309. p. 119-132
HINN OSLOMET Untitled
 
10 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Samdal, Oddrun; Thurston, Miranda.
Supporting pupils' mental health through everyday practices: a qualitative study of teachers and head teachers. Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development 2018 ;Volume 36.(1) p. 16-28
HINN Untitled
 
11 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Thurston, Miranda.
Læreres og rektorers erfaringer med å støtte ungdommers psykiske helse.. Bedre Skole 2018 (1)
HVL HINN Untitled
 
12 Thurston, Miranda; Vedøy, Ingeborg Barth; Røset, Linda; Mælan, Ellen Nesset.
Skole, læring og psykisk helse: erfaringer med fysisk aktivitet og kroppsøving. Fysak Konferensen - en fagkonferense om fysisk aktivitet i skolen; 2018-09-20 - 2018-09-20
HINN Untitled
 
2017
13 Mælan, Ellen Nesset.
Supporting pupils’ mental health through everyday practices: A qualitative study of teachers and head teachers. International Conference on Well-being in Education Systems; 2017-11-20 - 2017-11-22
HINN Untitled
 
2016
14 Mælan, Ellen Nesset.
Lærere og skolelederes forståelse av læreres rolle i å fremme skoleelevers psykiske helse. Forskningsdagene 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
HINN Untitled
 
2015
15 Mælan, Ellen Nesset.
Gutter og jenter i skolen: Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolen. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2015 (ISBN 978-82-7671-966-6) 72 p. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(3)
HINN Untitled
 
2014
16 Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars Arild.
Relasjonsbasert klasseledelse : et komplekst fenomen. Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-956-7) 86 p. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(13)
HINN NTNU Untitled
 
17 Mælan, Ellen Nesset.
Kvalitet i barnehagen. Innlandets utdanningskonferanse; 2014-03-04 - 2014-03-04
HINN Untitled
 
18 Mælan, Ellen Nesset; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen.
Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke. Hamar: Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-929-1) 41 p. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(7)
HINN Untitled