Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-41 of 41

2021
1 Andersson, Annica; Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa.
Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt. Sagat 2021
UIA USN UiT Untitled
 
2 Simensen, Anita Movik.
Hvordan lykkes med fremtidens matematikkundervisning?. Fremtidens spesialundervisning: Hva skal til for at spesialundervisning virker?; 2021-10-25 - 2021-10-26
UiT Untitled
 
2020
3 Golishnikova, Elena; Simensen, Anita Movik.
The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic. I: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. Мурманск: Мурманский арктический государственный университет 2020 ISBN 978-5-4222-0429-8. p. 176-181
UiT Untitled
 
4 Krempig, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik.
Nysgjerrig på matematikk i naturen.. Tidsskriftet Forskerfrø 2020 ;Volume 1.(20) p. 52-55
UiT Untitled
 
5 Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik; Danielsen, Fredrik.
Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?. Mediehuset Altaposten Alta 2020
UiT Untitled
 
2019
6 Dicks, Joseph; Culligan, Karla; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik.
Mathematics and Language in New Brunswick and the High North. Antistasis 2019 ;Volume 9.(1) p. 131-142
UiT Untitled
 
7 Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik.
Tasks that enhance creative reasoning. Vitenskapelig forskningskonferanse; 2019-08-22 - 2019-08-24
UiT Untitled
 
8 Simensen, Anita Movik.
Tall og telling: matematikkaktiviteter som utgangspunkt for algebraisk tenkning.. Barnehagekonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling; 2019-10-07 - 2019-10-08
UiT Untitled
 
9 Simensen, Anita Movik; Olsen, Mirjam Harkestad.
Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems. I: Including the Highly Gifted and Creative Students – Current Ideas and Future Directions. Proceedings of the 11th international conference on mathematical creativity and giftedness (MCG 11). WTM Verlag 2019 ISBN 978-3-95987-131-0. p. 202-208
UiT Untitled
 
2018
10 Huru, Hilja Lisa; Räisänen, Anna-Kaisa; Simensen, Anita Movik.
Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge. Nordisk matematikkdidaktikk 2018 ;Volume 23.(3-4) p. 123-142
OSLOMET UiT Untitled
 
11 Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik.
ROM – Realfagstalenter og motivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018
UiT Untitled
 
12 Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik.
Læreren som matematikkstudent. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202579012) 88 p.
UIA UiT Untitled
 
13 Simensen, Anita Movik.
Elever som presterer lavt i matematikk: hvem er de og hva kan vi gjøre?. Fellessamling for realfagskommuner; 2018-03-16 - 2018-03-17
UiT Untitled
 
14 Simensen, Anita Movik.
Tall og telling - algebra i barnehagen. Nettverkssamling, realfagskommunesatsingen; 2018-04-17
UiT Untitled
 
15 Simensen, Anita Movik; Persen, Trond Einar.
"Sammenheng i læring" - Fra antall, rom og form til matematikk. Fellessamling for realfagskommuner; 2018-03-16 - 2018-03-17
UiT Untitled
 
16 Simensen, Anita Movik; Vos, Pauline.
Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk. Sammen om Oppdraget, nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker; 2018-11-12 - 2018-11-13
UIA UiT Untitled
 
2017
17 Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa.
Kven immersion in mathematics. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms –; 2017-01-25 - 2017-01-27
UiT Untitled
 
18 Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa.
Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur. Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk; 2017-12-04 - 2017-12-05
UiT HIOA Untitled
 
19 Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik.
Matematikk – utforsking av mønstre og de store sammenhengene. I: Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0.
UIA UiT Untitled
 
20 Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa.
Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge. Multilingualism in Education in the High North; 2017-02-28
UiT Untitled
 
21 Simensen, Anita Movik; Persen, Trond Einar.
Sammenheng i læring - Fra antall, rom og form til matematikk. Tett på realfag!; 2017-12-15 - 2017-12-16
UiT Untitled
 
2016
22 Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik.
Brøkvafler og desimalsaft. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016 ;Volume 1.
UiT Untitled
 
23 Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik.
Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn). Vitenuka 2016; 2016-02-17
UiT Untitled
 
24 Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik.
SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES. 13th International Congress on Mathematical Education; 2016-07-24 - 2016-07-31
UiT Untitled
 
25 Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik.
Vil lære kvensk med matematikk. Ruijan Kaiku [Newspaper] 2016-10-04
UiT Untitled
 
26 Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem.
Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen. Personalmøte i Breidablikk barnehage; 2016-01-20
UiT Untitled
 
27 Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline.
Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices?. 13th International Congress on Mathematical Education; 2016-07-24 - 2016-07-31
UIA UiT Untitled
 
2015
28 Simensen, Anita Movik.
Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe. EVU - Etter- og videreutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk; 2015-09-14 - 2015-09-17
UiT Untitled
 
29 Simensen, Anita Movik.
How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?. PhD Students’ Symposium; 2015-03-06
UiT Untitled
 
30 Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline.
How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. p. 467-473
UIA Untitled
 
31 Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa.
Brøkvafler og desimalsaft. Forskningstorg under forskningsdagene 2015; 2015-09-19 - 2015-09-19
UiT Untitled
 
32 Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa.
Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn). Vitenuka 2015; 2015-02-18
UiT Untitled
 
33 Simensen, Anita Movik; Sundtjønn, Trude.
TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag. Alta: UiT Norges arktiske universitet 2015 4 p.
UIA UiT Untitled
 
2014
34 Anundsen, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik.
Matematikk i naturen - natur i matematikken. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. p. 163-192
UiT Untitled
 
35 Raen, Kristina Markussen; Simensen, Anita Movik.
TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid. EVU-konferansen 2014: Kreativitet og kultur; 2014-10-01 - 2014-10-03
UIA UiT Untitled
 
36 Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline.
“This Multiplied By That”; the Role of Spech and Gestures in Students’ Meaning Making Process. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2014 ;Volume 6. p. 232-232
UIA UiT Untitled
 
37 Sundtjønn, Trude; Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik.
TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS. The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME); 2014-07-15 - 2014-07-20
UIA UiT Untitled
 
2013
38 Kvivesen, Mona; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik.
Forskningstorg under forskningsdagene. Forskningstorg; 2013-09-21
UiT Untitled
 
39 Simensen, Anita Movik.
Innføring i algebra.. Vitenuka 2013; 2013-04-23
UiT Untitled
 
40 Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem.
Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013 (2) p. 7-23
UiT Untitled
 
2006
41 Simensen, Anita Movik.
Utforskende aktiviteter som utgangspunkt for addisjon og subtraksjon i en andre klasse: en kasusstudie. : Høgskolen i Agder 2006 128 p.
UIA Untitled