Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-34 of 34

2021
1 Austnes, Kari; Sample, James Edward; Lund, Espen.
Tålegrenser for forsuring og overskridelser for seks vassdrag i Vestland fylke. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7322-9) 50 p. NIVA-rapport(7586)
NIVA Untitled
 
2 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7316-8) 178 p. NIVA-rapport(7581)
NIVA Untitled
 
3 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7315-1) 232 p. NIVA-rapport(7580)
NIVA Untitled
 
4 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7314-4) 198 p. NIVA-rapport(7579)
NIVA Untitled
 
5 Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Håll, Johnny Peter.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7330-4) 26 p. NIVA-rapport(7594)
NIVA Untitled
 
2020
6 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7300-7) 195 p. NIVA-rapport(7565)
NIVA Untitled
 
7 Gundersen, Cathrine Brecke; Lund, Espen; Grung, Merete.
Monitoring TCM 2020 - Aquatic. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7247-5) 21 p. NIVA-rapport(7512)
NIVA Untitled
 
8 Lund, Espen; Håll, Johnny Peter.
Overvåkning av fisk i Glomma ved Borregaard 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7200-0) 18 p. NIVA-rapport(7465)
NIVA Untitled
 
9 Moe, S. Jannicke; Nater, Chloé R; Rustadbakken, Atle; Vøllestad, L Asbjørn; Lund, Espen; Qvenild, Tore; Hegge, Ola; Aass, Per.
Long-term mark-recapture and growth data for large-sized migratory brown trout (Salmo trutta) from Lake Mjøsa, Norway. Biodiversity Data Journal 2020 ;Volume 8. p. -
NIVA UiO Untitled
 
10 Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine.
Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7301-4) 49 p. NIVA-rapport(7566)
NIVA Untitled
 
2019
11 Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Andersen, Eivind Ekholt; Lund, Espen; Ranneklev, Sissel Brit; Thaulow, Jens.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7089-1) 48 p. NIVA-rapport(7354)
NIVA Untitled
 
12 Meland, Sondre; Gomes, Tania; Petersen, Karina; Håll, Johnny; Lund, Espen; Kringstad, Alfhild; Grung, Merete.
Road related pollutants induced DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds. Scientific Reports 2019 ;Volume 9. p. -
NIVA NMBU Untitled
 
2018
13 Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche.
Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6974-1) 26 p. NIVA-rapport(7239)
NILU NINA NIVA Untitled
 
14 de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Lund, Espen.
The role of dissolved organic matter in boreal lake mercury cycling. European Geosciences Union (EGU) General Assembly; 2018-04-08 - 2018-04-13
NIVA Untitled
 
15 Lund, Espen; Garmo, Øyvind A; de Wit, Heleen A; Kristensen, Torstein; Hawley, Kate L; Wright, Richard F.
Reduced Acid Deposition Leads to a New Start for Brown Trout (Salmo trutta) in an Acidified Lake in Southern Norway. Water, Air and Soil Pollution 2018 ;Volume 229. p. -
NORD NIVA NMBU Untitled
 
2017
16 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Åkerblom, Staffan; de Wit, Heleen; Skotte, Gunnar; Rask, Martti; Vuorenmaa, Jussi; Kahilainen, Kimmo K.; Malinen, Tommi; Rognerud, Sigurd; Lydersen, Espen; Amundsen, Per-Arne; Kashulin, Nicholas; Kashulina, Tatiana; Terentyev, Petr; Christensen, Guttorm; Jackson-Blake, Leah Amber; Lund, Espen; Rosseland, Bjørn Olav.
Spatial and temporal trends of mercury in freshwater fish in Fennoscandia (1965-2015). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6914-7) 70 p. NIVA-rapport(7179)
USN NIVA UiT NMBU Untitled
 
17 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Olsen, Marianne; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Hawley, Kate Louise.
Overvåking av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og andre nærliggende lokasjoner. Tiltaksrettede undersøkelser i Gunneklevfjorden. Delrapport fra aktivitet 1.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6930-7) 34 p. NIVA-rapport(7195)
NIVA Untitled
 
18 de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Krzeminski, Pawel Konrad; Lund, Espen; Martinez-Frances, Elena; Ong, Stevenson Harvey Lee; Vogt, Rolf David.
The Role of DOM in Catchment and Lake Mercury Cycling in a Boreal lake catchment. 13th International Conference on Mercury as a global pollutant, ICMGP2017; 2017-07-16 - 2017-07-21
UiO NIVA Untitled
 
2016
19 Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle.
Tiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaard. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6676-4) 65 p. NIVA-rapport(6941)
NIVA Untitled
 
20 Austnes, Kari; Lund, Espen; Valinia, Salar; Cosby, Bernard J..
Modellbasert klassifisering av forsuringstilstand i innsjøer uten måledata. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6782-2) 74 p. NIVA-rapport(7047)
NIVA Untitled
 
21 Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit.
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6685-6) 37 p. NIVA-rapport(6950)
NIVA Untitled
 
22 Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6822-5) 209 p. NIVA-rapport(7087)
NIVA Untitled
 
23 Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Myren, Merethe Hemb.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6835-5) 48 p. NIVA-rapport(7100)
NIVA Untitled
 
24 Lund, Espen.
Vurdering av endringer i oppvekstforhold for laks i Glomma ved Borregaard i perioden 2010–2015 og betydningen av fiskeutsettinger fra Glomma kultiveringsanlegg. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6753-2) 20 p. NIVA-rapport(7018)
NIVA Untitled
 
25 Ranneklev, Sissel B.; Jartun, Morten; Lund, Espen.
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Porsgrunn. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6804-1) 26 p. NIVA-rapport(7069)
NIVA Untitled
 
2015
26 Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle.
Tiltaksrettet overvåkning i Glomma 2014 – Utslipp fra Borregaard. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6501-9) 50 p. NIVA-rapport(6766)
NIVA Untitled
 
27 Forsius, Martin; Moldan, Filip; Larssen, Thorjørn; Posch, Maximilian; Aherne, Julian; Lund, Espen; Wright, Richard Frederic; Cosby, Jack.
National-Scale Dynamic Model Applications for Nordic Lake Catchments. Environmental Pollution 2015 ;Volume 25. p. 463-484
NIVA Untitled
 
28 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6652-8) 220 p. NIVA-rapport(6917)
NIVA Untitled
 
2014
29 Austnes, Kari; Lund, Espen.
Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6476-0) 24 p. NIVA-rapport(6741)
NIVA Untitled
 
30 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Lund, Espen; Larssen, Thorjørn.
Seasonal and year-to-year variation of mercury concentration in perch (Perca fluviatilis) in boreal lakes. Environmental Toxicology and Chemistry 2014 ;Volume 33.(12) p. 2661-2670
NIVA UiO Untitled
 
31 Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6492-0) 57 p. NIVA-rapport(6757)
NIVA Untitled
 
32 Lund, Espen; Rustadbakken, Atle; Hokseggen, Torunn.
Fargemerking av lakserogn i Glomma kultiveringsanlegg, Borregaard, 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6498-2) 11 p. NIVA-rapport(6763)
NIVA VETINST Untitled
 
2010
33 Larssen, Thorjørn; Cosby, Bernard J.; Lund, Espen; Wright, Richard Frederic.
Clean air in Europe: Modelling future acidification and fish populations in Norwegian surface waters. Environmental Science and Technology 2010 ;Volume 44.
NIVA Untitled
 
34 Larssen, Thorjørn; Cosby, B.J.; Lund, Espen; Wright, Richard Frederic.
Modeling Future Acidification and Fish Populations in Norwegian Surface Waters. Environmental Science and Technology. News & research 2010 ;Volume 44.(14) p. 5345-5351
NIVA Untitled