Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 108 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7316-8) 178 p. NIVA-rapport(7581)
NIVA Untitled
 
2 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7315-1) 232 p. NIVA-rapport(7580)
NIVA Untitled
 
3 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7314-4) 198 p. NIVA-rapport(7579)
NIVA Untitled
 
4 Olsen, Marianne; Ranneklev, Sissel Brit; Selvik, John Rune; Evenset, Anita; Pedersen, Kristine Bondo; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; Tartiu, Valentina Elena.
Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder.. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7343-4) NIVA-rapport(7607)
NIVA Untitled
 
5 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Corrigendum to “Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017”. Marine Environmental Research 2021 ;Volume 164. p. 105197-
NIVA Untitled
 
6 Øxnevad, Sigurd.
Overvåking av flotasjonskjemikalier i sediment i Ranfjorden i 2020. Vurdering av miljøkonsekvenser etter testproduksjon med nye flotasjonskjemikalier hos Rana Gruber.. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7348-9) 23 p. NIVA-rapport(7612)
NIVA Untitled
 
7 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2020. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7327-4) 31 p. NIVA-rapport(7591)
NIVA Untitled
 
8 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2020. Overvåking for Alcoa Lista.. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7334-2) 36 p. NIVA-rapport(7598)
NIVA Untitled
 
9 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2020. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS.. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7333-5) 46 p. NIVA-rapport(7597)
NIVA Untitled
 
10 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Elkem Carbon og REC Solar i Kristiansand i 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7382-3) 52 p. NIVA-rapport(7646)
NIVA Untitled
 
2020
11 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd.
Undersøkelser av bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7274-1) 33 p. NIVA-rapport(7539)
NIVA Untitled
 
12 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7300-7) 195 p. NIVA-rapport(7565)
NIVA Untitled
 
13 Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd.
Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7206-2) 25 p. NIVA-rapport(7471)
NIVA Untitled
 
14 Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel Brit; Golmen, Lars Gunder; Grung, Merete; Allan, Ian; Øxnevad, Sigurd.
Utredning av konsekvenser av uhellsutslipp av PAH fra Tizir Titanium & Iron AS. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7270-3) 40 p. NIVA-rapport(7535)
NIVA Untitled
 
15 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and intersex in commmon periwinkle (Littorina littorea) in Vikkilen, Norway from 2005 to 2018. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 30th Annual Meeting; 2020-05-03 - 2020-05-07
NIVA Untitled
 
16 Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Øxnevad, Sigurd.
Vurdering av utslipp av krom og nikkel i indre del av Vefsnfjorden. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7281-9) 17 p. NIVA-rapport(7546)
NIVA Untitled
 
17 Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine.
Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7301-4) 49 p. NIVA-rapport(7566)
NIVA Untitled
 
18 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksorientert overvåking av Sunndalsfjorden basert på overvåkingsdata fra 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7294-9) 32 p. NIVA-rapport(7559)
NIVA Untitled
 
19 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksorientert overvåking av Tromøysundet i 2019. Overvåking for Fiven Norge AS avd. Eydehavn. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7198-0) 20 p. NIVA-rapport(7463)
NIVA Untitled
 
20 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2019. Overvåking for Alcoa Lista.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7196-6) 28 p. NIVA-rapport(7461)
NIVA Untitled
 
21 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Karmsundet i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Karmøy. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7201-7) 23 p. NIVA-rapport(7466)
NIVA Untitled
 
22 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2019. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7203-1) 55 p. NIVA-rapport(7468)
NIVA Untitled
 
23 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden i 2019. Overvåking for Alcoa Mosjøen.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7197-3) 34 p. NIVA-rapport(7462)
NIVA Untitled
 
24 Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein.
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7202-4) 29 p. NIVA-rapport(7467)
NIVA Untitled
 
2019
25 Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria.
Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway. Marine Pollution Bulletin 2019 ;Volume 141. p. 318-331
NIVA Untitled
 
26 Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research 2019 ;Volume 144. p. 1-8
NIVA Untitled
 
27 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) in Norway from 1991 to 2017. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 29th Annual Meeting; 2019-05-26 - 2019-05-30
NIVA Untitled
 
28 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2018. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7070-9) 36 p. NIVA-rapport(7335)
NIVA Untitled
 
29 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksorientert overvåking av Husnesfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Husnes. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7081-5) 28 p. NIVA-rapport(7346)
NIVA Untitled
 
30 Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle; Moy, Siri Røang; Eikeland, Stig Alfred.
Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7071-6) 71 p. NIVA-rapport(7336)
NIVA Untitled
 
31 Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksorientert overvåking av Høyangsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Høyanger og Nyrstar Høyanger. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7080-8) 31 p. NIVA-rapport(7345)
NIVA Untitled
 
32 Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7079-2) 33 p. NIVA-rapport(7344)
NIVA Untitled
 
33 Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Eftevåg, Veronica Sæther.
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2018. Overvåking for Alcoa Lista. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7084-6) 38 p. NIVA-rapport(7349)
NIVA Untitled
 
34 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Eftevåg, Veronica Sæther.
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7159-1) 131 p. NIVA-rapport(7424)
NIVA Untitled
 
2018
35 Olsen, Marianne; Næs, Kristoffer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Allan, Ian; Sayfritz, Stephen John; Petersen, Karina.
Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon AS, Kristiansand. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7011-2) 113 p. NIVA-rapport(7276)
NIVA Untitled
 
36 Powell, David E; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Gerhards, Reinhard; Böhmer, Thomas; Koerner, Martin; Durham, Jeremy; Huff, Darren.
Bioaccumulation and trophic transfer of cyclic volatile methylsiloxanes (cVMS) in the aquatic marine food webs of the Oslofjord, Norway. Science of the Total Environment 2018 ;Volume 622-623. p. 127-139
NIVA Untitled
 
37 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker.
Synchronous decreasing levels of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) from Norway, 1991-2015. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NIVA NORCE Untitled
 
38 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2017. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Glencore Manganese Norway AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6980-2) 32 p. NIVA-rapport(7245)
NIVA Untitled
 
39 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i 2017. Overvåking for Alcoa Mosjøen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6977-2) 23 p. NIVA-rapport(7242)
NIVA Untitled
 
40 Øxnevad, Sigurd; Antonsen, Medyan; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise.
Miljøovervåking ved tildekking av forurenset sjøbunn i Lundevågen, Farsund.. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7013-6) 81 p. NIVA-rapport(7278-2018)
NIVA Untitled
 
41 Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar.
Sedimentundersøkelse i Grepperødfjorden og Vestfjorden i Vansjø, i trasé for planlagt sjøkabel.. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7032-7) 31 p. NIVA-rapport(7297)
NIVA Untitled
 
42 Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i 2017. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6981-9) 26 p. NIVA-rapport(7246)
NIVA Untitled
 
43 Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksrettet overvåking av Årdalsfjorden i 2017. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6983-3) 29 p. NIVA-rapport(7248)
NIVA Untitled
 
44 Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksrettet overvåking for Hydro Aluminium Karmøy i 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6982-6) 22 p. NIVA-rapport(7247)
NIVA Untitled
 
45 Øxnevad, Sigurd; Tveiten, Lise Ann.
Miljøovervåking i Vikkilen i Grimstad i 2018 - to år etter gjennomførte sedimenttiltak. oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7042-6) 22 p. NIVA-rapport(7307)
NIVA Untitled
 
2017
46 Ndungu, Kuria; Beylich, Bjørnar; Staalstrøm, Andre; Øxnevad, Sigurd; Berge, John A; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Schaanning, Morten; Bergstrøm, Rune.
Petroleum oil and mercury pollution from shipwrecks in Norwegian coastal waters. Science of the Total Environment 2017 ;Volume 593-594. p. 624-633
NIVA Untitled
 
47 Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker.
Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research 2017 ;Volume 130. p. 85-92
NIVA UiO Untitled
 
48 Øxnevad, Sigurd.
Konsekvensvurdering av dieselutslipp til Årdalsfjorden i november 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6852-2) 18 p. NIVA-rapport(7117)
NIVA Untitled
 
49 Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana AS og Glencore Manganese Norway. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6848-5) 41 p. NIVA-rapport(7113)
NIVA Untitled
 
50 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6849-2) 29 p. NIVA-rapport(7114)
NIVA Untitled
 
    Show next list