Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 84 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Eivindsen, Tove; Lindgaard, Eva; Rundberget, Bernt.
Usikker framtid for bergkunsten i Norge. Gemini.no og Forskning.no [Internet] 2019-05-10
NTNU Untitled
 
2 Eivindsen, Tove; Skjelbakken, Roger.
Kulisteinen, 3D-print (gips) i 250 eksemplarer. NTNU Vitenskapsmuseet og Smøla kommune 2019
NTNU Untitled
 
3 Eivindsen, Tove; Stang, Margrethe C.; Thun, Terje; Hagland, Jan Ragnar; Kruse, Arne; Stige, Morten.
P2 Museum: Runesteinen på Kuli. NRK P2 og podcast [Radio] 2019-04-07
NTNU Untitled
 
2018
4 Andersen, Reidar; Hellem, Arnstein; Eivindsen, Tove.
Kronikk: NTNUs vindu mot byen trenger et nybygg. Adresseavisen 2018 p. -
NTNU Untitled
 
5 Eivindsen, Tove.
Open Stage: Our shortest exhibition ever – with the shortest preparation time. MuseumNext; 2018-06-18 - 2018-06-20
NTNU Untitled
 
6 Eivindsen, Tove.
WORKING TOGETHER IN UNIVERSITY MUSEUMS: POPPING UP - Our shortest exhibition ever – with the shortest preparation time. Universeum 2018; 2018-06-13 - 2018-06-17
NTNU Untitled
 
2017
7 Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove.
Video: Museumsdirektøren på Ecsite.
NTNU Untitled
 
8 Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove; Rokne, Arnfinn Stendahl; Overskaug, Kristian.
Video: Museumsdirektøren rigger BODY WORLDS Vital.
NTNU Untitled
 
9 Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove; Skorem, Jo.
Video: Museumsdirektøren på besøk på Villreinsenteret.
NTNU Untitled
 
10 Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Sandbakk, Øyvind.
Video: Museumsdirektøren på "Din kropp i bevegelse".
NTNU Untitled
 
11 Andersen, Reidar; Haltbrekken, Lars; Eivindsen, Tove.
Video: Museumsdirektøren og Lars Haltbrekken.
NTNU Untitled
 
12 Andersen, Reidar; Prestø, Tommy; Eivindsen, Tove.
Video: Museumsdirektøren i herbariet.
NTNU Untitled
 
13 Berglund, Birgitta; Eivindsen, Tove; Hojem, Åge.
Samiske gjenstander. [Artistic or museum-related presentation] Webutstilling. NTNU VItenskapsmuseet; . 2017-11-28
NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud; Eivindsen, Tove.
Gunnerus scientific cruise in Tosenfjord.
NTNU Untitled
 
15 Eivindsen, Tove; Andersen, Reidar; Cyvin, Øylov Emma.
Video: Museumsdirektøren og gjenoppbygging.
NTNU Untitled
 
16 Eivindsen, Tove; Andersen, Reidar; Henriksen, Merete Moe.
Video: Museumsdirektøren i Melhus.
NTNU Untitled
 
17 Eivindsen, Tove; Davidsen, Jan Grimsrud.
Arctic char tagging - Rognan 2017.
NTNU Untitled
 
18 Ekrem, Torbjørn; Eivindsen, Tove.
Bjørnedyr i norske skoger.
NTNU Untitled
 
19 Grube, Martin; Gaya, Ester; Kauserud, Håvard; Smith, Adrian M.; Avery, Simon V.; Fernstad, Sara F.; Muggia, Lucia; Martin, Michael David; Eivindsen, Tove; Kõljalg, Urmas; Bendiksby, Mika.
The next generation fungal diversity researcher. Fungal Biology Reviews 2017 ;Volume 31.(3) p. 124-130
NTNU UiO Untitled
 
20 Haugen, Randi Wenche; Cyvin, Øylov Emma; Eivindsen, Tove; Jensås, Ivar Margido; Rokne, Arnfinn Stendahl; Pedersen, Solbjørg; Sylvester, Morten; Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin; Thomsen, Tina Skjærvik; Andersen, Reidar.
BODY WORLDS Vital. [Artistic or museum-related presentation] Internasjonal vandreutstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2017-06-06 - 2017-10-08
NTNU Untitled
 
21 Hårsaker, Karstein; Eivindsen, Tove; Andersen, Reidar.
Månesteinen fra Apollo 11 - Pop-up utstilling - Starmus 2017. [Artistic or museum-related presentation] Starmus. ; Trondheim. 2017-06-21 - 2017-06-21
NTNU Untitled
 
22 Sauvage, Raymond; Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove.
Video: Museumsdirektøren på Byneset.
NTNU Untitled
 
2016
23 Eivindsen, Tove; Christophersen, Axel; Hojem, Åge.
Ni arkeologiske funn du må se i Trondheim. Aftenposten Historie [Journal] 2016-07-20
NTNU Untitled
 
24 Ekrem, Torbjørn; Eivindsen, Tove.
DNA-strekkoding. Hva, hvem og hvordan?.
NTNU Untitled
 
25 Ekrem, Torbjørn; Eivindsen, Tove.
Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates (EBAI).
NTNU Untitled
 
2015
26 Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trønderske vikinger hadde tidlig kontakt med britene. Forskning.no [Internet] 2015-01-03
NTNU Untitled
 
27 Lindgaard, Eva; Eivindsen, Tove; Strømmen, Lars.
Jaktet bergkunst i skjeletthula. Gemini.no [Business/trade/industry journal] 2015-04-07
NTNU Untitled
 
2014
28 Eivindsen, Tove.
Den globale grøfta: Rett på nett frå felt. Dialog med meinigmann og kvarandre på Norark. Primitive tider 2014 (16) p. 153-158
NTNU Untitled
 
29 Eivindsen, Tove; Ekrem, Torbjørn.
Norwegian Christmas food spills its beans. Gemini [Internet] 2014-12-23
NTNU Untitled
 
30 Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Mid-Norway Vikings among the first to sail to British Isles. Sciencenordic.com [Internet] 2014-12-30
NTNU Untitled
 
31 Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trønderske vikinger tidlig på langferd. Gemini.no [Internet] 2014-12-18
NTNU Untitled
 
32 Ekrem, Torbjørn; Boström, Erik; Eivindsen, Tove.
Lite svin på skogen i norsk julemat. NTNU Vitenskapsmuseets nettsider [Internet] 2014-12-19
NTNU Untitled
 
2013
33 Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Eivindsen, Tove.
Forskning på ytterkanten. Gemini [Journal] 2013-09-09
NTNU Untitled
 
34 Eivindsen, Tove.
Den globale grøfta - Rett på nett frå felt. Dialog med meinigmann og kvarandre på Norark.no. Det norske arkeologmøtet NAM; 2013-11-07 - 2013-11-09
NTNU Untitled
 
35 Eivindsen, Tove.
Norark.no - Norsk arkeologi.
NTNU Untitled
 
36 Eivindsen, Tove.
Old school Movember.
NTNU Untitled
 
37 Eivindsen, Tove.
Steinalder, skjærgård og sjøfangst på NTNU VM.
NTNU Untitled
 
38 Eivindsen, Tove; Ekrem, Torbjørn.
DNA-strekkoder gir nye arter. Forskning.no [Internet] 2013-10-24
NTNU Untitled
 
39 Eivindsen, Tove; Ekrem, Torbjørn.
Når synet bedrar. Gemini.no [Journal] 2013-10-22
NTNU Untitled
 
40 Eivindsen, Tove; Grønnesby, Geir; Risvaag, Jon Anders.
Oldest Charlemagne coin in Norway. Science Nordic [Internet] 2013-06-10
NTNU Untitled
 
41 Eivindsen, Tove; Grønnesby, Geir; Risvaag, Jon Anders.
Unikt myntfunn i Trondheim. Forskning.no [Internet] 2013-06-10
NTNU Untitled
 
42 Ekrem, Torbjørn; Eivindsen, Tove; Alterskjær, Roger W.Jongsma.
Norwegian Barcode of Life (NorBOL).
NTNU Untitled
 
43 Lindgaard, Eva; Eivindsen, Tove.
Dokumentasjon av helleristninger i 3D på Benan.
NTNU Untitled
 
2012
44 Eivindsen, Tove.
Kulturbydelen Kalvskinnet. Adresseavisen 2012 p. 23-23
NTNU Untitled
 
45 Eivindsen, Tove.
PR blant profeter og verdenssensasjoner. PR blant profeter og verdenssensasjoner; 2012-06-21 - 2012-06-21
NTNU Untitled
 
46 Eivindsen, Tove.
Verden i Trondheim. Adresseavisen 2012 p. -
NTNU Untitled
 
47 Risvaag, Jon Anders; Eivindsen, Tove.
Sølvet fra Silkeveien. Forskning.no [Internet] 2012-08-25
NTNU Untitled
 
48 Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen.
Afghanistan - Den gjemte historien. [Artistic or museum-related presentation] Utstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02
NIKU NTNU Untitled
 
2011
49 Bjerck, Hein Bjartmann; Piana, Ernesto; Eivindsen, Tove.
Finding Clues as to How Early Man Adapted to Marine Environments. http://www.sciencedaily.com [Internet] 2011-09-23
NTNU Untitled
 
50 Bjerck, Hein Bjartmann; Piana, Ernesto; Eivindsen, Tove.
Steinalderens oversettere. forskning.no [Internet] 2011-10-14
NTNU Untitled
 
    Show next list