Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-15 of 15

2019
1 Naustdal, Anne-Grethe; Yttri, Gunnar.
Danning og akademisk handverk. Presentasjon av nytt fellesemne på konferansen "Profesjons- og arbeidslivsretting. Kan HVL finna ein tredje veg?", Høgskulen på Vestlandet, 11. - 12. november 2019.. rofesjons- og arbeidslivsretting. Kan HVL finna ein tredje veg?", Høgskulen på Vestlandet, 11. - 12. november 2019.; 2019-11-11 - 2019-11-12
HVL Untitled
 
2 Yttri, Gunnar.
Bokmelding Alf Kjetil Igland Brukseieren. Mons Fuhrs liv og virke.. Heimen - Lokal og regional historie 2019 ;Volume 56.(3) p. 240-241
HVL Untitled
 
3 Yttri, Gunnar.
Kva er universitet og høgskular til for? Den norske universitets- og høgskulesektoren ved inngangen til 2020-talet.. Utdanningspolitisk konferanse, Folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland; 2019-10-31 - 2019-10-31
HVL Untitled
 
4 Yttri, Gunnar.
Landleg og framifrå.. Tale ved opninga av Bragebygget, Campus Sogndal, Høgskulen på Vestlandet, 29. januar 2019.; 2019-01-29 - 2019-01-29
HVL Untitled
 
5 Yttri, Gunnar.
Legitimeringa av norsk småkraft. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3.(5) p. 325-339
HVL Untitled
 
6 Yttri, Gunnar.
Levande campus - tett på arbeidsliv og samfunn. Innleiing og leiing av parallellsesjon.. Leiarsamling i Høgskulen på Vestlandet, 18. - 19. september 2019.; 2019-09-18 - 2019-09-19
HVL Untitled
 
7 Yttri, Gunnar.
Mønstergyldig skadeverk i nord? Kronikk, 23. september 2019.. Khrono.no 2019
HVL Untitled
 
8 Yttri, Gunnar.
Norsk småkraft lokkar utanlandske selskap. Intervju.. Nationen [Newspaper] 2019-06-08
HVL Untitled
 
9 Yttri, Gunnar.
Samfunnsoppdraget. Eit universitet i emning: vår rolle i utdanning av kandidatar for regionalt arbeidsliv.. Profesjons- og arbeidslivsretting: Kan HVL finna ein tredje veg? Konferanse ved Høgskulen på Vestlandet, 11. - 12. november 2019.; 2019-11-11 - 2019-11-12
HVL Untitled
 
10 Yttri, Gunnar.
Sentrum og periferi: eit varig modelltyranni? norsk historieskriving i fagkritisk perspektiv. I: Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03439-3. p. 242-257
HVL Untitled
 
11 Yttri, Gunnar.
The growth of small hydropower in Norway 1990 – 2020.. Research workshop: Renewable Energy Knowledge Infrastructures, STIS, University of Edinburgh; 2019-03-14
HVL Untitled
 
12 Yttri, Gunnar.
Universitet og høgskular si regionale rolle. Innleiing.. Seminar ved Distriktssenteret i Sogndal; 2019-12-10 - 2019-12-10
HVL Untitled
 
13 Yttri, Gunnar.
Vestlandsmelding utan blikk for Vestlandet? Blogginnlegg 22. februar 2019.. Krohnargument.no 2019
HVL Untitled
 
14 Yttri, Gunnar; Hoel, Oddmund Løkensgard.
Sogn og Fjordane: Lærarfylket. Populærvitskapleg artikkel.. Kjelda : nytt frå arkivarbeidet i Sogn og Fjordane 2019 (2) p. 22-27
HVL Untitled
 
15 Yttri, Gunnar; Silvast, Antti.
Local initiatives and international investments. The growth of small hydropower in Norway 1990 – 2020. An Introduction.. ENERGY AND SOCIETY IN TRANSITION: 2nd International Conference, Arizona State University on Energy Research and Social Science; 2019-05-28 - 2019-05-31
HVL NTNU Untitled