Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 85 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Har Sejersted forstått hva granskning innebærer?. Debattinnlegg Aftenposten [Newspaper] 2020-01-04
UiO Untitled
 
2 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet 2020
UiO Untitled
 
3 Høgberg, Benedikte Moltumyr; Holmøyvik, Eirik.
Stortingets rett til innsyn. Rett24.no 2020
UiB UiO Untitled
 
2019
4 Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiB UiO Untitled
 
5 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnloven som rettskildefaktor. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 239-258
UiO Untitled
 
6 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Det ingen har fortalt oss. Kronikk Klassekampen [Newspaper] 2019-12-14
UiO Untitled
 
7 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Harmonisering og motstrid. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 475-501
UiO Untitled
 
8 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Intervju DN. Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
9 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Libya-krigen: Ulfstein forlanger for mye av Stortinget. Debattinnlegg Morgenbladet [Newspaper] 2019-01-14
UiO Untitled
 
10 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Nav-skandalen. Juristene i glasshuset. Agenda Magasin 2019
UiO Untitled
 
11 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Nav-skandalen: Juristene i glasshuset. Juridika 2019
UiO Untitled
 
12 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Nav-skandalen og maktens grå eminenser. Debattinnlegg Aftenposten [Newspaper] 2019-12-24
UiO Untitled
 
13 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
NOU 2019:13 Når krisen inntreffer. : Norges Offentlige Utredninger 2019 136 p.
UiO Untitled
 
14 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Statlige pengesluk gir grobunn for nye "bompengeopprør". Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
15 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tilbakevirkningsforbudet som rettskildeprinsipp. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 562-567
UiO Untitled
 
16 Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar; Ugelvik, Synnøve.
NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen.. : Norges Offentlige Utredninger 2019 265 p.
UiB UiO Untitled
 
2018
17 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett 2018 p. 342-346
UiO Untitled
 
18 Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiB UiO Untitled
 
19 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Nybø bygger luftslott. Debattinnlegg Morgenbladet [Newspaper] 2018-09-28
UiO Untitled
 
20 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Rettferdiggjør anonym netthets. Debattinnlegg Dagens Næringsliv [Newspaper] 2018-03-19
UiO Untitled
 
21 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Å være professor er ikke en popularitetskonkurranse. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
22 Høgberg, Benedikte Moltumyr; Høgberg, Viktoria.
Tre politiske myter om det norske skolesystemet. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
2017
23 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. p. 215-228
UiO Untitled
 
24 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser.. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2017 (3-4) p. 88-116
UiO Untitled
 
2016
25 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred.. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016
UiO Untitled
 
26 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Rettighetsbegreper i Grunnloven. Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opplæring i § 109.. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. p. 117-134
UiO Untitled
 
27 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Statsrett - kort forklart. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02767-8) 168 p.
UiO Untitled
 
28 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Ørebech bedriver hokus pokus. Nordlys [Newspaper] 2016-11-04
UiO Untitled
 
29 Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg.
Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. : Nærings- og fiskeridepartementet 2016 52 p.
NF NHH NOFIMA UiO UiT Untitled
 
2015
30 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Bør fremmedkrigere miste sitt norske statsborgerskap?. Aftenposten [Newspaper] 2015-03-24
UiO Untitled
 
31 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap. : Norges offentlige utredninger 2015 118 p.
UiO Untitled
 
2013
32 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Noen ord om grunnlovstolkning. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. p. 249-265
UiO Untitled
 
33 Høgberg, Alf Petter; Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tolkning av Grunnloven. Jussens venner 2013 ;Volume 48.(3) p. 193-226
UiO Untitled
 
34 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Flere grunnlovsreformer må komme. Stat og Styring [Journal] 2013-12-01
UiO Untitled
 
35 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forslag til nye rettigheter i Grunnloven. Fagseminar; 2013-10-29
UiO Untitled
 
36 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Hva menes med menneskerettigheter?. Undervisning; 2013-11-20
UiO Untitled
 
37 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105. I: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3633-5. p. 368-403
UiO Untitled
 
38 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Menneskerettigheter i Grunnloven: Flere rettigheter i Grunnloven?. Fagkonferanse; 2013-11-05
UiO Untitled
 
39 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Moss Avis. [Newspaper] 2013-10-04
UiO Untitled
 
40 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Napoleonic Wars to Finnish influence. Nordic Constitutionalism; 2013-04-16
UiO Untitled
 
41 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Når blir berettigede forventninger vernet av Grunnloven?. Kurs JUS; 2013-12-09
UiO Untitled
 
42 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Samarbeidsavtale de borgerlige partier. P4 [Radio] 2013-10-01
UiO Untitled
 
43 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Statsrett - kort forklart. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02176-8) 160 p.
UiO Untitled
 
44 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Tilbakevirkende lover på privatrettens område. Faglunsj; 2013-06-26
UiO Untitled
 
45 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Verdens Gang. [Newspaper] 2013-09-29
UiO Untitled
 
2012
46 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Den juridiske metode. Særlig om internasjonale kilder. Seminar for UNEs ansatte; 2012-11-09
UiO Untitled
 
47 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forholdet mellom grunnlovsrettigheter og internasjonale menneskerettigheter i lys av Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsendringer. De nordiske konstitusjoner og internasjonale menneskerettigheter; 2012-11-19 - 2012-11-20
UiO Untitled
 
48 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Forslag til grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter. Faglunsj ved Avdeling for Petroleumsrett; 2012-03-06
UiO Untitled
 
49 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlovsfesting av menneskerettigheter: Diskrimineringsvern, barns rettigheter, sosiale og økonomiske rettigheter. Forskergruppen RIKS; 2012-03-19
UiO Untitled
 
50 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Grunnlovsfesting av personvern og personopplysningsvern. Personvernkonferanse; 2012-06-12
UiO Untitled
 
    Show next list