Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 111 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Storsveen, Odd Arvid.
Parlamentarismen, pressen og illusjonen om 1884. I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 465-485
UiO Untitled
 
2018
2 Storsveen, Odd Arvid.
Christian Frederik og hans oppdrag i Norge i 1813.. Historisk Tidsskrift (Danmark) 2018 ;Volum 118.(2) s. 465-487
UiO Untitled
 
2016
3 Storsveen, Odd Arvid.
Gi meg mine fire hundre år tilbake! Danmark og Norge: Historien som aldr tar slutt.. I: Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press 2016 ISBN 978-87-12-05302-6. s. 218-231
UiO Untitled
 
4 Storsveen, Odd Arvid.
Stormakters krig, småstaters fred. I: Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013. Oslo: Forsvarsmuseet 2016 ISBN 978-82-91218-67-0. s. 13-25
UiO Untitled
 
2015
5 Storsveen, Odd Arvid.
Aviser som politiske aktører på 1800-tallet: Politikk gjennom presseblikk. Pressehistorisk tidsskrift 2015 (23) s. 58-72
UiO Untitled
 
6 Storsveen, Odd Arvid.
Fra slagbenk til stortingsbenk. Folk og elite på Stortinget etter 1814. I: Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 97-882-304-01729. s. 207-251
UiO Untitled
 
7 Storsveen, Odd Arvid.
Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press 2015 (ISBN 97-882-304-01729) 400 s.
UiO Untitled
 
8 Storsveen, Odd Arvid.
Smaken av frihet. En grunnlov for makt og for avmakt.. I: Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 97-882-304-01729. s. 9-19
UiO Untitled
 
2014
9 Storsveen, Odd Arvid.
Det norske Norge - hvor finnes det?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 (1) s. 3-13
UiO Untitled
 
10 Storsveen, Odd Arvid.
Litteraturkritikk i Hermoder. I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 354-364
UiO Untitled
 
11 Storsveen, Odd Arvid.
Overklassens grunnlov? Stortingsvalg og representasjon under embetsmannsstaten. I: Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-3210-334-8. s. 143-153
UiO Untitled
 
12 Storsveen, Odd Arvid.
Peder Soelvold (1799-1847) og Henrik Wergeland (1808-1845). I: Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02376-2. s. 52-65
UiO Untitled
 
13 Storsveen, Odd Arvid.
Skilsmisse eller separasjon? Arvegodsets fordeling etter 1814. TEMP-tidsskrift for historie 2014 (9) s. 179-186
UiO Untitled
 
14 Storsveen, Odd Arvid.
Topografi og kritikk : Topographisk Journal for Norge (1792-1802). I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 365-374
UiO Untitled
 
2013
15 Storsveen, Odd Arvid.
Det skiftende Norden og de transnasjonale muligheter. I: Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101801. s. 167-172
UiO Untitled
 
16 Storsveen, Odd Arvid.
Frihet for borgerskapet, ikke for arbeiderklassen. Marxist-leninistene og ytringsfriheten på 1970-tallet. I: Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 9788282650700. s. 93-125
UiO Untitled
 
17 Storsveen, Odd Arvid.
I opposisjon til "den exalterede Stemning". Jacob Aall under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet 2013 (8) s. 7-53
UiO Untitled
 
18 Storsveen, Odd Arvid; Frydenlund, Bård.
Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-3210-180-1) 183 s.
UiO Untitled
 
2012
19 Storsveen, Odd Arvid.
Anmeldelse av Knut Kjeldstadli: Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om fremveksten av det moderne Norge. Heimen - Lokal og regional historie 2012 (1) s. 92-95
UiO Untitled
 
20 Storsveen, Odd Arvid.
Den historiske profesjonen. I: P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978 82 8265 038 0. s. 50-65
UiO Untitled
 
2010
21 Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid.
Den norske vei. I: Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01551-4. s. 369-377
UiB UiO Untitled
 
22 Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid.
Kultur, fornøyelser, norskhet. I: Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01551-4. s. 261-273
UiB UiO Untitled
 
23 Johansen, Tor Are; Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid.
En frihet til besvær. I: Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01551-4. s. 205-247
UiB UiO Untitled
 
24 Storsveen, Odd Arvid.
Democracy and Elections: The Norwegian Experience 1830-1850. Revue d'histoire Nordique 2010 (10) s. 95-111
UiO Untitled
 
25 Storsveen, Odd Arvid.
Jacob Aall på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet 2010 (2) s. 27-34
UiO Untitled
 
26 Storsveen, Odd Arvid.
Visjoner om nasjonens historie. Religion, historie og nasjon. I: Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk 2010 ISBN 978-82-8217-011-6. s. 64-73
UiO Untitled
 
27 Storsveen, Odd Arvid.
Wergelands doble Amerika. Agora 2010 (1-2) s. 5-25
UiO Untitled
 
28 Storsveen, Odd Arvid.
Ytringers frihet og ufrihet - et streiftog i norsk historisk praksis. I: Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0054-8. s. 223-241
UiO Untitled
 
2009
29 Storsveen, Odd Arvid.
Architecture articles. Henrik Wergeland as national archivist. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009 ;Volum 88.(4) s. 711-715
UiO Untitled
 
30 Storsveen, Odd Arvid.
John Herstad: "Archivaren, - Gud bevar'en!" Henrik Wergeland som riksarkivar. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009 ;Volum 88.(4) s. 711-715
UiO Untitled
 
31 Storsveen, Odd Arvid.
Poesi, polemikk eller politikk? Henrik Wergeland mot Morgenbladet, 1841. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2009 ;Volum 21.(2) s. 3-6, 8-13-
UiO Untitled
 
2008
32 Storsveen, Odd Arvid.
Demring med paradokser. Agora 2008 (4) s. 296-309
UiO Untitled
 
33 Storsveen, Odd Arvid.
Hermoder, et norsk Minerva?. I: Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget 2008 ISBN 9788245007176. s. 177-191
UiO Untitled
 
34 Storsveen, Odd Arvid.
Håpet om folkets oppvåkning. Fra For Almuen til For Arbeidsklassen. I: Henrik Wergeland : såmannen. Aschehoug & Co 2008 ISBN 978-82-03-19403-0. s. 273-316
UiO Untitled
 
35 Storsveen, Odd Arvid.
Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland. Cappelen Damm AS 2008 (ISBN 978-82-02-24933-5) 754 s.
UiO Untitled
 
36 Storsveen, Odd Arvid.
1814 - forbilde eller særtilfelle?. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2008 (10) s. 31-45
UiO Untitled
 
2006
37 Storsveen, Odd Arvid.
"Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav". Om H.C. Andersens norske forbindelser. I: H.C. Andersen - eventyr, kunst og modernitet. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0433-2.
UiO Untitled
 
2005
38 Storsveen, Odd Arvid.
Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon & Maud II (Cappelen 2004). Historisk Tidsskrift (Norge) 2005 (1) s. 130-141
UiO Untitled
 
39 Storsveen, Odd Arvid.
Ark Bokhandel AS; Beyer, Fredrik; Bok- og Korntorkjedene Norge AS (BKN); Bok & Media AS; bokhandel; Brun, Fridthjov; Bruns Bokhandel A/S, F.; Dahl; Johan Anthon Abraham Fjeldsted; Dybwad A/S; Dybwad, Jacob; Fagskolen for Bok og Papir; Fri Bokhandel BA; Hauff, Emma; Hauff, Nils Selmer; Haugen, Harald; Lambrechts, Thorstein; Lauritzen, Arild D.; Libris AS. I: Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 8257315354. s. -
UiO Untitled
 
40 Storsveen, Odd Arvid.
Den dansk-norske arv i den svensk-norske unionen. Union � kontakt og konflikt (nordisk historikerkonferanse); 2005-04-28 - 2005-04-29
UiO Untitled
 
41 Storsveen, Odd Arvid.
"Hvad synes du om at blive svensk nu?". Norsk motstand og avmakt i 1814. Humanioradagene 2005: "Brödrafolkenes väl?" Norge og Sverige i 200 år.; 2005-03-04
UiO Untitled
 
42 Storsveen, Odd Arvid.
Intervju om utviklingen av norsk nasjonalitet. NRK P2, Verdt å vite [Radio] 2005-05-19
UiO Untitled
 
43 Storsveen, Odd Arvid.
Norges historie fra 1914 til 1950. Forelesningsrekke for Aker Seniorakademis studiegrupper; 2005-01-20 - 2005-04-21
UiO Untitled
 
44 Storsveen, Odd Arvid.
Patriotisme og radikalisme i Hollywood 1935-1965. Slipparrangemanet for Fortid nr. 3/4 2005; 2005-11-14
UiO Untitled
 
45 Storsveen, Odd Arvid.
Pekingand i sursøt saus - bokanmeldelse av Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao. Historien om AKPs vekst og fall (2005). Klassekampen 2005 s. -
UiO Untitled
 
46 Storsveen, Odd Arvid.
Salonger og slum - bokanmeldelse av Karsten Alnæs: Historien om Europa, bd. 3 (Gyldendal 2005. Klassekampen 2005 s. -
UiO Untitled
 
47 Storsveen, Odd Arvid.
Sverdrup, Georg. I: Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 82-573-1011-5. s. 42-43
UiO Untitled
 
48 Storsveen, Odd Arvid.
Unionell identitet: Norsk, dansk og svensk på 1800-tallet. Det uavhengige Norge 100 år; 2005-10-27
UiO Untitled
 
49 Storsveen, Odd Arvid.
Wedel Jarlsberg, Herman. I: Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 82-573-1011-5. s. 428-431
UiO Untitled
 
50 Storsveen, Odd Arvid.
Wergeland, Nicolai. I: Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 82-573-1011-5. s. 464-465
UiO Untitled
 
    Vis neste liste