Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 86 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin; Iversen, Frode.
Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?. CHESS annual meeting; 2021-06-07 - 2021-06-09
UiO Untitled
 
2 Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin; Iversen, Frode.
Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?. VIKINGS annual meeting; 2021-09-08 - 2021-09-09
UiO Untitled
 
2020
3 Almehagen, Einar; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Aasen, Henriette Sinding.
På sporet av den første kirka. Gudbrandsdølen Dagningen [Avis] 2020-10-08
NTNU UiO Untitled
 
4 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Farger moderne trusselbilder synet vårt på forhistorien?. Forskersonen.no 2020
UiO Untitled
 
5 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Krisens mange ansikter. Fra korona og global oppvarming til jernalderens fimbulvinter. HEIs kulturarvsdag 2020.; 2020-11-06
UiO Untitled
 
6 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
På sporet av fimbulvinteren. Hva vet vi egentlig?. Publikumsforedrag på Midgard vikingsenter; 2020-09-30
UiO Untitled
 
7 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post.
Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 187-199
UiO Untitled
 
8 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Stamnes, Arne Anderson.
Startar stor undersøking med georadar i gravhaugane: - Det blir vanvittig spennande å sjå kva vi kan finne. Dølen [Internett] 2020-06-23
NTNU UiO Untitled
 
9 Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Reporter Terje Gordin Hong på Georadartesting. NRK Innlandet [Radio] 2020-06-24
NTNU UiO Untitled
 
10 Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Muriteigen, Ole Tvete.
Georadar og arkeologi. NRK Innlandet [TV] 2020-06-24
NTNU UiO Untitled
 
11 Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning; Bebre, Viktorija; Inga, Donina; Arturs, Viksna.
Bloomery ironmaking in Latvia: a comparative study of Iron Age and medieval technologies. Historical Metallurgy: Journal of the Historical Metallurgy Society 2020 ;Volum 52.(2) s. 96-109
NTNU UiO Untitled
 
2019
12 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Gamle problemstillinger, nye virkeligheter. Har vi kommet noe lenger?. Det norsk arkeologmøtet 2019, sesjon 2: Fremtidens arbeidsmarked; 2019-11-07
UiO Untitled
 
13 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach. Primitive tider 2019 ;Volum 21. s. 101-119
UiO Untitled
 
14 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Villere, våtere, kaldere? Klima som arkeologisk forklaringsmodell i Skandinavisk jernalderforskning. Seminar om Dilling og større bosetninger fra jernalderen; 2019-11-21
UiO Untitled
 
15 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Marianne, Nordahl; Bergstrøm, Ida Irene.
The mystery from pre-Viking days: Only the most powerful had these little pieces of gold. www.sciencenorway.no [Internett] 2019-11-05
UiO Untitled
 
16 Jakovleva, Marite; Auzina, Dita; Bruzis, Rudolfs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rundberget, Bernt; Bebre, Viktorija; Donina, Inga; Klava, Valda; Straube, Gvido; Berzins, Valdis; Viksna, Arturs; Actins, Andris; Meija, Raimonds; Popovs, Konrads; Upmalis, Raitis; Parfentev, Anton.
Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry. Post-Medieval Archaeology 2019 ;Volum 53.(1) s. 102-124
NTNU UiO Untitled
 
2018
17 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Et arkeologisk perspektiv på klima og økologi. Politisk organisering i Europas første millennium; 2018-09-05
UiO Untitled
 
18 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Filmen Skjelvet viser hvordan «apokalypsen» alltid har fascinert oss. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 s. 32-33
UiO Untitled
 
19 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
The 6th century crisis in Norwegian archaeology. A preliminary study. Theorizing Collapse and Transformations: Cultural responses to crisis and shock; 2018-08-20 - 2018-08-24
UiO Untitled
 
20 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Bostic, Joshua Neilson.
The Fimbulwinter of AD 536-538: Crisis, adaptation or decline?. 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Beyond paradigms.; 2018-09-05 - 2018-09-09
UiO Untitled
 
21 Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
UiO Untitled
 
2017
22 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie. Boklansering; 2017-01-31
UiO Untitled
 
23 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Hva arkeologene fant på E6-prosjektet. I: Årbok for Norsk vegmuseum 2017. : Statens vegvesen / Norsk vegmuseum 2017 ISBN 9788291130453. s. 97-114
UiO Untitled
 
2016
24 Andreadakis, Linn Trude Lieng; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
25 Cannell, Rebecca; Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag 2016 (ISBN 978-82-8314-101-6) 332 s.
UiB UiO Untitled
 
26 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
27 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
"Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
28 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
29 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Fangstgroper. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
30 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Forord. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
31 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 (ISBN 978-82-8314-101-6) 332 s.
UiO Untitled
 
32 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
33 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Lokal forankring og formidling. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
34 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Undersøkte kulturminner. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
35 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Andreadakis, Linn Trude Lieng.
Kullgroper i Fron. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
36 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning; Lønaas, Ole Christian.
Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
37 Loktu, Lise; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Jernaldergårdene ved Breivegen. Kontinuitet og endring over 300 år. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.
UiO Untitled
 
38 Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Cannell, Rebecca J.S..
Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6. s. 80-93
NORCE UiB UiO Untitled
 
39 Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning.
Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective. Flint and iron in the course of history; 2016-10-25 - 2016-10-25
NTNU UiO Untitled
 
2013
40 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
E6 Gudbrandsdalen - Forvaltningsarkeologi som premissleverandør. Gudbrandsdalsseminaret; 2013-01-30
UiO Untitled
 
41 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Fra Frons eldre historie. Fronsbygdin 2013
UiO Untitled
 
42 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Ingen grenser - forvaltningsarkeologi som premissleverandør. Fredagsseminar; 2013-02-08
UiO Untitled
 
43 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Jernaldergårdene ved Hundorp - I et natur- og kulturhistorisk perspektiv. Møt arkeologene; 2013-04-21
UiO Untitled
 
44 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Natur og kultur i brutal forening - Et forsknings- og forvaltningsarkeologisk dilemma. Lunsjforedrag; 2013-02-12
UiO Untitled
 
45 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Sogn og Fjordane på tvers - 420 kV "Ørskog - Fardal". I: Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. : Universitetet i Bergen 2013 ISBN 978-82-90273-88-5. s. 93-108
UiO Untitled
 
2012
46 Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Trosset flomfaren. En til nå ukjent historisk gårdsstruktur er avdekket i Gudbrandsdalen, med gårder lagt til dalbunnen, ikke bare i dalsidene, til tross for stadig flom- og rasfare. Aftenposten [Avis] 2012-09-12
UiO Untitled
 
47 Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning.
Hundorp - vårt glemte høvdingsete. Aftenposten [Avis] 2012-10-14
UiO Untitled
 
48 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon. Foredrag for Sør-Fron kommunestyre; 2012-01-31
UiO Untitled
 
49 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon. Foredrag for ansatte ved Statens vegvesen; 2012-01-31
UiO Untitled
 
50 Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Ingen grenser. Forvaltningsarkeologi som premissleverandør. Norsk arkeologmøte; 2012-11-01 - 2012-11-02
UiO Untitled
 
    Vis neste liste