Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Kan asylstatus opphøre fordi internflukt blir mulig? Kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-203-A («Farida II»). Juridika Innsikt 2021
UiO Untitled
 
2 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Menneskerettigheter i et nøtteskall, 2. utgave. Gyldendal Juridisk 2021 (ISBN 9788205529519) 288 s.
UiO Untitled
 
2020
3 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Kjersti Skarstad: Funksjonshemmedes menneskerettigheter – Fra prinsipper til praksis, Universitetsforlaget 2019. 124 sider inkl. innholdsfortegnelse og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020 ;Volum 154.(5) s. 725-729
UiO Untitled
 
4 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse?. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(9) s. 549-565
UiO Untitled
 
2019
5 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Promoting peace through the international law of peace operations. I: Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781788117463. s. 352-372
UiO Untitled
 
6 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13: En studentrettet oversikt. Jussens venner 2019 ;Volum 54.(6) s. 388-402
UiO Untitled
 
2018
7 Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-591-0) 64 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:6)
ISF UiB Untitled
 
8 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order. I: Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-1-5099-2175-1. s. 27-44
UiO Untitled
 
2017
9 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Demining and removal of explosive remnants. I: Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-108-44113-1. s. 258-263
UiO Untitled
 
10 Larsen, Kjetil Mujezinovic; Boothby, William H.; Naert, Frederik.
The applicability of international human rights law in peace operations. I: Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-108-44113-1. s. 76-90
UiO Untitled
 
2016
11 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The inhuman treatment of a terrorist: Reflections on the Norwegian Breivik case. Osservatorio costituzionale 2016 (2) s. -
UiO Untitled
 
2015
12 Bailliet, Cecilia Marcela; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press 2015 (ISBN 9780198722731) 300 s.
UiO Untitled
 
13 Bailliet, Cecilia Marcela; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Promoting Peace Through International Law: Introduction. I: Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press 2015 ISBN 9780198722731. s. -
UiO Untitled
 
14 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Detention for Protection: Searching for a ‘Fair Balance’ between the Restrictions on Preventive Detention and the Obligation to Protect Individuals. Oslo Law Review 2015 ;Volum 2.(1) s. 1-22
UiO Untitled
 
15 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
United Nations Peace Operations and International Law: What Kind of Law Promotes What Kind of Peace?. I: Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press 2015 ISBN 9780198722731. s. 299-320
UiO Untitled
 
16 Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cybulska, Agnieszka.
Hvilket vern gir EMK art. 3 mot utsendelse til konfliktområder?. Lov og Rett 2015 ;Volum 54.(1) s. 22-38
UiO Untitled
 
17 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Menneskerettigheter i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk 2015 (ISBN 978-82-05-47295-2) 256 s.
UiO Untitled
 
2014
18 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Folkerettens regler om militær maktbruk: Retningslinjer eller rettsregler?. Internasjonal Politikk 2014 ;Volum 72.(1) s. 91-101
UiO Untitled
 
2013
19 Bailliet, Cecilia Marcela; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Nordic Expert Consultation on the Right to Peace: Summary and Recommendations. Nordic Journal of Human Rights 2013 ;Volum 31.(2) s. 262-278
UiO Untitled
 
20 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
A "principle of humanity" or a "principle of human-rightism"?. I: Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press 2013 ISBN 9781107021846. s. 124-148
UiO Untitled
 
21 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Compliance with Judgments from the European Court of Human Rights: The Court’s Call for Legislative Reforms. Nordic Journal of Human Rights 2013 ;Volum 31.(4) s. 496-512
UiO Untitled
 
22 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
O. K. Fauchald and A. Nollkaemper (eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law. Nordic Journal of International Law 2013 ;Volum 82. s. 182-185
UiO Untitled
 
23 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The Application of Human Rights Law in Peace Operations. I: Legal interoperability and ensuring observance of the law applicable in multinational deployments : Congress proceedings. Brussels: International Society for Military Law and the Law of War 2013 s. 324-335
UiO Untitled
 
24 Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl.
Conclusions: is there a "principle of humanity" in international humanitarian law?. I: Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press 2013 ISBN 9781107021846. s. 349-357
UiO Untitled
 
25 Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl; Nystuen, Gro.
Introduction by the editors: is there a "principle of humanity" in international humanitarian law?. I: Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press 2013 ISBN 9781107021846. s. 1-19
UiO Untitled
 
26 Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl; Nystuen, Gro.
Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press 2013 (ISBN 9781107021846) 365 s.
FORSV UiO Untitled
 
27 Strand, Vibeke Blaker; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Debattinnlegg: "KRLE - Er Norge på vei mot nytt menneskerettsbruddd?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013 s. 2-
UiO Untitled
 
2012
28 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
M. Cherif Bassiouni og William A. Schabas (red.): New Challenges for the UN Human Rights Machinery : What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 s. 535-541
UiO Untitled
 
29 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Marko Milanović: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Edinburgh Law Review 2012 s. 462-464
UiO Untitled
 
30 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Protection of journalists and media seen from the perspective of international human rights law. Promotion and Protection of Human Rights in Media Coverage during Crisis and Conflict; 2012-02-14
UiO Untitled
 
31 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Protection of journalists and media seen from the perspective of international humanitarian law. Promotion and Protection of Human Rights in Media Coverage during Crisis and Conflict; 2012-02-14
UiO Untitled
 
32 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The applicability of human rights treaties in peace operations. HPCR Webseminar: Regulating the conduct of military personnel in peace operations; 2012-01-26
UiO Untitled
 
33 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The Application of Human Rights Law in Peace Operations. 19th Congress; 2012-05-04 - 2012-05-04
UiO Untitled
 
34 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The control of UN protection human rights in international peace operations :. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2012 ;Volum 35.(1 = 136) s. 99-117
UiO Untitled
 
35 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The human rights treaty obligations of peacekeepers. Cambridge University Press 2012 (ISBN 978-1-107-01707-8) 473 s.
UiO Untitled
 
36 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Tolking av sikkerhetsrådsresolusjoner - en kommentar til Sverre Lodgaard. Lov og Rett 2012 ;Volum 51.(6) s. 363-369
UiO Untitled
 
2011
37 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Anders Henriksen: Krigens folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010. 376 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 ;Volum 124.(2) s. 300-304
UiO Untitled
 
38 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Er internasjonale menneskerettighetskonvensjoner rettslig bindende i internasjonale operasjoner?. Politihøgskolens forskningskonferanse; 2011-06-10 - 2011-06-10
UiO Untitled
 
39 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Initiatives, ways and mechanisms to improve the implementation of IHL. International expert seminar: The implementation of IHL; 2011-06-07 - 2011-06-08
UiO Untitled
 
40 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
‘Neither Effective Control nor Ultimate Authority and Control’: Attribution of Conduct in Al-Jedda. The Military Law and the Law of War Review 2011 ;Volum 50. s. 347-368
UiO Untitled
 
41 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Protection gaps : How can human rights law help to bridge the gaps in international humanitarian law?. International expert seminar: The implementation of IHL; 2011-06-07 - 2011-06-08
UiO Untitled
 
42 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The proportionality principle in the European Convention on Human Rights. The Proportionality Principle: Vice or Virtue in the Quest for a Social Europe?; 2011-10-13
UiO Untitled
 
2010
43 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?. Unipub forlag 2010 485 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(36)
UiO Untitled
 
2009
44 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Accountability for human rights violations by international territorial administrations – A review essay of Carsten Stahn: The Law and Practice of International Territorial Administration : Versailles to Iraq and Beyond. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2009 ;Volum 27.(3) s. 366-372
UiO Untitled
 
45 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Fradømmelse av arverett i sivil sak : Er arveloven § 73 forenlig med EMKs forbud mot gjentatt straffeforfølgning?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009 ;Volum 7.(1) s. 53-66
UiO Untitled
 
46 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
"Territorial Non-Application" of the European Convention on Human Rights. Nordic Journal of International Law 2009 ;Volum 78.(1) s. 73-93
UiO Untitled
 
47 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
The Obligation to Remove and Destroy Anti-Personnel Mines and Explosive Remnants of War in Peace Operations. I: Security: A Multidisciplinary Normative Approach. Brill Academic Publishers 2009 ISBN 9789004172968. s. 117-136
UiO Untitled
 
48 Larsen, Kjetil Mujezinovic; Harlem, Mads.
Anvendelse av internasjonal humanitærrett i internasjonale fredsoperasjoner. Lov og Rett 2009 ;Volum 48.(10) s. 601-619
UiO Untitled
 
2008
49 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Attribution of Conduct in Peace Operations: The ‘Ultimate Authority and Control’ Test. European journal of international law 2008 ;Volum 19.(3) s. 509-531
UiO Untitled
 
50 Larsen, Kjetil Mujezinovic.
CIA-flyvninger over norsk territorium. NRK P2 Nyhetsmorgen [Radio] 2008-03-28
UiO Untitled
 
    Vis neste liste