Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Mette Bøe Lyngstad

Institutt for kunstfag (Senior lecturer) - Western Norway University of Applied Sciences

Contact information


Høgskulen på Vestlandet

E-mail

Other

Academic disciplines

Subjects


Projects

Teater som danning. Kunstfagdidaktiske analyser

Nasjonal nettverksamling for drama og teater i lærerutdanningen

"Eventyr på ville veier og det som verre var" Et kulturprosjektet (markering av Unionsoppløsningen)som skal ende ut i en forstilling/installasjon av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvannet.

Tusen skulpturer

Skurkebanden

INTERKULTURELL LÆRERKOMPETANSE I KLASSEROMMET – MOTVEKT MOT GRUPPEBASERTE FORDOMMER I SKOLEN?

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer

Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Worshop med studenter i La Paz, Bolivia

Theatre in Mathematics

Drama i den nye kulturskolen

Møte med legevakten - med rus og psykiatri i fokus

Drama and cyberbullying

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

Utforsking av studenters praksisfortellinger ved å ta i bruk teaterformen Forumteater

Unntaket og regelen

Kinafortellinger

Drama i Bergen i 30 år

17 kunstfaglige innganger til bærekraftsmål

Get2Gether in CREASIA

Kafédialog i voksenopplæringen som alternativ metodikk i flerkulturelle danningsprosesser

Bergen internasjonale fortellerteater

MIL - Mangfold i lærerutdanning

The shaping of professional identities Revisiting critical event narrative inquiry. Arbeid med å utvikle en vitenskapelig antologi redigert av Mette Bøe Lyngstad, Tiri BergesenSchei & Elin Eriksen Ødegaard.Språk:Engelsk

Kurs og forlesning med AUGUSTO BOAL

Fortellerstund

Kulturformidling gjennom drama

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer

Lek, spill og deltakende læring.

Juleforestillinger

Konsortiet Nordranet. Erasmus og mobilitetskonsortium i høyere utdanning som organiserer student- og ansattmobilitet innen drama og teater. Konsortiet er et medlemsnettverk av UiS, Høgskolen på Vestlandet(Bergen) og Høgskolen i Østfold.

Teaterproduksjon

Kulturelt mangfold og etniske minoriteter i barnehage, skole og samfunn.

Barnehagelærerprofesjonalitet

Kommunikasjonskurs for videreutdanning i psykisk helsearbeid

Fortellerkurs for museumsformidlere

Fortellerreisen Reiser med "Drage reisebyrå" til alle verdensdeler for å høre myter, fortellinger og eventyr.

Drama i den nye kulturskolen

1000 SKULPTURER Et kulturprosjekt hvor musikk- og dramastudenter sammen med elever i grunnskolen utvikler en uteforestilling i Bergen by. Dette er et prosjektarbeid på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen.

Drama - Teater - Demokrati

Nasjonal nettverk-konferanse for drama- og teaterfag i høgskole og universitet.

IDEA 2001 Bergen

Small talk

”Kærlighedsguerillaen” Peter Sabroe Seminariets deltar i Århus festukeprogram med med ”forestillingen” ”Kærlighedsguerillaen”. Århus offisielle festugeprojekt 2004 har tittelen ” Fra Aros med Eros”. Prosjektdeltakerne deltar som kosulenter i prosessen med å utvikle forestillingen.


Research Groups

Lek, spill og deltakende læring
Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning
Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk
Forskningsgruppen for studier av mangfold og integrering