Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik.
The Impact of a Widely Publicized Celebrity Suicide on Suicide-Related Internet Search Activity. Archives of Suicide Research 2021
DIAKON LDS UiO Untitled
 
2020
2 Hellings, Ingunn Risnes; Krontveit, Randi Ingebjørg; Myhre, Martin Øverlien; Kallmyr, A.; Holm, T.; Fintl, Constanze.
Pre- and post-race serum cardiac troponin T concentrations in Standardbred racehorses. The Veterinary Journal 2020 ;Volum 256. s. 1-6
NMBU Untitled
 
3 Myhre, Martin Øverlien; Arnesen, Eimund Fløisbonn.
Vi er midt i en nasjonal krise. Dette er ikke tiden for profesjonskamp. Fontene 2020
OUS UiO Untitled
 
4 Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Sjåfjell, Tommy Lunde; Walby, Fredrik A.
Liv kan reddes i rusbehandlingen. Dagens medisin 2020
USN UiO Untitled
 
5 Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A.
Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study. BJPsych Open 2020 ;Volum 6.(3) s. 1-6
UiO Untitled
 
6 Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit; Rossow, Ingeborg Margrete.
Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health 2020 ;Volum 30.(4) s. 688-692
FHI UiO Untitled
 
7 Viken, Kjetil; Myhre, Martin Øverlien.
Atferdsanalyse og psykisk helsearbeid. I: Håndbok i miljøterapi. Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming.. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3267-3.
HINN UiO Untitled
 
8 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien.
Selvmord, villet egenskade og selvmordstanker. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 187-199
UiO Untitled
 
9 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese.
Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 - En nasjonal registerstudie. : Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 2020 66 s.
UiO Untitled
 
10 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Kildahl, Anine Therese; Mehlum, Lars.
Myter og fakta om selvmordsforebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020 ;Volum 57.(4) s. 295-297
UiO Untitled
 
11 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Mehlum, Lars.
En korreksjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020 ;Volum 57.(6)
UiO Untitled
 
2019
12 Arntzen, Erik; Kostewics, Douglas E.; Holden, Børge; Myhre, Martin Øverlien; Roulund, Alvdis; Viken, Kjetil; Lian, Torunn; Sjøberg, Espen A.; Eilifsen, Christoffer.
Panel Discussion: "What are the limits of measurement". Norsk Atferdsanalytisk Årsseminar; 2019-04-24 - 2019-04-28
HK OSLOMET HINN UiO Untitled
 
13 Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A.
Suicide After Contact With Outpatient Mental Health Services - A Nationwide Registry Study from Norway. International Summit on Suicide Research; 2019-10-27 - 2019-10-30
UiO Untitled
 
14 Myhre, Martin Øverlien.
Indirect (Functional) Assessment in Clinical Behavior Analysis. NAFO seminaret; 2019-04-24 - 2019-04-27
UiO Untitled
 
15 Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Bergsager, Dagfinn; Bjørn, Halvor; Jensberg, Heidi; Walby, Fredrik A.
The Norwegian Surveillance System for Suicide in Mental Health-and Substance Misuse Services -Combining Registry and Clinical Data. International Summit on Suicide Research 2019; 2019-10-27 - 2019-10-30
SINTEF UiO Untitled
 
16 Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A.
Selvmord under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 10. nasjonale konferanse i selvmordsforebygging; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiO Untitled
 
17 Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A.
Suicide in Substance Abuse Services - The impact of Mental Health Service Contact. International Summit on Suicide Research 2019; 2019-10-27 - 2019-10-30
UiO Untitled
 
18 Myhre, Martin Øverlien; Veland, Martin Cornelius.
Selvmordsforebygging i døgnbehandling - Fokus på miljøpersonalets rolle. 10. nasjonale konferanse i selvmordsforebygging; 2019-04-02 - 2019-04-03
LDS UiO Untitled
 
19 Myhre, Martin Øverlien; Viken, Kjetil.
Funksjonelle analyser i tredje generasjons atferdsanalyse. NAFO seminaret; 2019-04-24 - 2019-04-27
HINN UiO Untitled
 
20 Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit; Rossow, Ingeborg Margrete.
Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents. International summit on suicide research; 2019-10-27 - 2019-10-30
UiO FHI Untitled
 
21 Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit; Rossow, Ingeborg Margrete.
Trender i selvskading blang ungdom over en femtenårsperiode i Norge. 10.konferanse om selvmordsforskning og -forebygging; 2019-04-01 - 2019-04-03
UiO FHI Untitled
 
22 Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien.
Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018. 10. nasjonale konferanse i selvmordsforebygging; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiO Untitled
 
23 Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien.
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet). 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging; 2019-04-01 - 2019-04-03
UiO Untitled
 
24 Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien.
Short description of the newly established Norwegian Surveillance System for Suicide.. Research seminar: Prediction and treatment of suicide risk.; 2019-06-25
UiO Untitled
 
25 Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien.
Some results form a national registry based study of all suicides in mental health care in Norway 2008-2015.. Research seminar: Prediction and treatment of suicide risk.; 2019-06-25
UiO Untitled
 
26 Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien.
Suicide Rates and Risk Ratios in Persons With or Without Contact With Secondary Mental Health Services in Norway. International Summit on Suicide Research; 2019-10-27 - 2019-10-30
UiO Untitled
 
27 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese.
Selvmord ved personlighetsforstyrrelse. Akuttpsykiatrisk forskningsseminar. Akuttpsyiatrikonferansen.; 2019-02-06
UiO Untitled
 
28 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese.
Suicide rates and risk ratios in people with and without contact with mental health services in Norway. 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP); 2019-09-17 - 2019-09-21
UiO Untitled
 
29 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese.
Vi trenger både høyrisiko- og befolkningsrettede strategier. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 (12)
UiO Untitled
 
2018
30 Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A.
Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway. 17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour; 2018-09-05 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
31 Myhre, Martin Øverlien.
Læringspsykologi for DBT terapeuter. 5. Nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT); 2018-02-16 - 2018-02-17
UiO Untitled
 
32 Myhre, Martin Øverlien; Eilertsen, Jon Magnus.
Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling. Fagnettverk for utviklingshemming og psykisk helse; 2018-11-30 - 2018-11-30
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Myhre, Martin Øverlien; Eilertsen, Jon Magnus.
Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling. NAFO-seminaret; 2018-04-28 - 2018-04-28
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A.
Suicide after contact with substance misuse services - A nationwide registry study. 17th European Symposia on Suicide and Suicidal Behavior; 2018-09-05 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
35 Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge; Arnesen, Eimund Fløisbonn; Veland, Martin Cornelius.
The feasibility of Brief Behavioral Activation Treatment for Depression in an acute inpatient ward psychiatric intensive care unit– a systematic replication. Journal of Psychiatric Intensive Care 2018
OSLOMET LDS UiO Untitled
 
36 Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge; Walby, Fredrik A.
Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2018 (2)
OSLOMET UiO Untitled
 
37 Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien.
Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study. 17th European Symposia on Suicide and Suicidal Behavior; 2018-09-05 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
38 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese.
Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Services 2018 ;Volum 69.(7) s. 751-759
UiO Untitled
 
39 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese.
1910 døde pasienter - Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 - en nasjonal registerstudie. Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-995816-4-6) 78 s.
UiO Untitled
 
2017
40 Myhre, Martin Øverlien.
Atferdsaktivering for depresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(5)
UiO Untitled
 
41 Myhre, Martin Øverlien.
Atferdsaktivering for depresjon - En opplevelsesbasert workshop. NAFO seminaret; 2017-05-04 - 2017-05-07
UiO Untitled
 
42 Myhre, Martin Øverlien.
Brief Behavioral Activation Treatment for Depression for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgnbehandling. 9. Nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging; 2017-11-20 - 2017-11-21
UiO Untitled
 
43 Myhre, Martin Øverlien.
Kontingensfeller. NAFO seminaret; 2017-05-04 - 2017-05-07
UiO Untitled
 
44 Myhre, Martin Øverlien.
Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. NAFO seminaret; 2017-05-04 - 2017-05-07
UiO Untitled
 
45 Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese.
Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis. International Academy for Suicide Research; 2017-11-05 - 2017-11-08
UiO Untitled
 
46 Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia; Myhre, Martin Øverlien.
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi 2017 (3) s. 28-33
UiO Untitled
 
47 Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia.
Nasjonalt Kartleggingssystem for Selvmord. 9. Nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging; 2017-11-20 - 2017-11-21
UiO Untitled
 
2016
48 Myhre, Martin Øverlien.
Atferdsaktivering – En introduksjon. Internseminar - Origo senteret; 2016-09-08 - 2016-09-08
UiO Untitled
 
49 Myhre, Martin Øverlien.
Atferdsaktivering for depresjon - Behandling og implementering. Halvdagsseminar Lovisenberg Diakonale Sykehus; 2016-09-13 - 2016-09-13
UiO Untitled
 
50 Myhre, Martin Øverlien.
Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop. Årsseminar norsk atferdsanalytisk forening; 2016-04-21 - 2016-04-24
LDS Untitled
 
    Vis neste liste