Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2020
1 Daus, Stephan; Markussen, Eifred.
Stianalyser til NIFU-rapport 2020:2. Utrykt vedlegg til rapporten Fra 16 til 30. Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327-0468-2) 103 s. NIFU Arbeidsnotat(3)
NIFU Untitled
 
2 Elken, Mari; Daus, Stephan; Gunnes, Hebe; Lyby, Lars; Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude.
En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327-0458-3) 243 s. NIFU-rapport(7)
NIFU Untitled
 
3 Markussen, Eifred; Daus, Stephan; Hovdhaugen, Elisabeth.
Fra 16 til 30 : Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327 0449-1) 161 s. NIFU-rapport(2)
NIFU Untitled
 
4 Skjelbred, Siv-Elisabeth; Daus, Stephan.
Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert. Webinar; 2020-05-07
NIFU Untitled
 
5 Skjelbred, Siv-Elisabeth; Daus, Stephan.
Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert.
NIFU Untitled
 
2019
6 Daus, Stephan.
Profiling and Researching TIMSS by Introducing a Content Lens on Eighth-grade Science (PARTICLES). Universitetet i Oslo 2019 ;Volum 2019.225 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(305)
UiO Untitled
 
7 Daus, Stephan.
Profiling and Researching TIMSS by Introducing a Curriculum-Lens on Eighth-grade Science (PARTTICLES). IEA General Assembly 2019; 2019-10-07 - 2019-10-11
NIFU Untitled
 
8 Daus, Stephan.
TIMSS subject matter: What do teachers cover in classrooms across grades?. International Research Conference of the IEA; 2019-06-24 - 2019-06-28
NIFU Untitled
 
9 Daus, Stephan; Aamodt, Per O; Tømte, Cathrine Edelhard.
Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene : Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0410-1) 82 s. NIFU-rapport(13)
NIFU Untitled
 
10 Daus, Stephan; Fevolden, Arne Martin; Østby, Mona Nedberg; Mark, Michael Spjelkavik.
Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen : Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0392-0) 52 s. NIFU Arbeidsnotat(8)
NIFU Untitled
 
11 Daus, Stephan; Stancel-Piatak, Agnes; Braeken, Johan.
Curriculum sensitivity of the TIMSS science test: Adjacent-grades within schools design. International Research Conference of the IEA; 2019-06-22 - 2019-06-28
NIFU UiO Untitled
 
12 Rogde, Kristin; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Vaagland, Karin; Federici, Roger Andre.
Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0401-9) 125 s. NIFU-rapport(8)
NIFU Untitled
 
13 Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir; Vennerød-Diesen, Frida Felicia.
Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0432-3) 43 s. NIFU Arbeidsnotat(19)
NIFU Untitled
 
2018
14 Daus, Stephan.
Out of tune: Can we hear a bas(i)s for Norway’s decision to move its tested populations one grade up in TIMSS?. International Test Commission 2018 conference; 2018-07-02 - 2018-07-05
UiO Untitled
 
15 Daus, Stephan; Braeken, Johan.
The sensitivity of TIMSS country rankings in science achievement to differences in opportunity to learn at classroom level. Large-scale Assessments in Education 2018 ;Volum 6.(1) s. -
UiO Untitled
 
16 Daus, Stephan; Nilsen, Trude; Braeken, Johan.
Exploring content knowledge: Country profile of science strengths and weaknesses in TIMSS. Possible implications for educational professionals and science research.. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-19
UiO Untitled
 
17 Daus, Stephan; Stancel-Piatak, Agnes; Braeken, Johan.
Instructional sensitivity of the TIMSS items and test to Norwegian science education instruction. Frontier Research in Educational Measurement; 2018-09-04 - 2018-09-06
UiO Untitled
 
2017
18 Daus, Stephan; Braeken, Johan.
Are TIMSS country scores and rankings sensitive to varying opportunities to learn?. International Meeting of the Psychometric Society 2017; 2017-07-16 - 2017-07-23
UiO Untitled
 
2016
19 Daus, Stephan.
Diving deeper into 'opportunity to learn': Does the 'opportunity to learn'-effect depend upon the content learned and the teacher?. EARLI SIG 18 & 23 Joint conference 2016; 2016-09-27 - 2016-09-30
UiO Untitled
 
20 Daus, Stephan.
Explaining Difficulties in Large-Scale Assessments: Digging deeper into factors influencing the difficulty of content groups in TIMSS.. ESERA Summer School 2016; 2016-08-21 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
21 Daus, Stephan.
Exploring Science Content Knowledge: Science Difficulties for Norwegian Pupils in TIMSS. Berlin-Oslo Symposium on Competence Research in the 21st Century: Perspectives and Challenges; 2016-05-25 - 2016-05-25
UiO Untitled
 
2015
22 Daus, Stephan.
Explanatory Item Response Theory in Large-Scale Science Assessments. 5th EERA Spring School on Advanced Methods in Educational Research; 2015-05-26 - 2015-05-30
UiO Untitled
 
23 Daus, Stephan; Nilsen, Trude; Braeken, Johan.
Explaining Item Difficulty Heterogeneity Across Content Groups with Curricular Coverage. IMPS 2015; 2015-06-11 - 2015-06-16
UiO Untitled