Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-25 of 25

2012
1 Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. p. 135-153
UiO Untitled
 
2 Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 (6) p. 425-440
UiO Untitled
 
3 Vagle, Wenche.
The Formation of the Genre System on Norwegian Broadcast Radio. Nordicom Information 2012
UiO Untitled
 
2011
4 Vagle, Wenche.
Time and space in early Norwegian radio : technology, textuality, and discursive roles and relations. Nordicom Review 2011 ;Volume 32.(2) p. 95-110
UiO Untitled
 
5 Vagle, Wenche; Roe, Astrid.
Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2010Rapport basert på populasjonsdata. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2011 48 p.
UiO Untitled
 
2010
6 Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Resultater i lesing. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. p. 59-92
UiO Untitled
 
7 Vagle, Wenche.
In the Beginning There Was Only Electricity–Together With Words, Music, and Sounds. Fragments of the Semiotic History of Norwegian Broadcast Radio. I: Inside Multimodal Composition. Hampton Press 2010 ISBN 1-57273-958-4. p. 449-482
UiO Untitled
 
2009
8 Fasting, Rolf Bjarne; Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Vagle, Wenche.
National Assessment of Writing Proficiency Among Norwegian Students in Compulsory Schools. Scandinavian Journal of Educational Research 2009 ;Volume 53.(6) p. 617-637
OSLOMET NTNU UiO UIS Untitled
 
9 Vagle, Wenche; Roe, Astrid; Narvhus, Eva Kristin.
Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2009 24 p.
UiO Untitled
 
2005
10 Berge, Kjell lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche.
Ungdommers skrivekompetanse, Bin II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00796-1) 411 p.
NTNU UIS Untitled
 
11 Berge, Kjell lars; Hertzberg, Frøydis; Evensen, Lars Sigfred; Vagle, Wenche.
Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00795-3) 268 p.
NTNU UIS Untitled
 
12 Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred.
Oppgavesettene og elevenes oppgavevalg i KAL-årene. I: Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00795-3. p. 161-203
NTNU UIS Untitled
 
13 Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche; Thygesen, Ragnar.
Context of Situation or Context of Culture? The Case of Learning to Write. I: The Power of Words : Studies in Honour of Moira Linnarud. Karlstad: Universitetstryckeriet 2005 p. 63-71
HIOF NTNU UiO UIS Untitled
 
14 Thygesen, Ragnar; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars.
Skriveferdighet og vurderingskompetanse: en gylden mulighet for læring og til faglig oppdatering i skolen. Rapport fra en utvalgsundersøkelse med forslag til videreutvikling av de nasjonale prøvene i skriving. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 2005
HIOF NTNU UiO UIS Untitled
 
15 Thygesen, Ragnar; Vagle, Wenche; Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred.
Skriving som grunnlag for faglighet Om de nasjonale prøvene i skriving. I: Lese- og skriveopplæring som pedagogisk utfordring: festskrift til Alfred Lie. Halden: Høgskolen i Østfold 2005 p. 15-34
HIOF NTNU UiO UIS Untitled
 
16 Vagle, Wenche.
From text-context models to discourse-analytical methodologies ? three perspectives on radio discourse. I: Kjell Lars Berge og Eva Maagerø (red): Semiotics from the North. Nordic approaches to systemic functional linguistics. Oslo: Novus 2005 p. 32-
UIS Untitled
 
17 Vagle, Wenche.
Hva presterer elevene målt med gammel og ny karakterskala? Sensuren ved overgangen til nye rammer for elevvurdering. I: Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget 2005 p. 65-
UIS Untitled
 
18 Vagle, Wenche.
Jentene mot røkla. Sammenhengen mellom sensuren i norsk skriftlig og utvalgte bakgrunnsfaktorer, særlig kjønn. I: Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget 2005 p. 37-
UIS Untitled
 
19 Vagle, Wenche.
Materiale og utvalg i KAL-prosjektet. I: Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget 2005 p. 19-
UIS Untitled
 
20 Vagle, Wenche.
Tekstlengde + ordlengdesnitt = kvalitet? Hva kvantitative kriterier forteller om avgangselevenes skriving. I: Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget 2005 p. 83-
UIS Untitled
 
21 Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis.
Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 8215007953) 268 p.
NTNU UiO UIS Untitled
 
22 Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis.
Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 8215007953) 411 p.
NTNU UiO UIS Untitled
 
2004
23 Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred.
Hvordan står det til i norsk skriftlig?. : Universitetetsforlaget 2004 (ISBN 8215004458) 26 p.
NTNU UIS Untitled
 
24 Vagle, Wenche; Goga, Nina; Goga, Nina.
Skriving, skriving, skriving. Samtale med Wenche Vagle om KAL-prosjektet, kjønnsforskjeller i skrivekompetanse og om de nasjonale prøvene i skriving. Norsklæreren 2004 (apr.04) p. 10-
HVL UIS Untitled
 
2001
25 Dahl, Trine; Vagle, Wenche; Wikberg, Kay.
Text evaluation methods: the case of computer-generated summaries. The Nordtext Symposium; 2001
NHH Untitled