Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 51 << Previous 1 2    Next >>

2017
1 Andersen, Heidi Lie; Aslaksen, Knut Olav; Engevik, Asbjørn; Hosia, Aino; Johannessen, Marianne Herfindal; LukeŇ°ová, Hana; Høyer, Jo.
Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2017: Samlinger. Bergen: Universitetsmuseet i Bergen 2017 (ISBN 9788278870457) ;Volume 22.166 p. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen(-)
UiB Untitled
 
2016
2 Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn.
Industristeder og samtidsarkeologi - utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722. p. 213-238
UiB Untitled
 
2014
3 Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn.
From Industrial Ruins to Cultural Heritage - Hardanger and Heritagization. The transformation of Culture into Herritage. Commodificatiom, Mediatization, Governmetalization, SIEF's 5th meeting in working group on cultural heritage and property; 2014-03-06 - 2014-03-07
UiB Untitled
 
4 Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn.
Samtidsarkeologi i Odda og Tyssedal, Hardanger. Forskergruppen Sted Region Identitet; 2014-03-31 - 2014-03-31
UiB Untitled
 
5 Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob.
Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. I: Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press 2014 ISBN 978-82-304-0110-1. p. 11-24
UiB Untitled
 
6 Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn.
Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press 2014 (ISBN 978-82-304-0110-1) 274 p.
UiB Untitled
 
2013
7 Engevik, Asbjørn.
Fenno-Scandinavian bird-headed bronze pins of the Migration Period. Neue Studien zur Sachsenforschung 2013 ;Volume 4. p. 177-188
UiB Untitled
 
2012
8 Engevik, Asbjørn.
Global hertage - local context. Idedugnad for museer, arkiv og UH-sektoren; 2012-03-22 - 2012-03-22
UiB Untitled
 
9 Engevik, Asbjørn.
Museer, verdensarv og kulturteori. Nettverksmøte i Samtidsnett; 2012-09-10 - 2012-09-11
UiB Untitled
 
10 Engevik, Asbjørn; Barndon, Randi; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob.
Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning. Global heritage - local context. Fra produskjonssted til kulturarvssted; 2012-08-29 - 2012-08-31
UiB Untitled
 
11 Kvamme, Ole Marius; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Barndon, Randi; Ågotnes, Hans-Jakob.
UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene. Hardanger Folkebald [Newspaper] 2012-09-05
UiB Untitled
 
2011
12 Engevik, Asbjørn.
Dobbeltgraver og enkebrenning. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2011 ;Volume 16. p. 108-109
UiB Untitled
 
13 Engevik, Asbjørn.
Dødsforestillinger i endring. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2011 ;Volume 16. p. 101-107
UiB Untitled
 
14 Engevik, Asbjørn.
Fra fjerne til verne. Kronikk i Bergens Tidende 5. april 2011,. Bergens Tidende 2011 p. 30-30
UiB Untitled
 
15 Engevik, Asbjørn.
Myklebustskipet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2011 ;Volume 16. p. 110-110
UiB Untitled
 
16 Engevik, Asbjørn.
The Fenno-ScandinavianBird-headed bronze Pins from Migration Period. The 62. Internationales Sachsensymposion. Individual and Individuality? Approaches towards an Archaeology of Personhood in the first Millennium AD.; 2011-09-24 - 2011-09-28
UiB Untitled
 
17 Fonn Hafskor, Magne; Engevik, Asbjørn.
Fant kulturminne i Langedalen: Ulvefelle eller dyregrav?. Åsane Tidende [Newspaper] 2011-10-18
UiB Untitled
 
2010
18 Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild.
The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press 2010 (ISBN 978-0-7734-3686-2) 287 p.
UiB Untitled
 
19 Engevik, Asbjørn.
Technological style, regional diversity and identity. Asbestos regions and soapstone regions in Norway in the Late Roman and Migration Periods. I: The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press 2010 ISBN 978-0-7734-3686-2. p. 225-241
UiB Untitled
 
20 Øye, Ingvild; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn.
Technology and regions in a long time perspective - an introduction. I: The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press 2010 ISBN 978-0-7734-3686-2. p. 1-13
UiB Untitled
 
2009
21 Engevik, Asbjørn.
Bucket-shaped Pots, Technological Style, Regions and Identity in Norway in the Late Roman and Migration Periods. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2009 ;Volume 7. p. 62-72
UiB Untitled
 
2008
22 Engevik, Asbjørn.
Bucket-shaped pots. Style, Chronology and regional diversity i Norway in the Late Roman and Migration Periods. Archaeopress 2008 (ISBN 978-1-4073-0302-4) 240 p.
UiB Untitled
 
2007
23 Engevik, Asbjørn.
Asbestos regions and soapstone regions – regional diversity in Norway in the Late Roman and Migration Periods. Technology and Regions in a long time Perspective; 2007-11-22 - 2007-11-23
UiB Untitled
 
24 Engevik, Asbjørn.
Asbestos regions and soapstone regions. Regional diversity in Norway in the Late Roman and Migration Periods. Internationales sachessymposion; 2007-09-01 - 2007-09-05
UiB Untitled
 
25 Engevik, Asbjørn.
Bottoms up - nye perspektiver på spannformede leirkar. Glimt fra forskningen på HF. HMS-seminar; 2007-11-15 - 2007-11-16
UiB Untitled
 
26 Engevik, Asbjørn.
Bucket-shaped pots. Style, Chrnology and regional Diversity in Norway in the Late Roman and Migration Periods. Universitetet i Bergen 2007 (ISBN 978-82-308-0438-4) 242 p.
UiB Untitled
 
27 Engevik, Asbjørn.
Bucket-shaped pots. Style, Chronology and Reginal Diversity in the late Roman and Migration Periods. : Univesity of Bergen 2007 (ISBN 978-82-308-0438-4) 242 p.
UiB Untitled
 
28 Engevik, Asbjørn.
Velbevarte Vestlendinger. Forskning.no [Internet] 2007-11-28
UiB Untitled
 
29 Engevik, Asbjørn.
Velbevarte Vestlendinger. På Høyden [Internet] 2007-11-22
UiB Untitled
 
30 Engevik, Asbjørn.
Vestlendinger mer avanserte. iBergen.no/Nettavisen.no [Internet] 2007-11-26
UiB Untitled
 
31 ; Vik, Berit.
Barn og identitet. Ei analyse av barnegraver frå eldre jernalder i Norge. Universitetet i Bergen 2007
UiB Untitled
 
2006
32 Solberg, Bergljot; Engevik, Asbjørn.
Materialkurs vikingtid. Arkeologisk institutt Bergen 2006
UiB Untitled
 
2005
33 Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn.
Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 2005 (ISBN 82-90273-78-9) ;Volume Nordisk.426 p. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk(1)
UiB Untitled
 
34 Engevik, Asbjørn.
Bunndekor på spannformede leirkar - pynt, produskjonsmerke eller symbol?. I: Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 2005 ISBN 82-90273-78-9. p. 189-208
UiB Untitled
 
35 Engevik, Asbjørn.
Kommentar til Marianne Vedeler og Einar Østmo: Form, estetikk og den arkeologiske gjenstanden. Primitive tider 2005 ;Volume 8. p. 89-91
UiB Untitled
 
36 Solberg, Bergljot; Engevik, Asbjørn.
Nettbasert materialkurs, merovingertid. Arkeologisk institutt Bergen 2005
UiB Untitled
 
2004
37 Engevik, Asbjørn.
Design structure analyses of Norwegian bucket-shaped pottery. Visual, textul and material expressions. The relationship between images, text and material culture.Ph.d-course; 2004-10-05 - 2004-10-10
UiB Untitled
 
38 Engevik, Asbjørn.
Innlegg. IKT-støttet læring i etter og videreutdanning; 2004-06-14
UiB Untitled
 
39 Engevik, Asbjørn.
Innlegg 2. Nettdidaktisk dag; 2004-06-02
UiB Untitled
 
40 Engevik, Asbjørn; Innselset, Sonja Marie.
Arkeologi på Web, informasjons- og databasesystemer i arkeologi. Forskningsseminar; 2004-10-20
UiB Untitled
 
41 Engevik, Asbjørn; Innselset, Sonja Marie.
Digital Archaeological Resources at the University of Bergen: An Efficient Tool in Research and Heritage Management?. Leiden: Leiden University 2004 (ISBN 90-73368-20-0) 136 p.
UiB Untitled
 
2003
42 Solberg, Bergljot; Engevik, Asbjørn.
Nettbasert materialkurs, folkevandringstid. Arkeologisk institutt Bergen 2003
UiB Untitled
 
2002
43 Engevik, Asbjørn.
Spannformede leirkar; forbilder og funksjon. Viking 2002 ;Volume LXV. p. 49-69
UiB Untitled
 
44 Solberg, Bergljot; Engevik, Asbjørn.
Nettbasert materialkurs, romertid. Arkeologisk institutt Bergen 2002
UiB Untitled
 
2001
45 Engevik, Asbjørn.
Arkeoland - et digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi. I: Sluttrapport. Arkeoland - digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi. Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler/Digitalt bibliotek for digitale læremidler 2001 ISBN 82-7195-171-8. p. 7-25
UiB Untitled
 
46 Engevik, Asbjørn.
Digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi. I: Sluttrapport. Arkeoland - digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi. Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler/Digitalt bibliotek for digitale læremidler 2001 ISBN 82-7195-171-8. p. 33-37
UiB Untitled
 
47 Engevik, Asbjørn.
Gull, prestisje og makt i i Sogn i folkevandringstid. Arkeo 2001 p. 39-45
UiB Untitled
 
48 Engevik, Asbjørn; Christensen, Kari; Høy-Petersen, Gitte.
Sluttrapport. Arkeoland - digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi. Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler/Digitalt bibliotek for digitale læremidler 2001 (ISBN 82-7195-171-8) 50 p.
UiB Untitled
 
2000
49 Solberg, Bergljot; Engevik, Asbjørn.
Nettbasert materialkurs, førromersk jernalder. Arkeologisk institutt Bergen 2000
UiB Untitled
 
50 Engevik, Asbjørn; Innselset, Sonja Marie.
Fra hovedprotokoll til Internett. Arkeo 2000 p. 18-21
UiB Untitled
 
    Show next list