Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 248 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Fjeldstad, Hans-Petter; Gabrielsen, Sven Erik; Robertsen, Grethe; Skår, Bjørnar.
Miljødesign i Lærdalselva - Flaskehalser for produksjon av laks og ørret. : SINTEF Energi AS 2019 (ISBN 978-82-14-06383-7) 152 p. SINTEF Rapport(2019:00915)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
2 Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 205 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(348)
NORCE Untitled
 
3 Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 95 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(332)
NORCE Untitled
 
4 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Habitattiltak i Teigdalselva. Bergen: NORCE Miljø 2019 42 p. LFI Uni Miljø(323)
NORCE Untitled
 
5 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av elvebunnen i Lærdalselva april 2019. Har tilførte masser fra flommen høsten 2018 påvirka elvebunnen?. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 25 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(355)
NORCE Untitled
 
6 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Kartlegging av Logåna og Songåna, Mandalselva høsten 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 25 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(347)
NORCE Untitled
 
7 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Vetlefjordelvi: Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i perioden 2016-2018, samt evaluering av gjennomførte habitattiltak. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 43 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(336)
NORCE Untitled
 
8 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph.
Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga – Konsekvens av utfylling og bruer i samband med Førdepakken. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 28 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(344)
NORCE Untitled
 
9 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 32 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(342)
NORCE Untitled
 
10 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 28 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(338)
NORCE Untitled
 
11 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 41 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(341)
NORCE Untitled
 
12 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 32 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(339)
NORCE Untitled
 
13 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Miljø 2019 27 p.
NORCE Untitled
 
14 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Skoglund, Helge.
Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som kultiveringsmetode. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 93 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(328)
NORCE Untitled
 
15 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Stranzl, Sebastian Franz; Stickler, Morten.
Habitatkartlegging i Sautso. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 27 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(334)
NORCE Untitled
 
16 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 64 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(337)
NORCE Untitled
 
17 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 59 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(333)
NORCE Untitled
 
18 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018.. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 19 p. LFI Uni Miljø(359)
NORCE Untitled
 
19 Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik.
Habitatkartlegging i Jølstra. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 29 p. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(349)
NORCE Untitled
 
20 Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3373-6) 93 p. NINA rapport(1630)
NINA NORCE Untitled
 
2018
21 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 p. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
22 Gabrielsen, Sven Erik.
Fiskebiologiske undersøkelser i Kongsfjordelva. Forvaltningsmøte; 2018-08-29 - 2018-08-29
NORCE Untitled
 
23 Gabrielsen, Sven Erik.
Fiskebiologiske undersøkelser i Vikja siden 2002. Forvaltningsmøte; 2018-12-07 - 2018-12-07
NORCE Untitled
 
24 Gabrielsen, Sven Erik.
Kartlegging i Altaelva. Forvaltningsmøte; 2018-09-05 - 2018-09-05
NORCE Untitled
 
25 Gabrielsen, Sven Erik.
Miljødesign i Lærdalselva. Oppstartsmøte; 2018-01-17 - 2018-01-17
NORCE Untitled
 
26 Gabrielsen, Sven Erik.
Planlagt miljødesign i Lærdalselva. Folkemøte; 2018-02-05 - 2018-02-05
NORCE Untitled
 
27 Gabrielsen, Sven Erik.
Vetlefjordelvi - Fiskebiologiske undersøkelser. Habitattiltak i 2016 og 2017.. Folkemøte; 2018-11-09 - 2018-11-09
NORCE Untitled
 
28 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Vetlefjordelvi - Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i 2016 og 2017 samt gjennomførte og planlagte habitattiltak. Bergen: Uni Research Miljø 2018 50 p. LFI Uni Miljø(306)
NORCE Untitled
 
29 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke.
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland. Bergen: Uni Research Miljø 2018 27 p. LFI Uni Miljø(308)
NORCE Untitled
 
30 Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Skår, Bjørnar.
Overvåking av fisk, botndyr og vasskjemi i samband med planlagt massedeponi ved Vikja og Hopra. Bergen: Uni Research AS 2018 25 p. LFI Uni Miljø(302)
NORCE Untitled
 
31 Lehmann, Gunnar Bekke; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph.
Tovdalselva - undersøkelser i Tovdalselva og sidebekker i 2017. Delrapport 2 - laks i øvre del av Tovdalselva. Bergen: Uni Research Miljø 2018 32 p. LFI Uni Miljø(304)
NORCE Untitled
 
32 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker. : NORCE 2018 196 p. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE Untitled
 
33 Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 86 p. LFI Uni Miljø(311)
NORCE Untitled
 
34 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 60 p. LFI Uni Miljø(305)
NORCE Untitled
 
35 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 33 p. LFI Uni Miljø(310)
NORCE Untitled
 
36 Solem, Øyvind; Forseth, Torbjørn; Bergan, Morten Andre; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Skår, Bjørnar; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3199-2) ;Volume 1468.50 p. NINA rapport(1468)
NINA NORCE Untitled
 
37 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar.
A Norwegian Handbook: Mitigation measures for improving the aquatic environment. 3rd FIThydro Regional Stakeholder Workshop for the Scandinavian region; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORCE UiB Untitled
 
38 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Erfaringer med tiltaksgjennomføring i vassdrag. Eksempler på miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning; 2018-09-10 - 2018-09-10
NORCE UiB Untitled
 
2017
39 Fjeldstad, Hans-Petter; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Sauterleute, Julian Friedrich.
Miljøtilpasset drift av Bjelland kraftverk. Trondheim: SINTEF Energi AS 2017 (ISBN 978-82-594-3768-6) 37 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7605)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
40 Gabrielsen, Sven Erik.
Evaluering av miljødesign på strekning Mannflå - Laudal.. Årsmøte i Agder Energi Vannkraft AS; 2017-11-14
NORCE Untitled
 
41 Gabrielsen, Sven Erik.
Fiskeundersøkingar og tiltak i Vikja 2002-2015.. Landbruk og vasskvalitet i elvane - Folkemøte; 2017-03-22 - 3017-03-22
NORCE Untitled
 
42 Gabrielsen, Sven Erik.
Miljødesign i Kvina - eksempler fra andre vassdrag.. Miljødesign i Kvina; 2017-05-09 - 2017-05-09
NORCE Untitled
 
43 Gabrielsen, Sven Erik.
Oppretter nytt gyteområde for laks. energiteknikk.net [Internet] 2017-09-08
NORCE Untitled
 
44 Gabrielsen, Sven Erik.
Vetlefjordelvi - Fiskebiologiske undersøkelser og habitattiltak i 2016 og 2017. Vetlefjordelvi - Møte om tiltaksplan og kultivering; 2017-12-12
NORCE Untitled
 
45 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar.
Vetlefjordelvi - Fiskebiologiske undersøkelser og gjennomførte habitattiltak i 2016 og 2017.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 30 p. LFI Uni Miljø(295)
NORCE Untitled
 
46 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle.
Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 30 p. LFI Uni Miljø(289)
NIVA NORCE Untitled
 
47 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Stranzl, Sebastian Franz; Lehmann, Gunnar Bekke.
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 32 p. LFI Uni Miljø(282)
NORCE Untitled
 
48 Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore.
Norges største gytegrusprosjekt. NRK Sørlandet [TV] 2017-09-05
NORCE Untitled
 
49 Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Stranzl, Sebastian Franz.
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 49 p. LFI Uni Miljø(297)
NORCE Untitled
 
50 Hatlevoll, Marie; Gabrielsen, Sven Erik.
Lokker laksen med splitter ny grus.. Frolendingen [Newspaper] 2017-09-06
NORCE Untitled
 
    Show next list