Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-28 of 28

2018
1 Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun; Dale, Karl Yngvar.
Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Åndalsnes Avis 2018 p. 12-
HIM Untitled
 
2 Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun; Dale, Karl Yngvar.
Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Tidens Krav 2018 p. 22-
HIM Untitled
 
3 Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun; Dale, Karl Yngvar.
Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke. 2018 p. 40-
HIM Untitled
 
2017
4 Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir; Vatne, Solfrid.
Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others. 36th IHSR Conference “Between Necessity and Choice : Existential Dilemmas in the Human Life-World”; 2017-07-11 - 2017-07-14
VID HIM UIA UiB Untitled
 
2016
5 Orøy, Aud Jorun; Julnes, Signe Gunn.
Avansert klinisk sykepleierolle i kommunehelsetjenesten. Romsdals Budstikke. 2016 p. 39-
HIM Untitled
 
2015
6 Orøy, Aud Jorun.
Å balansere på en knivsegg. En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer. : Universitetet i Bergen 2015 (ISBN 978-82-308-2658-4)
UiB Untitled
 
7 Orøy, Aud Jorun; Strømskag, Kjell Erik; Gjengedal, Eva.
Do we treat individuals as patients or as potential donors? : a phenomenological study of healthcare professionals’ experiences. Nursing Ethics 2015 ;Volume 22.(2) p. 163-175
HIM HMR NTNU UiB Untitled
 
2013
8 Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy 2013 ;Volume 14.(2) p. 127-138
HIM HMR NTNU UIA UiB Untitled
 
9 Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik; Gjengedal, Eva.
Approaching families on the subject of organ donation : a phenomenological study of the experience of healthcare professionals. Intensive & Critical Care Nursing 2013 ;Volume 29.(4) p. 202-211
HIM HMR NTNU UiB Untitled
 
2011
10 Orøy, Aud Jorunn.
Hva kan høgskolen bidra med i forhold til de utfordringer som helsepolitiske føringer medfører? : Videreutdanning; omsorg ved alvorlig sykdom og død. Temadag/samarbeidsmøte med praksis; 2011-05-26
HIM Untitled
 
11 Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik; Gjengedal, Eva.
Interaction with potential donors’ families : the professionals’ community of concern - a phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2011 ;Volume 6.(1) p. 1-11
HIM HMR NTNU UiB Untitled
 
12 Orøy, Aud Jorunn; Øvrelid, Torild.
Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død. Nytt kurs ved Høgskolen i Molde. NRK Møre og Romsdal Morgensending [Radio] 2011-08-22
HIM Untitled
 
2010
13 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Orøy, Aud Jorunn; Michaelsen, Ragnhild K A; Sundal, Hildegunn; Skrondal, Torill Helene; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Vulnerable groups’ experiences as basis for health care interaction. I: 29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010. Seattle, Australia: Seattle University College of Arts and Sciences 2010 p. 17-17
HIM HMR UiB Untitled
 
14 Orøy, Aud Jorunn; Fagna, Heidi.
Tøft å vere pårørande. NRK Møre og Romsdal [Radio] 2010-05-04
HIM Untitled
 
2006
15 Orøy, Aud Jorunn.
DRG-koding relatert til taushetsplikt og personvern. Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer; 2006-11-16 - 2006-11-17
HIM Untitled
 
16 Orøy, Aud Jorunn.
Forskningsetiske utfordringer i helsefaglige prosjekt. Forskningsdagene 2006; 2006-10-02 - 2006-10-02
HIM Untitled
 
17 Orøy, Aud Jorunn.
Kasuistikk om taushetsplikt. Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer; 2006-11-16 - 2006-11-17
HIM Untitled
 
18 Orøy, Aud Jorunn.
Pårørende i en donorsituasjon. Nasjonalt symposium for organdonasjon; 2006-04-21 - 2006-04-22
HIM Untitled
 
19 Orøy, Aud Jorunn.
Utfordringer ved bruk av observasjon og intervju ved en fenomenologisk tilnærming i kvalitativ forskning. Doktorgradsseminar; 2006-06-15 - 2006-06-15
HIM Untitled
 
2005
20 Orøy, Aud Jorunn.
Death, and it's gift to life : a phenomenological study of the experiences of organ donors' relatives during the organ-donation process. 9th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine; 2005-08-27 - 2005-08-31
HIM Untitled
 
21 Orøy, Aud Jorunn.
Døden i spenningsfeltet mellom natur og kultur : en kritisk drøfting av et hjernerelatert dødskriterium. Vestnorsk nettverk - forskerutdanninga; 2005-06-07 - 2005-06-07
HIM Untitled
 
22 Orøy, Aud Jorunn.
Kommunikasjon og samhandling i klinisk praksis. Fagmøte v/ Kirurgisk avd. A, Sjukehuset i Molde; 2005-01-21 - 2005-01-21
HIM Untitled
 
2004
23 Orøy, Aud Jorunn.
"Døden i livets tjeneste" : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. Nordic College of Caring Science konferanse : verdighet, sårbarhet, krenkelse; 2004-03-25 - 2004-03-27
HIM Untitled
 
24 Orøy, Aud Jorunn.
Hvordan skrive prosjektplan. utenTitteltekst; 2004-12-01 - 2004-12-01
HIM Untitled
 
25 Orøy, Aud Jorunn.
Innføring i vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk. utenTitteltekst; 2004-11-24 - 2004-11-24
HIM Untitled
 
2002
26 Orøy, Aud Jorunn.
"Death, and it's gift to life" : a phenomenological study of the experiences of organ donors' relatives during the organ-donation process. 1st Conference of the European Federation of Critical Care Nursing Associations; 2002-05-26 - 2002-05-26
HIM Untitled
 
27 Orøy, Aud Jorunn.
Døden i livets tjeneste : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. Bergen: 2002 163 p.
HIM Untitled
 
2001
28 Orøy, Aud Jorunn.
Døden i livets tjeneste : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. NOKIAS 2001 : omvårdnad, teknik och etik; 2001-09-01 - 2001-09-01
HIM Untitled