Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 74 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Berntssen, Marc HG; Thoresen, Lars; Albrektsen, Sissel; Grimaldo, Vela Eduardo; Grimsmo, Leif; Whitaker, Ragnhild Dragøy; Sele, Veronika; Wiech, Martin.
Processing Mixed Mesopelagic Biomass from the North-East Atlantic into Aquafeed Resources; Implication for Food Safety. Foods 2021 ;Volume 10.(6) p. 1-19
HAVFORSK OCEAN NOFIMA Untitled
 
2 Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Establishing a Method for Electrical Immobilization of Whitefish on Board Fishing Vessels. Journal of Aquatic Food Product Technology 2021 p. -
OCEAN Untitled
 
3 Grimsmo, Leif.
Fishing vessels, technology, and methods in Norway. International webinar: CO2 as refrigerant in fishing vessels; 2021-05-28 - 2021-05-28
OCEAN Untitled
 
4 Tiller, Rachel; Grimsmo, Leif.
Mye usikkerhet rundt snøkrabbefisket. FiskeribladetFiskaren 2021
OCEAN Untitled
 
5 Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Gabrielii, Cecilia H; Cowan, Emily Christine; Grimsmo, Leif; Svendsen, Eirik Starheim.
Equipment and systems onboard fishing vessels. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-14-07637-0) 41 p.
OCEAN ENERGISINT Untitled
 
2020
6 Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit.
Bærekraftig fôr til norsk laks. : SINTEF Ocean AS 2020 119 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
7 Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe.
Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species. ICES Journal of Marine Science 2020 ;Volume 77.(7-8) p. 2541-2556
OCEAN SINTEF Untitled
 
8 Tveit, Guro Møen; Carvajal, Ana Karina; Falch, Eva; Slizyte, Rasa; Remme, Jannicke; Grimsmo, Leif; Thakur, Maitri; Toldnes, Bendik; Vidarsson, Jonas R.; Rustad, Turid.
Increased Utilisation and Value Creation from white Fish Rest Raw Materials. Abstracts - The Third Symposium Sustainable technologies for food processing and preservation. AMITY University Noida: AMITY 2020 39 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
2019
9 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Aursand, Ida Grong; Lambooij, Bert; van de Vis, Hans; Reimert, Henny G.M.; Rosten, Carolyn.
Levendelagring og elektrisk immobilisering av hvitfisk om bord - ulike strategier for bedre utblødning - Resultater fra flere prosjekter ved SINTEF de siste 10+ år. FoU samling 2019. Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur. Tromsø, 25-26.11.2019.; 2019-11-25 - 2019-11-26
OCEAN NINA Untitled
 
2018
10 Grimsmo, Leif; Grimaldo, Eduardo; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo.
Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06804-7) 27 p.
OCEAN Untitled
 
11 Thorvaldsen, Trine; Olsen, Leonore; Grimsmo, Leif.
Health and safety in crab fishing. IFISH5, The International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN SINTEF Untitled
 
12 Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Grimsmo, Leif.
Automatisk kvalitetsinspeksjon av snøkrabbecluster. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-14-06935-8) 14 p.
OCEAN Untitled
 
2017
13 Grimsmo, Leif; Almås, Karl Andreas; Hognes, Erik Skontorp.
Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter - OC2017 A-196. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-317-8) 15 p.
OCEAN Untitled
 
2016
14 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif.
Electrical immobilisation of saithe (Pollachius virens): Effects of pre-stunning stress, applied voltage, and stunner configuration. Fisheries Research 2016 ;Volume 179. p. 148-155
OCEAN Untitled
 
15 Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Widell, Kristina Norne.
Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06084-3) 67 p.
OCEAN Untitled
 
16 Paluchowski, Lukasz A.; Misimi, Ekrem; Grimsmo, Leif; Randeberg, Lise Lyngsnes.
Towards automated sorting of Atlantic cod (Gadus morhua) roe, milt, and liver - Spectral characterization and classification using visible and near-infrared hyperspectral imaging. Food Control 2016 ;Volume 62. p. 337-345
OCEAN NTNU Untitled
 
2015
17 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge.
A26613 Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05863-5) 25 p.
OCEAN Untitled
 
18 Grimsmo, Leif.
Develop a profitable and sustainable technology platform for harvesting snow crab based on Norwegian demands for EHS, salaries and product quality. Snøkrabbe: Et nytt verdifullt fiskeri – hva gjør vi? Kontaktmøte, Havforskningsinstituttet - Tromsø 5. mai 2015; 2015-05-05 - 2015-05-05
OCEAN Untitled
 
19 Grimsmo, Leif.
Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk, oppdrag IN. FoU mobilisering for økt verdiskaping i hvitfisksektoren; 2015-06-16 - 2015-06-16
OCEAN Untitled
 
20 Grimsmo, Leif; Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Thakur, Maitri; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert.
Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk. Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 9788214058765) 40 p.
OCEAN Untitled
 
21 Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif.
Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06013-3) 16 p.
OCEAN Untitled
 
2014
22 Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank.
Lønnsom foredling av sjømat i Norge. https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Lonnsom-foredling-av-sjomat-i-Norge/id2009017/: Regjeringen 2014 (ISBN 978-82-14-05769-0) 94 p.
OCEAN NTNU UIS Untitled
 
23 Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Westavik, Harry; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy". Trondheim, Norge: SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2014 (ISBN 978-82-14-05718-8) 43 p.
OCEAN Untitled
 
24 Erikson, Ulf Gøran; Mozuraityte, Revilija; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit.
Workshop in Trondheim and excursions to the Norwegian seafood industry and NTNU. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05779-9) 8 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Erikson, Ulf Gøran; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057188) 45 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
26 Erikson, Ulf Gøran; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05718-8) 43 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
27 Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne.
Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057591) 10 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
28 Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne.
Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05759-1) 10 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
29 Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie.
Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport. Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-162-2) 7 p. Nofima rapportserie(7/2014)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
30 Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind.
Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1. Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-228-5) 55 p. Nofima rapportserie(39/2014)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
31 Toldnes, Bendik; Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif.
Automatisk bløgging av villfisk - Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadsfartøy. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057584) 38 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
32 Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif.
Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05758-4) 38 p.
OCEAN NMBU Untitled
 
2013
33 Aursand, Ida Grong; Grimaldo, Eduardo; Digre, Hanne; Gjøsund, Svein Helge; Grimsmo, Leif.
Toktaktivitet ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Styremøte i SINTEF Fiskeri og havbruk; 2013-02-26 - 2013-02-26
OCEAN Untitled
 
34 Aursand, Ida Grong; Grimaldo, Eduardo; Digre, Hanne; Gjøsund, Svein Helge; Grimsmo, Leif.
Toktaktivitet ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Møte for konsernledelsen i SINTEF; 2013-05-14 - 2013-05-14
OCEAN Untitled
 
35 Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Grimsmo, Leif; Erikson, Ulf Gøran; Lambooij, Bert; van de Vis, Hans.
Electrical stunning of wild cod, haddock and saithe – the effect on fish quality, handling stress and fish welfare. WEFTA 2013; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN Untitled
 
36 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte.
Elektrobedøving av sei. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056426) 21 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
37 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte.
Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05642-6) 21 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
38 Digre, Hanne; Grimsmo, Leif.
Automatisk bedøving og bløgging av hvitfisk.
OCEAN Untitled
 
39 Digre, Hanne; Toldnes, Bendik; Grimsmo, Leif.
Automatisert fangstbehandling. FHF-seminar; 2013-06-13 - 2013-06-13
OCEAN Untitled
 
40 Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistaga, Manu; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving Visualisering av konsept for oppbevaring av fisk før bedøving. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05566-5) 31 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
41 Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistiaga, Manu Berrondo; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055665) 43 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
42 Grimsmo, Leif.
Juletorsken skal bli hvitere. Forskningsrådet [Internet] 2013-12-18
OCEAN Untitled
 
43 Grimsmo, Leif; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik.
Effective catch handling systems for cod, haddock and Saithe. New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling, Reykjavik, October 2013; 2013-10-01 - 2013-10-02
OCEAN Untitled
 
44 Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina.
Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056488) 20 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
45 Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina.
Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05648-8) 20 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
46 Rindahl, Lasse; Richardsen, Roger; Grimsmo, Leif.
Ensilering av restråstoff fra hvitfiskflåten. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05637-2) 17 p.
OCEAN Untitled
 
47 Rindahl, Lasse; Richardsen, Roger; Grimsmo, Leif.
Ensilering av restråstoff fra hvitfiskflåten FHF Prosjekt 900853. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056372) 17 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
48 Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne.
Automated systems for catch handling of whitefish onboard. WEFTA; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN Untitled
 
2012
49 Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Grimsmo, Leif; Lambooij, Bert; van de Vis, Hans.
Onboard handling and electrostunning of wild cod and haddock – the effect on fish quality, handling stress and fish welfare. 6th World Fisheries Congress; 2012-05-07 - 2012-05-11
OCEAN Untitled
 
50 Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif.
Mesopelagic fish: Lantern fish - Possibilities and challenges for sustainable harvesting and processing. SINTEF akademisk forlag 2012 25 p.
OCEAN Untitled
 
    Show next list