Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 92 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari.
"Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2020 ;Volume 38.(2) p. 187-225
NTNU UiO Untitled
 
2019
2 Brøseth, Heidi.
Respons - prosjekt med overføringsverdi til andre fag. Instituttledermøte; 2019-02-19 - 2019-02-19
NTNU Untitled
 
3 Brøseth, Heidi.
Språklæring i morsmål og andrespråk. Malvik språkkafé; 2019-02-25 - 2019-02-25
NTNU Untitled
 
4 Brøseth, Heidi.
Syntaks: Funksjonsanalyse. I: Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2166-0. p. 103-146
NTNU Untitled
 
5 Brøseth, Heidi.
Økt læringstrykk og større engasjement i SPRÅL3500. Studieprogramlederforum; 2019-04-08 - 2019-04-08
NTNU Untitled
 
6 Brøseth, Heidi; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders.
Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2166-0) 376 p.
NTNU Untitled
 
7 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
Grammatikkdidaktikk. I: Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2166-0. p. 337-369
NTNU Untitled
 
8 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari; Busterud, Guro.
An analysis of how grammatical content knowledge is presented in a text book for Norwegian in lower secondary school. III International Conference on Teaching Grammar; 2019-01-23 - 2019-01-25
NTNU Untitled
 
9 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
Ferske lærerstudenters kunnskap om grammatikk. Møte om norsk språk - MONS; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
10 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
Ferske lærerstudenters oppfatning av grammatikk. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
11 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
Teacher students’ view on grammar. Workshop on grammar didactics; 2019-11-11 - 2019-11-12
NTNU Untitled
 
12 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi; Ulvaag, Paal.
Pro… pre… praposisjon, sa du?. Morgenbladet [Newspaper] 2019-12-20
NTNU Untitled
 
2017
13 Brøseth, Heidi.
Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning. Fagdag for norsklærere i Møre og Romsdal; 2017-08-16 - 2017-08-16
NTNU Untitled
 
14 Brøseth, Heidi.
Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning. Fagdag for norsklærere i Oppland; 2017-11-09 - 2017-11-09
NTNU Untitled
 
15 Brøseth, Heidi.
Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning. Fagdag for norsklærere i Vestfold; 2017-03-16 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
16 Brøseth, Heidi.
The benefits of generative grammar in teacher education. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20 - 2017-02-21
NTNU Untitled
 
17 Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari.
«Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn. MONS 17, Møteom norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
18 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
Ubevisst og bevisst grammatikk-kunnskap – det didaktiske potensialet i generativ grammatikk. Oppstartseminar for Master i norsk i skolen; 2017-08-09 - 2017-08-10
NTNU Untitled
 
19 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate; Brøseth, Heidi.
En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
20 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
The position of grammar in the Norwegian education system. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20
NTNU Untitled
 
21 Sjong, Hedda Kaarstad; Brøseth, Heidi.
Fire norsklæreres syn på grammatikkens posisjon i sin norskundervisning. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 65 p.
NTNU Untitled
 
2016
22 Brøseth, Heidi.
Grammatikk er f**n meg artig!. Cappelen Damms norskseminar 2016; 2016-04-08 - 2016-04-08
NTNU Untitled
 
23 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
What happened to grammar in the Norwegian education system? An overview of the situation and a proposal of a new approach. The Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
24 Levang, Lisbeth Elvira; Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL. Hvordan legge til rette for studentaktiv læring?. Læringsfestivalen; 2016-05-09 - 2016-05-10
NTNU Untitled
 
2015
25 Brøseth, Heidi.
Bannegrammatikk er hæl**** artig! Om grammatikksyn og grammatikkundervisning. Lansering av læreverk for vgs.; 2015-05-13 - 2015-05-13
NTNU Untitled
 
26 Brøseth, Heidi.
Nettundervisning i retorikk for campusstudenter - Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur høstsemesteret 2014. Instituttlederseminar, HF; 2015-04-15 - 2015-04-15
NTNU Untitled
 
27 Brøseth, Heidi.
Nettundervisning i retorikk for campusstudenter. Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur (ISL), høstsemesteret 2014. Seminar for Institutt for filosofi og religionsvitenskap; 2015-05-11 - 2015-05-11
NTNU Untitled
 
28 Brøseth, Heidi.
Om språk og modeller -og kan vi egentlig si noe vitenskapelig om "det skjulte"?. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2015 (1) p. 24-30
NTNU Untitled
 
29 ; Nilsen, Julie.
"Forklar arbeidsoppgavene til maskinførerne" En analyse av norskfaglige skriveoppgaver i yrkesfaglige utdanningsprogram. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
30 Brøseth, Heidi; Nygård, Gro.
Nye undervisningsformer i spansk og nordisk: en nærstudie av to undervisningsemner. Faggruppeseminar for faggruppe i språk og kommunikasjon; 2015-03-23 - 2015-03-23
NTNU Untitled
 
31 Eide, Kristin Melum; Brøseth, Heidi; Mikkelsen, Solveig.
Advarer mot seigpining av humaniora. Universitetsavisa [Newspaper] 2015-05-22
NTNU Untitled
 
32 Nilsen, Julie; Brøseth, Heidi.
"Forklar arbeidsoppgavene til maskinførerne" En analyse av norskfaglige skriveoppgaver i yrkesfaglige utdanningsprogram.. Trondheim: NTNU 2015 70 p.
NTNU Untitled
 
33 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
Grammatikk. Et unyttig verktøy eller en kilde til undring og kunnskap?. MoNS - Møter om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
2014
34 Bjørkli, Jonas; Lein, Hilde Lea; Brøseth, Heidi.
Nå skal NTNUs forelesninger bli mer moderne. Adresseavisen [Newspaper] 2014-01-12
NTNU Untitled
 
35 Brøseth, Heidi.
Alternative undervisnings- og læringsformer. 3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning. Stabsmøte Institutt for kunst- og medievitenskap; 2014-03-17 - 2014-03-17
NTNU Untitled
 
36 Brøseth, Heidi.
Om (u)høflighet i språklige møter mellom mennesker og maskiner. Jubileumsarrangement for RISS; 2014-03-05 - 2014-03-05
NTNU Untitled
 
37 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - prosjekt innovativ lektorutdanning. Seminar for universitetsbiblioteket; 2014-10-16 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
38 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - prosjekt innovativ lektorutdanning. Dekanseminar Innovativ utdanning og IKT; 2014-05-06 - 2014-05-06
NTNU Untitled
 
39 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - prosjekt innovativ lektorutdanning. Instituttseminar for Institutt for kunst- og medievitenskap; 2014-05-27 - 2014-05-27
NTNU Untitled
 
40 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - Prosjekt innovativ lektorutdanning ved NTNU. Research and Educational Network; 2014-09-10
NTNU Untitled
 
41 Brøseth, Heidi.
Teknologi og aktivitet i undervisninga. Samling for informasjonsansvarlige Region-Midt Utlendingsdirektoratet; 2014-05-25 - 2014-05-25
NTNU Untitled
 
42 Lein, Hilde Lea; Brøseth, Heidi; Ehrnström, Mats Harald Andreas; Krokan, Arne; Mikkelsen, Solveig.
Prosjekt Innovativ undervisning: Gjennombrudd for omvendt undervisning. universitetsavisa.no [Internet] 2014-01-10
NTNU Untitled
 
2013
43 Brøseth, Heidi.
'Fy faen idiotiske greier altså!' En analyse av (u)høflighet i autentiske menneske-maskin-dialoger. Møte om norsk språk 15; 2013-11-21 - 2013-11-23
NTNU Untitled
 
44 Brøseth, Heidi.
Hvordan bruke SRS og itslearning-tester for å legge til rette for aktiv læring - to eksempler fra undervisning i nordisk språk. Om undervisningsmetoder og utdanningskvalitet; 2013-06-05 - 2013-06-05
NTNU Untitled
 
45 Brøseth, Heidi.
Høflighet i menneske-maskin-dialoger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2013 ;Volume 31.(2) p. 129-145
NTNU Untitled
 
46 Brøseth, Heidi.
Undervisning. Seminar ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap; 2013-06-11 - 2013-06-11
NTNU Untitled
 
47 Brøseth, Heidi.
3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning. Fagdag om undervisningsteknologi ved NTNU; 2013-05-30 - 2013-05-30
NTNU Untitled
 
48 Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene.
"I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. EDEN annual conference 2013 "The joy of learning"; 2013-06-12 - 2013-06-15
NTNU Untitled
 
49 Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene.
"I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. I: The Joy of Learning : Enhancing Learning Experience : Improving Learning Quality Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2013 Annual Conference. Oslo: European Distance and E-Learning Network 2013 ISBN 978-963-89559-3-7.
NTNU Untitled
 
50 ; Rødvand, Marie.
Om tempus i norske døves mellomspråk. Trondheim: NTNU 2013 101 p.
NTNU Untitled
 
    Show next list