Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 87 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. NRK Nord-nytt [Radio] 2021-05-31
UiT Untitled
 
2 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. Bergen (TV BRA) [TV] 2021-03-11
UiT Untitled
 
3 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. TV BRA [TV] 2021-04-09
UiT Untitled
 
4 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. NRK [TV] 2021-05-31
UiT Untitled
 
5 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. NRK nett [Internet] 2021-05-30
UiT Untitled
 
6 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Lunsjseminar; 2021-05-18 - 2021-05-18
UiT Untitled
 
7 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering for utviklingshemmede. NRK Instagram [Internet] 2021-05-31
UiT Untitled
 
8 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering: Forskningsfinale markeres med konferanse. NAKU [Internet] 2021-05-26
UiT Untitled
 
9 Gjertsen, Hege.
Fra arbeid i skjermet til ordinær virksomhet - arbeidsinkludering via en arbeidsinkluderingsbedrift. Arbeidslinja for alle? Arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming; 2021-05-31 - 2021-05-31
UiT Untitled
 
10 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.. HT [Newspaper] 2021-03-12
UiT Untitled
 
11 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering. Harstad (HT) [Newspaper] 2021-03-11
UiT Untitled
 
12 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering. HT nett [Internet] 2021-03-11
UiT Untitled
 
13 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket. NNFF-9. nasjonale forskningskonferanse; 2021-06-07 - 2021-06-08
UiT Untitled
 
14 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. Velferd.no 2021
UiT Untitled
 
15 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. KAI-kronikken 2021
UiT Untitled
 
16 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A..
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. I: Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
USN NF UiT Untitled
 
2020
17 Gjertsen, Hege.
Sosial innovasjon for å lykkes med økt arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Digital konferanse - Universitet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap; 2020-11-22 - 2020-11-26
UiT Untitled
 
18 Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin.
Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. Fontene forskning 2020 ;Volume 13. p. 32-45
UiT Untitled
 
2019
19 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. InnArbeid-konferansen 2019; 2019-05-22 - 2019-05-22
UiT Untitled
 
20 Gjertsen, Hege.
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Presentasjon av foreløpige funn.. Dagsenterkonferansen; 2019-11-11 - 2019-11-12
UiT Untitled
 
21 Gjertsen, Hege.
Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability. InnArbeid-konferansen 2019; 2019-05-23 - 2019-05-23
UiT Untitled
 
22 Gjertsen, Hege.
DRIVERS IN AND OBSTACLES TO INNOVATION IN WORK INCLUSION FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY; A NEW ORGANIZATION OF THE WORK MEASURE PERMANENTLY ADAPTED WORK IN PUBLIC. InnArbeid-konferansen 2019; 2019-05-22 - 2019-05-23
UiT Untitled
 
23 Gjertsen, Hege.
Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability; a new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public. I: Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities. Linköping University Electronic Press 2019 ISBN 978-91-7685-017-6. p. 4-14
UiT Untitled
 
24 Gjertsen, Hege.
Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability; a new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public. Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities 2019, Kristiansand, Norway 23rd May 2019. InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities 2019, Kristiansand, Norway 23rd May 2019; 2019-05-23 - 2019-05-23
UiT Untitled
 
25 Gjertsen, Hege.
Mental health among Sami people with intellectual disability. International Journal of Circumpolar Health 2019 ;Volume 78.(1) p. 1-10
UiT Untitled
 
26 Gjertsen, Hege.
People with intellectual disabilities can speak for themselves! a methodological discussion of using people with mild and moderate intellectual disabilities as participants in living conditions studies. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volume 21.(1) p. 141-149
UiT Untitled
 
27 Gjertsen, Hege.
Social innovation in work inclusion for people with intellectual disability. NNDR 2019; 2019-05-08 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
28 Gjertsen, Hege.
Sosial innovasjon og arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Abried & Inkludering; 2019-03-12 - 2019-03-12
UiT Untitled
 
29 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions. NNDR 2019; 2019-05-08 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
30 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Situation of Sami women with disabilities in Norway. FNs kvinnekommisjon 2019; 2019-03-12 - 2019-03-12
UiT Untitled
 
31 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Å forske sammen i kvantitativ forskning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. p. 136-147
UiT Untitled
 
32 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif.
Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak; 2019-09-27 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
33 Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Hate speech targeting Sami people with disabilites. I: Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. Routledge 2019 ISBN 9780367193423. p. 131-149
UiT Untitled
 
2018
34 Gjertsen, Hege.
Can we talk about inclusive reseacrh in quantitative studies?. Lancaster Disability studies conference 2018; 2018-09-11 - 2018-09-13
UiT Untitled
 
35 Gjertsen, Hege.
Innovative service providers as promotors for work inclusion for peopele with intellectual disability. Lancaster Disability studies conference 2018; 2018-09-11 - 2018-09-13
UiT Untitled
 
36 Gjertsen, Hege.
"Kartlegging av levekår til personer med utviklingshemming i samiske områder" Presentasjon og diskusjon av funn.. Møte i fagnettverk region nord: Rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiT Untitled
 
37 Gjertsen, Hege.
Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.. NNFF 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
UiT Untitled
 
38 Gjertsen, Hege; Brun, Frank; Hauge, Hans A.; Kvam, Lisbeth.
Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemning. NNFF 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
USN NTNU UiT Untitled
 
39 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. NNFF 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
UiT Untitled
 
40 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. Møte i forskningsgruppe; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiT Untitled
 
2017
41 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild.
Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017
UiT Untitled
 
42 Gjertsen, Hege.
Work inclusion for people with intellectual disability. Work - integration; 2017-11-16 - 2017-11-16
UiT Untitled
 
43 Gjertsen, Hege; Johnsen, Bjørn-Eirik.
"Jeg tror aldri vi har hatt et så stort prosjekt her før" Presentasjon av forskningsprosjekt. Harstad Tidende [Newspaper] 2017-11-29
UiT Untitled
 
44 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning; 2017-11-30 - 2017-11-30
UiT Untitled
 
45 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. NNDR Research conference; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiT Untitled
 
46 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges arktiske universitet 2017 141 p.
UiT Untitled
 
47 Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line.
Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
2015
48 Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege.
Levekår i Bodø 2014. Analyser av et underutvalg fra levekårsundersøkelsen i Nordland.. : Nordlandsforskning 2015 101 p. NF-notat(1005/2015)
NF Untitled
 
49 Gjertsen, Hege; Lo, Christian.
Evaluering av Bodøpiloten En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i oppl æringen i barnehager og skoler.. Bodø: Nordlandsforskning 2015 53 p. NF-notat(1017)
NF UiT Untitled
 
2014
50 Andrews, Therese Marie; Gjertsen, Hege.
Sykepleieledere og ledelse. Bodø: Nordlandsforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7321-650-2) 100 p.
NF Untitled
 
    Show next list