Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 123 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Kittelsaa, Anna.
Boligen - hjem og arbeidsplass. I: Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2. p. 95-118
SAMFORSK UiT Untitled
 
2 Kittelsaa, Anna; Johansen, Oddbjørn; Witsø, Aud Elisabeth.
De nærmeste - talspersoner, vaktbikkjer og støttespillere. I: Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2. p. 219-237
NORD NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
3 Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens.
Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. Tromsø: Norges Arktiske universitet 2019 67 p.
UiT Untitled
 
4 Tøssebro, Jan; Olsø, Turid Møller; Magnus, Eva; Kittelsaa, Anna.
Arbeid og aktivt voksenliv. I: Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2. p. 136-157
NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
5 Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna.
Aktivt voksenliv? Beboeres perspektiver. I: Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2. p. 62-77
NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
2018
6 Engeland, Jeanette; Kittelsaa, Anna; Langballe, Ellen Melbye.
Towards better practice of retirement for people with intellectual disability. 5th IASSIDD Europe Congress 2018; 2018-07-18 - 2018-07-20
SIV UiT Untitled
 
7 Engeland, Jeanette; Kittelsaa, Anna Margareth; Langballe, Ellen Melbye.
How do people with intellectual disabilities in Norway experience the transition to retirement and life as retirees?. Scandinavian Journal of Disability Research 2018 ;Volume 20.(1) p. 72-81
NTNU OUS SAMFORSK SIV Untitled
 
8 Johansen, Oddbjørn; Kittelsaa, Anna.
Pårørende som støttespiller, ressurs eller utfordring. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORD UiT Untitled
 
9 Kittelsaa, Anna.
Innenfraperspektivet sett utenfra. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. p. 185-200
SAMFORSK UiT Untitled
 
10 Mjøen, Odd Morten; Kittelsaa, Anna.
Ansattes blikk i et annerledes hjem. Dilemmaer ved arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming.. Fontene forskning 2018 (1) p. 30-41
SAMFORSK Untitled
 
11 Paulsen, Veronika; Kittelsaa, Anna.
Bruk av foto i kvalitative intervjuer med barn. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. p. 49-65
SAMFORSK UiT Untitled
 
12 Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna.
Aktivt voksenliv i bofellesskap for personer med utviklingshemming? Beboeres perspektiver. NNFF (Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming); 2018-06-04 - 2018-06-05
NTNU UiT Untitled
 
2017
13 Gustavsson, Anders; Kittelsaa, Anna; Tøssebro, Jan.
Successful schooling: a complex phenomenon. European Journal of Special Needs Education 2017 ;Volume 32.(4) p. 491-492
SAMFORSK Untitled
 
14 Gustavsson, Anders; Kittelsaa, Anna; Tøssebro, Jan.
Successful schooling for pupils with intellectual disabilities: the demand for a new paradigm. European Journal of Special Needs Education 2017 ;Volume 32.(4) p. 469-483
SAMFORSK Untitled
 
15 Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise.
Kjønn i forskning om funksjonshemming. Forskning om kjønn og funksjonshemming - muligheter og utfordringer; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU SAMFORSK Untitled
 
16 Kristensen, Guro Korsnes; Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise.
Kjønnsblind funksjonshemmingsforskning og kjønnsforskning uten funksjonshemming: Potensialer ved å se til hverandre. KjønnsforskningNÅ 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
NTNU SAMFORSK Untitled
 
17 Kristensen, Guro Korsnes; Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise.
Mennesker med funksjonshemming har også kjønn. Kilden.no [Internet] 2017-06-20
NTNU SAMFORSK Untitled
 
18 Michelsen, Hilde; Kittelsaa, Anna.
Når mitt hjem er din arbeidsplass : For ansatte som jobber i bofellesskap for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Et forskningsprosjekt i samarbeid med beboere i Skjermveien.. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-559-2) 23 p.
SAMFORSK Untitled
 
19 Molden, Thomas Hugaas; Kittelsaa, Anna Margareth; Tøssebro, Jan.
Geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse : Et kunnskapsgrunnlag. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-520-2) 53 p.
SAMFORSK Untitled
 
20 Sépulchre, Marie; Schuller, Victoria; Kline, Jennifer; Kittelsaa, Anna Margareth.
Gendering Active Citizenship : experiences of women with disabilities. I: Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. Routledge 2017 ISBN 978-1-13-865292-7.
SAMFORSK UiT Untitled
 
21 Sepulchre, Marie; Schuller, Victoria; Kline, Jennifer; Kittelsaa, Anna Margareth.
Gendering Active Citizenship: Experiences of Women with Disabilities. I: Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. Routledge 2017 ISBN 978-1-13-865292-7.
SAMFORSK Untitled
 
22 Siska, Jan; Beadle-Brown, Julie; Kanova, Sarka; Kittelsaa, Anna Margareth.
Changes and Diversity in Community Living in Europe – the Experiences of Persons with Disabilities. I: Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. Routledge 2017 ISBN 978-1-13-865292-7.
SAMFORSK Untitled
 
23 Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna; Caspersen, Joakim.
Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse? : Faktorer som påvirker ekskludering og inkludering i skolen. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-505-9) 76 p.
SAMFORSK Untitled
 
24 Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna Margareth; Wik, Sigrid Elise.
Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-501-1) 162 p.
SAMFORSK Untitled
 
25 Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna.
Active adult lives for persons with learning disabilities - The perspectives of professionals. British Journal of Learning Disabilities 2017 ;Volume 46. p. 10-16
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2016
26 Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise.
Kjønn i forskning om funksjonshemming : En litteraturstudie. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-476-2) 131 p.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2015
27 Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders.
Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02438-7) 171 p.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
28 Kittelsaa, Anna M..
Ethnicity,Disability, and Identity. I: Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-03263-8. p. 101-114
SAMFORSK Untitled
 
29 Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan.
Voksen og utviklingshemmet - motsetning eller mulighet?. I: Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7. p. 137-150
NTNU SAMFORSK Untitled
 
30 Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Klingenberg, Oliv Jorid Gravåsen; Holkesvik, Anne Hildrum.
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-436-6) 80 p.
SAMFORSK Untitled
 
31 Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan.
Vi sprenger grenser : Følgeevaluering av et pilotprosjekt. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-430-4) 73 p.
SAMFORSK Untitled
 
32 Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise; Tøssebro, Jan.
Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne : Fellestrekk og variasjon. : NTNU Samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7570-400-7) 156 p.
SAMFORSK Untitled
 
33 Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Kermit, Patrick Stefan.
Reformer og dagligliv. I: Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7. p. 11-28
NTNU SAMFORSK Untitled
 
34 Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan.
Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-440-3) 242 p.
NIFU SAMFORSK TFoU Untitled
 
2014
35 Johnsen, Bjørn Eirik; Kittelsaa, Anna M..
Segregeringstid og integreringstid: om selvforvaltningens kår innenefor HVPU og dagens åpne omsorg. Fontene forskning 2014 ;Volume 7.(2) p. 4-17
SAMFORSK UiT Untitled
 
36 Kittelsaa, Anna M..
Aktuell forskning om personer med utviklingshemming. Møte i Sentralt råd for funksjonshemmede i Oslo; 2014-04-10 - 2014-04-10
SAMFORSK Untitled
 
37 Kittelsaa, Anna M..
Et ganske normalt liv. Utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse. Habiliteringskonferanse; 2014-10-25 - 2014-10-25
SAMFORSK Untitled
 
38 Kittelsaa, Anna M..
Fra gode intensjoner til bedre levekår?. Utvikling 2014 ;Volume 8.(4) p. 14-15
SAMFORSK Untitled
 
39 Kittelsaa, Anna M..
Identitet og selvforståelse i møte med hjelpere. I: Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02202-4. p. 47-64
SAMFORSK Untitled
 
40 Kittelsaa, Anna M..
Identitetsstøttende samhandling. Muligheter og begrensninger i dagens tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Faglig møte; 2014-09-11 - 2014-09-11
SAMFORSK Untitled
 
41 Kittelsaa, Anna M..
Kampen for gode tjenester. Om oppvekst med funksjonshemming. Habiliteringskonferanse; 2014-10-24 - 2014-10-24
SAMFORSK Untitled
 
42 Kittelsaa, Anna M..
Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming; 2014-05-05 - 2014-06-06
SAMFORSK Untitled
 
43 Kittelsaa, Anna M..
Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn i møte med hjelpeapparatet. Konferanse; 2014-08-26 - 2014-08-26
SAMFORSK Untitled
 
44 Kittelsaa, Anna M..
Self-presentations and intellectual disability. Scandinavian Journal of Disability Research 2014 ;Volume 16.(1) p. 29-44
SAMFORSK Untitled
 
45 Kittelsaa, Anna M..
Å leve med lett utviklingshemming. Selvforståelse og andres forståelser. Felles fagdag; 2014-04-09 - 2014-04-09
SAMFORSK Untitled
 
46 Kittelsaa, Anna M.; Berg, Berit.
Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede -også for innvandrere?. : NTNU Samfunnsforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7570-379-6) 56 p.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
47 Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan.
Foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet. I: Oppvekst med funksjonshemming. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-45898-7. p. 153-179
NTNU SAMFORSK Untitled
 
48 Kittelsaa, Anna M.; Wendelborg, Christian.
Ungdomstid. I: Oppvekst med funksjonshemming. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-45898-7. p. 200-218
SAMFORSK Untitled
 
2013
49 Kittelsaa, Anna M..
Ethnicity, identity and disability. Nordic Network on Disability Research; 2013-05-30 - 2013-05-31
SAMFORSK Untitled
 
50 Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan.
Kommunal praksis og personer med utviklingshemming : Policy på områdene sysselsetting og bolig. : NTNU Samfunnsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7570-344-4) 118 p.
SAMFORSK Untitled
 
    Show next list