Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 134 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Antonsen, Stian; Gjøsund, Gudveig; Haavik, Torgeir Kolstø; Størkersen, Kristine Vedal.
Samordnet beredskapsarbeid i Trondheim kommune : Økt trygghet og redusert sårbarhet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2021 35 p.
SAMFORSK Untitled
 
2 Bye, Rolf Johan; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal.
Safety in marine and maritime operations: Uniting systems and practice. Safety Science 2021 ;Volume 139.
OCEAN SAMFORSK SINTEF Untitled
 
3 Fyhn, Håkon; Størkersen, Kristine Vedal.
vi trenger en tillitsrevolusjon. Norsk overlegeforenings jubileumskurs; 2021-09-01
SAMFORSK NTNU Untitled
 
4 Haavik, Torgeir Kolstø; Størkersen, Kristine Vedal; Antonsen, Stian; Merakerås, Guro Kulset.
Seilingsnekten gjorde det usynlige synlig. Sunnmørsposten 2021
SAMFORSK NTNU Untitled
 
5 Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Gismervik, Kristine; Kristiansen, Tore S.; Osmundsen, Tonje; Størkersen, Kristine Vedal; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge.
Minding the Gaps in Fish Welfare: The Untapped Potential of Fish Farm Workers. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2021 ;Volume 34.(5) p. 1-22
VETINST UiO HAVFORSK SAMFORSK Untitled
 
6 Selvik, Ørjan; Størkersen, Kristine Vedal.
Arven etter EXPOSED. Hvordan skal nettverk, kunnskap og arbeidet videreføres?. EXPOSED-dagene; 2021-10-19 - 2021-10-20
OCEAN SAMFORSK Untitled
 
7 Størkersen, Kristine Vedal.
Consequences of fundamental changes in risk regulation. Kick-off RISKY; 2021-04-07 - 2021-04-07
SAMFORSK Untitled
 
8 Størkersen, Kristine Vedal.
Fiskevelferden kan økes ved å senke farten i settefiskproduksjonen. Pressemelding med Veterinærinstituttet [Internet] 2021-03-11
SAMFORSK Untitled
 
9 Størkersen, Kristine Vedal.
Safety management in remotely controlled vessel operations. Marine Policy 2021 p. 1-7
SAMFORSK Untitled
 
10 Størkersen, Kristine Vedal.
The Polar Code and Maritime Safety. Kick-off for the Polar Code network; 2021-02-12 - 2021-02-12
SAMFORSK Untitled
 
11 Størkersen, Kristine Vedal; Haavik, Torgeir Kolstø; Antonsen, Stian; Gauteplass, Asle.
Sikkerhet i anskaffelser. HMS-krav i ferjeanbud; 2021-01-27 - 2021-01-27
NTNU SAMFORSK Untitled
 
12 Størkersen, Kristine Vedal; Kongsvik, Trond; Albrechtsen, Eirik.
Et hav av sikkerhetsløsninger. Sikkert og visst, en podkast om sikkerhet i arbeidslivet [Internet] 2021-12-03
SAMFORSK NTNU UiT Untitled
 
13 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Gismervik, Kristine.
Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare. Marine Policy 2021 ;Volume 129. p. -
SAMFORSK HAVFORSK UiO VETINST Untitled
 
14 Tørud, Brit; Størkersen, Kristine Vedal.
Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg. Oslo: Veterinærinstituttet 2021 ;Volume 2021.18 p. Veterinærinstituttets rapportserie(1a)
SAMFORSK VETINST Untitled
 
15 Tørud, Brit; Størkersen, Kristine Vedal.
"Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg" + "Er det mulig å få inn fiskevelferdsarbeidet i produksjonsplanen?". Lansering av Fiskehelserapporten 2020 - med påfølgende seminar; 2021-03-10 - 2021-03-11
SAMFORSK VETINST Untitled
 
16 Tørud, Brit; Størkersen, Kristine Vedal.
Work with fish welfare in hatcheries. Oslo: Veterinærinstituttet 2021 ;Volume 2021.18 p. Veterinærinstituttets rapportserie(1b)
VETINST SAMFORSK Untitled
 
2020
17 Antonsen, Stian; Størkersen, Kristine Vedal.
Når Trøndelag viser samfunnssikkerhet i praksis. Adresseavisen 2020
SAMFORSK NTNU Untitled
 
18 Fyhn, Håkon; Størkersen, Kristine Vedal.
Tillit og bullshit - Trengs det en tillitsrevolusjon for å få bukt med alle høl-i-huet-oppgaver i samfunnet?. NRK, Ekko [Radio] 2020-08-10
SAMFORSK Untitled
 
19 Fyhn, Håkon; Størkersen, Kristine Vedal.
Vi trenger en tillitsrevolusjon for å få bukt med høl-i-huet-oppgavene. Adresseavisen 2020
SAMFORSK Untitled
 
20 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Stien, Lars Helge.
Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell. Årlig dialogmøte Mattilsynet og regionens fiskehelsepersonell; 2020-02-26 - 2020-02-26
VETINST HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT Untitled
 
21 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production. Reviews in Aquaculture 2020 p. 1-15
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
22 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet. Havbruk 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
VETINST HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT Untitled
 
23 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse. Vårkonferansen for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
24 Lian, Roger; Antonsen, Stian; Størkersen, Kristine Vedal.
Vi vil hasteforske på Covid-19 i et samfunnsfaglig perspektiv. Universitetsavisa 2020
SAMFORSK NTNU Untitled
 
25 Røe, Melina; Størkersen, Kristine Vedal; Antonsen, Stian.
Summen av enkeltmenneskers livskraft er en del av vår samfunnssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NTNU SAMFORSK Untitled
 
26 Slotsvik, Tone Njølstad; Gauteplass, Asle; Haavik, Torgeir Kolstø; Størkersen, Kristine Vedal; Nilsen, Berit Therese; Almklov, Petter Grytten.
How tendering affects the resilience of critical societal functions : a literature review. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930.
NTNU SAMFORSK UIS Untitled
 
27 Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller. Vårkonferanse for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
28 Stien, Lars Helge; Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine.
Analyse av dødelighetsdata fra rensefiskkampanjen. Lusekonferansen 2020; 2020-01-21 - 2020-01-22
VETINST HAVFORSK SAMFORSK Untitled
 
29 Stien, Lars Helge; Størkersen, Kristine Vedal; Gåsnes, Siri Kristine.
Analyse av dødelighetsdata fra spørreundersøkelse om velferd hos rensefisk. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 33 p. Rapport fra havforskningen(2020 - 6)
HAVFORSK SAMFORSK VETINST Untitled
 
30 Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy 2020 ;Volume 117. p. -
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
31 Størkersen, Kristine Vedal.
- Det er et tydelig behov for mer fokus på rensefisk. Kyst.no [Business/trade/industry journal] 2020-01-23
SAMFORSK Untitled
 
32 Størkersen, Kristine Vedal.
Hvert år dør 50 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg. Forskning.no [Journal] 2020-01-29
SAMFORSK Untitled
 
33 Størkersen, Kristine Vedal.
ISM og dokumentering. Har vi nådd målet eller bunnen, og hva er mulig?. Kapteinforum; 2020-01-15 - 2020-01-16
SAMFORSK Untitled
 
34 Størkersen, Kristine Vedal.
NTNU–forsker: – Mange oppdrettere vil forby villfanget rensefisk. Intrafish [Business/trade/industry journal] 2020-02-27
SAMFORSK Untitled
 
35 Størkersen, Kristine Vedal.
Rensefisken ofres i kampen mot lakselus. Gemini [Journal] 2020-02-26
SAMFORSK Untitled
 
36 Størkersen, Kristine Vedal.
Røkterne er bekymret for rensefisken. IntraFish Media AS 2020
SAMFORSK Untitled
 
37 Størkersen, Kristine Vedal; Amundsen, Vilde Steiro.
Rensefiskrutiner. Resultater fra en spørreundersøkelse blant lokalitetspersonell. Lusekonferansen; 2020-01-21 - 2020-01-22
SAMFORSK NTNU Untitled
 
38 Størkersen, Kristine Vedal; Antonsen, Stian.
Derfor må vi møtes mellom krisene og på tvers av sektorene. Trønderavisa 2020
SAMFORSK NTNU Untitled
 
39 Størkersen, Kristine Vedal; Fyhn, Håkon.
Mot et tillitsbasert arbeidsliv: Bullshit og andre høl-i-huet-oppgaver; hvor kommer de fra og hvordan kan vi bli kvitt dem?. Vitenskapsteoretisk forum; 2020-09-29
SAMFORSK Untitled
 
40 Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Lien, Marianne Elisabeth; Kristiansen, Tore S; Medaas, Christian.
Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter. HAVBRUK 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
SAMFORSK VETINST HAVFORSK UiO UiT Untitled
 
41 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Lien, Marianne Elisabeth.
Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell. Vårkonferansen for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT VETINST Untitled
 
42 Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Traps and tricks of safety management at sea. Safety Science 2020
OCEAN SAMFORSK Untitled
 
43 Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Dekker, Sidney.
How deregulation can become overregulation: An empirical study into the growth of internal bureaucracy when governments take a step back. Safety Science 2020 ;Volume 128.
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
44 Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective. Aquaculture 2020 ;Volume 524. p. -
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
45 Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie.
Safety Management in Norwegian Fish Farming: Current Status, Challenges and Further Improvements. SH@W Safety and Health at Work 2020
SAMFORSK NTNU OCEAN Untitled
 
2019
46 Amundsen, Vilde Steiro; Størkersen, Kristine Vedal.
Rensefiskoppdrett 2019. Resultat av spørreundersøkelse til rensefiskoppdrettere. TRONDHEIM: NTNU Samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7570-587-5) 38 p.
SAMFORSK NTNU Untitled
 
47 Gould, Kenneth Arne Pettersen; Størkersen, Kristine Vedal.
Effects of tendering on the resilience of critical services – a literature study. 10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work; 2019-09-23 - 2019-09-26
SAMFORSK UIS Untitled
 
48 Solås, Ann-Magnhild; Størkersen, Kristine Vedal.
FairCoast. Forskning for mer helhetlig kystsoneforvaltning. Samordningsforum nord; 2019-11-20 - 2019-11-21
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
49 Stien, Lars Helge; Størkersen, Kristine Vedal.
REGFISHWELH-Resultat spørreundersøkelser. Møte hos Mattilsynet; 2019-05-14 - 2019-05-14
HAVFORSK SAMFORSK Untitled
 
50 Størkersen, Kristine Vedal.
Audit and safety management systems – implications for practice. Examples from aquaculture. Safety, technology and control rooms Brazil and Trondheim; 2019-08-30 - 2019-08-30
SAMFORSK Untitled
 
    Show next list