Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 108 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Christophersen, Catharina Renate; Holdhus, Kari Mette; Kenny, Ailbhe.
Composing the team: An action research study of interprofessional collaborative teaching in the music classrom. Research In Music Education conference; 2021-04-06 - 2021-04-09
HVL Untitled
 
2 Holdhus, Kari Mette; Christophersen, Catharina Renate; Partti, Heidi.
Creative music-making with digital tools: Add and stir or a fresh take? A lesson for music teacher education. Nordic Network for Research in Music Education conference 2021; 2021-03-02 - 2021-03-03
HVL Untitled
 
3 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne.
Skole og konsert – fra formidling til dialog. Sluttrapport fra et innovasjonsprosjekt. Stord: Høgskulen på Vestlandet Case Center 2021 (ISBN 978-82-93677-37-6) 86 p.
HVL Untitled
 
4 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne; Rundberget, Egil.
DiSkometoden - dialogbasert kunstner-lærersamarbeid. Kulturtanken Oslo 2021
HVL Untitled
 
2020
5 brandsborg, Erik; Holdhus, Kari Mette.
Bratt læringskurve, men givende samarbeid mellom musikere og skoler. www.kulturtanken.no [Internet] 2020-03-05
HVL Untitled
 
6 brandsborg, Erik; Holdhus, Kari Mette.
Kan kunstnere og lærere samarbeide?. kulturtanken.no [Internet] 2020-11-02
HVL Untitled
 
7 Helleve, Kjartan; Holdhus, Kari Mette.
Musikk-DKS vil ha lærarar med på laget. Periskop.no [Internet] 2020-12-14
HVL Untitled
 
8 Holdhus, Kari Mette.
Om innovasjonsforskning og kunstfagdidaktikk, med prosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog» (DiSko) som eksempel.. Forskningspresentasjon; 2020-05-27 - 2020-05-27
HVL Untitled
 
9 Holdhus, Kari Mette.
Skole og konsert –fra formidling til dialog (DiSko) - prosjektpresentasjon biblioteklunsj. Faglunsj HVL-biblioteket; 2020-05-14 - 2020-05-14
HVL Untitled
 
10 Holdhus, Kari Mette; Espeland, Magne; Romme, Jonas Cisar; Christophersen, Catharina Renate.
Breaking the dualism of Art vs Pedagogy? Public schools as topoi for dialogic musical events?. The topology of music education The topology of music education as a field of researches, policies and practices; 2020-03-03 - 2020-03-05
HVL Untitled
 
11 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Almaas, Rebecca; Espeland, Magne.
Breaking the dualism of Art vs Pedagogy? Public schools as topoi for dialogic musical events?. The topology of music education research; 2020-03-03 - 2020-03-05
HVL Untitled
 
12 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Waade, Roy Aksel; Almaas, Rebecca.
Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid: Produksjonsnotat fra innovasjonsprosjektet «Skole og konsert–fra formidling til dialog (DiSko)».. Stord: Høgskulen på Vestlandet Case Center 2020 (ISBN 978-82-93677-24-6) 79 p.
HVL NORD Untitled
 
13 Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy Aksel; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca; Espeland, Magne.
Innovasjonsprosjektet Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019. Stord: Center for Creativities, Arts and Science in Education (CASE), Høgskulen på Vestlandet, Stord Campus 2020 (ISBN 978-82-93677-06-2) 84 p.
HVL NORD Untitled
 
14 Karlsen, Kristine Høeg; Skregelid, Lisbet; Holdhus, Kari Mette.
Styrking av praktisk og estetisk innhold i skolen: Velment, men uforpliktende strategi. Utdanningsnytt.no 2020 (1)
HVL HIOF UIA Untitled
 
2019
15 Christophersen, Catharina Renate; Onsrud, Silje Valde; Holdhus, Kari Mette.
Music Teacher Education for the Future (FUTURED 2019-2022). Forskningspresentasjon; 2019-09-18 - 2019-09-18
HVL Untitled
 
16 Espeland, Åsmund; Kvile, Synnøve; Holdhus, Kari Mette.
Teacher agency and teacher improvisation: A study of experienced teachers and student teachers in music classrooms. Research Studies in Music Education 2019 p. 1-18
HVL Untitled
 
17 Holdhus, Kari.
Conducting an Educational Design Research project – reflections from the field. European Conference of Qualitative Inquiry; 2019-02-13 - 2019-02-15
HVL Untitled
 
18 Holdhus, Kari; Christophersen, Catharina Renate.
Du trenger ikke vente på læreplanen, Sanner!. Dagsavisen - Nye Meninger 2019
HVL Untitled
 
19 Holdhus, Kari Mette.
DiSko-prosjektet. Presentasjon og diskusjon. Regional samling, Den Kulturelle skolesekken i Rogaland; 2019-05-09 - 2019-05-09
HVL Untitled
 
20 Holdhus, Kari Mette.
Pedagogical improvisation - music improvisation's little sister?. I: Expanding the space for improvisation pedagogy in music: A transdisciplinary approach. Routledge 2019 ISBN 978-0-8153-9210-1. p. 195-210
HVL Untitled
 
21 Holdhus, Kari Mette.
Sang skal ut av læreplanen for norsk i grunnskolen. Er det så nøye da?. Khrono.no 2019
HVL Untitled
 
22 Holdhus, Kari Mette.
Sang skal ut av læreplanen i norsk. Er det så nøye?. Khrono.no 2019
HVL Untitled
 
23 Holdhus, Kari Mette.
Skole og konsert –fra formidling til dialog (DiSko)Intensjonsrapport 2 -2019. Stord: Høgskulen på Vestlandet Case Center 2019 18 p.
HVL Untitled
 
24 Holdhus, Kari Mette.
The polyphony of musician–teacher partnerships: Towards real dialogues?. Thinking Skills and Creativity 2019 ;Volume 31. p. 243-251
HVL Untitled
 
25 Holdhus, Kari Mette; Espeland, Magne; Waade, Roy A.
School and concert. From transmission to dialogue - Symposium presentation. Art in Education – Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities; 2019-08-28 - 2019-08-30
HVL Untitled
 
26 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar.
Dialog som grunnlag for elevers og læreres eierskap til kunstbesøk. Student – teacher-artist collaborations: Developing multi-professional creative partnerships in schools; 2019-02-20
HVL Untitled
 
27 Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca.
Gjestens skarpe blikk. Utdanningsnytt.no 2019
HVL Untitled
 
28 Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy A; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca.
Innovasjonsprosjektet: Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019. Stord: Høgskolen på Vestlandet 2019 (ISBN 978-82-93677-06-2) 84 p.
HVL Untitled
 
29 Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy A; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne.
Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019. Stord: Høgskulen på Vestlandet Casecenter 2019 (ISBN 978-82-93677-06-2) 84 p.
HVL Untitled
 
30 Johansen, Guro Gravem; Brøske, Brit Ågot; Docherty, Claire; Holdhus, Kari Mette; Kratus, John; Larsson, Christina; MacGlone, Una; Sætre, Jon Helge.
Expanding the space for improvisation pedagogy in music: What can we learn from a transdisciplinary approach?. Research in Music Education RIME 2019; 2019-04-26
HVL NMH Untitled
 
31 Johansen, Guro Gravem; Holdhus, Kari Mette; Larsson, Christina; MacGlone, Una.
Expanding the space for improvisation pedagogy in music: A transdisciplinary approach. Routledge 2019 (ISBN 978-0-8153-9210-1) 284 p.
HVL NMH Untitled
 
32 Waade, Roy A; Holdhus, Kari Mette.
Tilstandsrapport 2 i "DiSko-prosjektet", Forskningsprosjekt i regi av Kulturtanken.. Stord/OSlo: CASE, Center for Creativities, Arts and Science in Education 2019 46 p.
HVL NORD Untitled
 
2018
33 Bergsland, Andreas; Angelo, Elin; Kulset, Nora Bilalovic; Langdalen, Jørgen; Gilbertson, Simon; Holdhus, Kari.
Challenges and possibilities for musical knowledge transmission, learning and education between music disciplines. Knowing Music, Musical Knowing; 2018-10-23 - 2018-10-26
HVL NTNU UiB Untitled
 
34 Christophersen, Catharina Renate; Kenny, Ailbhe; Holdhus, Kari; Partti, Heidi; Holgersen, Sven-Erik; Westerlund, Heidi.
Symposium: Musician-Teacher Collaborations - A field of tensions. NNMPF Conference 2018: Methodological encounters in connection – multi-, trans-, and interdisciplinary research; 2018-02-12 - 2018-02-15
HVL Untitled
 
35 Holdhus, Kari.
DiSko-prosjektet og Kulturtanken. fagdag Kulturtanken; 2018-01-26 - 2018-01-26
HVL Untitled
 
36 Holdhus, Kari.
Nokon kjem til å koma. Skole og konsert - frå formidling til dialog.. Undervegskonferansen 2018; 2018-04-26 - 2018-04-26
HVL Untitled
 
37 Holdhus, Kari.
Research Challenges for an Educational Design Research Innovation Project in Music.. Narratives in Music Education - Voices seldom Heard; 2018-05-23 - 2018-05-25
HVL Untitled
 
38 Holdhus, Kari.
School and concert – from transmission to dialogue?. Vestnorsk Jazzsenter - fagdag; 2018-01-22 - 2018-01-22
HVL Untitled
 
39 Holdhus, Kari.
Teacher–Musician Collaborations on the Move: From Performance Appreciation to Dialogue. I: Musician - Teacher Collaborations: Altering the Chord. Routledge 2018 ISBN 9781138631595. p. 27-38
HVL Untitled
 
40 Holdhus, Kari.
When Students Teach Creativities: Exploring Student Reports on Creative Teaching. Qualitative Inquiry 2018
HVL Untitled
 
41 Holdhus, Kari; Espeland, Magne.
Innovasjonsprosjektet Skole og Konsert – frå Formidling til Dialog. Rapport nr 3, Produksjonsrapport I.. Bergen: Høgskolen på Vestlandet 2018 (ISBN 978-82-7709-218-8) 52 p.
HVL Untitled
 
42 Holdhus, Kari; Espeland, Magne; Ben-Horin, Oded; Arnesen, Trond Egil; Aadland, Helga.
Researching for Responsible and Innovative Practices in Education: Perspectives on Inclusivity/exclusivity and Methodological Challenges.. European conference for Educational Research (ECER); 2018-09-11 - 2018-09-14
HVL Untitled
 
43 Holdhus, Kari Mette.
Dialog som grunnlag for elevers og læreres eierskap til kunstbesøk - utfordringer og muligheter. Konferanse om elevmedvirkning; 2018-09-26 - 2018-09-26
HVL Untitled
 
44 Vist, Torill; Holdhus, Kari.
Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education. The European Journal of Philosophy in Arts Education 2018 ;Volume 3.(1) p. 182-211
HVL OSLOMET UIS Untitled
 
2017
45 Holdhus, Kari.
Being an art educator in Global Science Opera. ISCOPE seminar; 2017-02-01 - 2017-02-01
HVL Untitled
 
46 Holdhus, Kari.
DiSko – et samarbeidsprosjekt mellom Kulturtanken og HSH. Faglig samling, Kulturtanken; 2017-06-13 - 2017-06-13
HVL Untitled
 
47 Holdhus, Kari.
Praksisnært og forskningsbasert om interaktivitet i scenekunst for barn. Periskop 2017
HVL Untitled
 
48 Holdhus, Kari.
School and concert – from transmission to dialogue (DiSko) –                    Challenges for a funded project in the making. Music 2020; 2017-06-13 - 2017-06-16
HVL Untitled
 
49 Holdhus, Kari.
Skole og konsert - fra formidling til dialog. Prosjektpresentasjon; 2017-02-17 - 2017-02-17
HVL Untitled
 
50 Holdhus, Kari.
Skole og konsert - fra formidling til dialog. En forskningsbasert innovasjon av skolekonsertpraksis. Øyo-seminaret; 2017-01-27 - 2017-01-27
HVL Untitled
 
    Show next list