Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 109 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Sandvik, Lise Vikan.
Urovekkende funn i ny forskning på hjemmeskole. Adresseavisen [Newspaper] 2021-01-28
NTNU Untitled
 
2 Sandvik, Lise Vikan.
What could foster or inhibit the development of assessment cultures? Experiences from Norway.. Association for Educational Assessment Europe https://www.aea-europe.net/ 2021
NTNU Untitled
 
2020
3 Emstad, Anne Berit; Sandvik, Lise Vikan.
School–University Collaboration for Facilitating In-Service Teacher Training as a Part of School-Based Professional Development. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volume 14.(2) p. -
NTNU Untitled
 
4 Sandvik, Lise Vikan.
Da eksamen ble avlyst, lærte elevene mer på skolen. Adresseavisen [Newspaper] 2020-06-19
NTNU Untitled
 
5 Sandvik, Lise Vikan.
NTNUs forskningsbaserte universitetsskolemodell. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 256-276
NTNU Untitled
 
6 Sandvik, Lise Vikan; Doetjes, Gerke.
Elever som ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen, vil bare ha faget i to år på videregående. Adresseavisen 2020
NTNU UiO Untitled
 
7 Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit.
Dybdelæring og tverrfaglighet - hvordan få det til?. Utdanningsnytt.no 2020
NTNU Untitled
 
8 Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit.
Realizing data-driven changes and teacher agency in upper secondary schools through formative interventions. I: Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-32131-4. p. 91-107
NTNU Untitled
 
9 Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit; Fougt, Simon Skov.
Forberedelse til lærerprofesjonen – partnerskap og relevans i lærerutdanningen. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volume 14.(2) p. -
NTNU Untitled
 
10 Sandvik, Lise Vikan; Sommervold, Oda Aasmundstad; Angvik, Stine Aarønes; Smith, Kari; Strømme, Alex; Svendsen, Bodil.
Opplevelser av undervisning og vurdering i videregående skole under Covid-19s hjemmeskole (Rapport til skolene). Trondheim: NTNU, Institutt for lærerutdanning 2020 23 p.
NTNU Untitled
 
11 Sandvik, Lise Vikan; Sommervold, Oda Aasmundstad; Angvik, Stine Aarønes; Smith, Kari; Strømme, Alex; Svendsen, Bodil.
Slik gikk det med den digitale undervisningen i skolen. Khrono.no 2020
NTNU Untitled
 
2019
12 Emstad, Anne Berit; Sandvik, Lise Vikan.
Leaders collaborating across schools on development of teachers PLC and data use. AERA 2019; 2019-04-05 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
13 Sandvik, Lise Vikan.
Mapping Assessment for Learning (AfL) communities in schools. Assessment Matters 2019 ;Volume 13. p. 44-70
NTNU Untitled
 
14 Sandvik, Lise Vikan.
Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering - hva vet vi så langt?. Nasjonal erfaringskonferanse for SKUV-prosjektet; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
15 Sandvik, Lise Vikan.
Vurdering for læring i et utviklingsperspektiv. Nettverk for skoleledere i Akershus Fylkeskommune; 2019-09-20 - 2019-09-20
NTNU Untitled
 
16 Sandvik, Lise Vikan.
Vurdering som bidrag til dybdelæring. Bedre Skole 2019 (3) p. 27-31
NTNU Untitled
 
17 Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit.
Interventions for educational leaders: Improving capabilities for leading improvements in teaching and learning. ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
NTNU Untitled
 
18 Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit.
Realizing data driven changes in upper secondary schools through formative interventions. AERA 2019; 2019-04-05 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
19 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Leveraging culturally specific practices in design-based research-practice partnerships: Participatory dialogue in Norwegian schools. AERA 2019; 2019-04-05 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
20 Sandvik, Lise Vikan; Ramberg, Per Johan.
Utvikling av en forskningsbasert og en praksisbasert lærerutdanning ved NTNU. I: Universitetsskolen. Mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling.. Dafolo Forlag 2019 ISBN 978-87-7160-759-8. p. 81-93
NTNU Untitled
 
21 Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education 2019 ;Volume 42.(5) p. 574-590
NTNU UiO Untitled
 
22 Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
School mentors’ perceived integration into teacher education programmes. Professional Development in Education 2019 ;Volume 42.(5) p. 571-590
NTNU UiO Untitled
 
2018
23 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas.
Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring 2018 ;Volume 26.(5) p. 524-541
NTNU UiO Untitled
 
24 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas.
Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2018 ;Volume 7.(3) p. 261-279
NTNU UiO Untitled
 
25 Sandvik, Lise Vikan.
ASSESS: Assessment literacy in upper secondary school systems. Earli SIG 1 Konferanse; 2018-08-28 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
26 Sandvik, Lise Vikan.
Vurderingskompetanse i skolen. Fagdag for lærere; 2018-04-18 - 2018-04-18
NTNU Untitled
 
27 Sandvik, Lise Vikan.
Vurderingskompetanse og fagfornyelse i skolen. Fagdag for lærere; 2018-10-02 - 2018-10-02
NTNU Untitled
 
28 Sandvik, Lise Vikan.
Vurderingspraksiser og fagfornyelse i skolen. Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid; 2018-11-14 - 2018-11-14
NTNU Untitled
 
29 Sandvik, Lise Vikan.
200.000 eksamensvurderinger analysert: I nesten 15.000 tilfeller var spriket mellom sensorene to karakterer eller mer.. Aftenposten [Newspaper] 2018-08-17
NTNU Untitled
 
30 Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond; Elstad, Eyvind.
Mentor integration in teacher education. AERA; 2018-04-12 - 2018-04-18
NTNU UiO Untitled
 
2017
31 Bauer, Karen; Sandvik, Lise Vikan.
Digitales Geschichtenerzählen und Geschichte erzählen. Erinnerungsarbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.. I: Literaturvermittlung: Texte, Konzepte, Praxen ind Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, English, Französisch. IUDICIUM Verlag GmbH 2017 ISBN 978-3-86205-497-8. p. 121-142
NTNU Untitled
 
32 Emstad, Anne Berit; Sandvik, Lise Vikan.
Best å gi lærerne faglig påfyll i fellesskap Feil bare å satse på enkelte utvalgte lærere i etter- og videreutdanningen. Adresseavisen 2017
NTNU Untitled
 
33 Gjølme, Egil Galaaen; Sandvik, Lise Vikan.
Uteskole som pedagogisk verktøy i lærerutdanningen. Læringsfestivalen; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
34 Sandvik, Lise Vikan.
Læringsmålene i skolen trenger ikke være meningsløse. Forskning.no 2017
NTNU Untitled
 
35 Sandvik, Lise Vikan.
Vurdering for læring og FYR. Fagdag for deltakere på den nasjonale FYR-satsingen; 2017-02-15 - 2017-02-15
NTNU Untitled
 
36 Sandvik, Lise Vikan.
Vurdering i fremmedspråkene i videregående opplæing. Fagdag for lærere; 2017-11-14 - 2017-11-14
NTNU Untitled
 
37 Sandvik, Lise Vikan.
Vurdering og skoleutvikling i voksenopplæringen. Fagdag for lærere; 2017-11-23 - 2017-11-23
NTNU Untitled
 
38 Sandvik, Lise Vikan.
Vurderingskompetanse i videregående skole. SAmling for nyutdannede lærere og mentorer i videregående skole; 2017-02-02 - 2017-02-02
NTNU Untitled
 
39 Sandvik, Lise Vikan.
What could foster or inhibit assessment cultures in schools?. ISCAR 2017; 2017-08-29 - 2017-09-02
NTNU Untitled
 
40 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Å utvikle vurderingskompetanse i skolen. Fagdag for lærere; 2017-10-20 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
2016
41 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Forord. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 13-16
NTNU Untitled
 
42 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse.. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 17-41
NTNU Untitled
 
43 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215025889) 327 p.
NTNU Untitled
 
44 Sandvik, Lise Vikan.
Hvordan utvikle vurderingskulturer?. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 270-292
NTNU Untitled
 
45 Sandvik, Lise Vikan.
Skoleutvikling og elevinvolvering. Fagdag for lærere; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU Untitled
 
46 Sandvik, Lise Vikan.
Skoleutvikling og vurdering. Fagdag for lærere; 2016-10-21 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
47 Sandvik, Lise Vikan.
Vurdering er læringsledelse i fag.. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 59-76
NTNU Untitled
 
48 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir.
Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 211-229
NTNU Untitled
 
49 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar.
FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 295-323
NTNU Untitled
 
50 Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit.
Vurdering er læring. Fagdag for lærere; 2016-11-25 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
    Show next list