Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-45 of 45

2018
1 Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus. Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder. Notat med støtte fra Husbanken. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1592-9) 16 p. SINTEF Notat(30)
SINTEF Untitled
 
2 Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug.
Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1598-1) 35 p. SINTEF Fag(53)
SINTEF Untitled
 
3 Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug.
Performing quantitative analyses towards sustainable business models in building energy renovation projects: Analytic process and case study. Journal of Cleaner Production 2018 ;Volume 199. p. 1092-1106
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Skaar, Christofer; Lien, Anne Gunnarshaug.
OPPTRE (2018-2021) Energy upgrading of wooden dwellings to near zero energy level. Circular Economy Conference; 2018-05-30 - 2018-05-31
SINTEF Untitled
 
5 Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian.
Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1573-8) 56 p. SINTEF Notat(26)
SINTEF Untitled
 
6 Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian.
Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1606-3) 97 p. SINTEF Fag(54)
SINTEF Untitled
 
7 Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian.
Northern Upgrade. Upgrading houses from the post-war reconstruction period. I: Challenged Ruralities: Welfare States under Pressure. Conference Book – Fifth Nordic Rural Research Conference. Frederiksberg: University of Copenhagen 2018 ISBN 978-87-7903-792-2. p. 70-
SINTEF Untitled
 
2017
8 Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole.
Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2055-7) 234 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Lien, Anne Gunnarshaug.
Ansiktsløft for 52-åring. Bergensavisen [Newspaper] 2017-10-08
SINTEF Untitled
 
10 Lien, Anne Gunnarshaug.
Is there a ZEB architecture?. I: Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2055-7. p. 53-62
SINTEF Untitled
 
11 Lien, Anne Gunnarshaug.
Mer plass, bedre luft og lavere strømregning. Eidsvoll Ullensaker Blad [Newspaper] 2017-10-12
SINTEF Untitled
 
12 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Avisa Nordland [Newspaper] 2017-10-03
SINTEF Untitled
 
13 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Drammens Tidende [Newspaper] 2017-10-07
SINTEF Untitled
 
14 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Østlandets blad [Newspaper] 2017-10-05
SINTEF Untitled
 
15 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Østlendingen [Newspaper] 2017-10-11
SINTEF Untitled
 
16 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 åring ble ny. Sandefjords Blad [Newspaper] 2017-10-04
SINTEF Untitled
 
17 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-ÅRING BLE NY. Oppland Arbeiderblad [Newspaper] 2017-10-19
SINTEF Untitled
 
18 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring ble ny. Framtid i Nord [Newspaper] 2017-10-06
SINTEF Untitled
 
19 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring ble ny. Vestby Avis Pluss [Newspaper] 2017-09-30
SINTEF Untitled
 
20 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring ble ny. Rix [Newspaper] 2017-10-10
SINTEF Untitled
 
21 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring ble ny. Varden [Newspaper] 2017-10-07
SINTEF Untitled
 
22 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring ble ny igjen. Helgelendingen [Newspaper] 2017-10-02
SINTEF Untitled
 
23 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring vart ny. Sogn Avis [Newspaper] 2017-10-24
SINTEF Untitled
 
24 Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve.
Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1539-4) 89 p. SINTEF Fag(42)
SINTEF Untitled
 
25 Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug.
Integration of sustainability analyses into business models for deep energy renovation of buildings: a case study in Norway. World Sustainable Built Environment Conference 2017. Transforming Our Built Environment through Innovation and Integration: Putting Ideas into Action; 2017-06-05 - 2017-06-07
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug.
Integration of Sustainability Analyses into Business Models for Energy Renovation of Buildings: A Case Study in Norway. I: Proceedings of World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong. Transforming Our Built Environment through Innovation and Integration: Putting Ideas into Action. WSBE17. Hong Kong: Construction Industry Council 2017 ISBN 978-988-77943-0-1. p. 653-659
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Wågø, Solvår Irene; Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug.
GJENREIST Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord.
SINTEF Untitled
 
2016
28 Gao, Tao; Ihara, Takeshi; Grynning, Steinar; Jelle, Bjørn Petter; Lien, Anne Gunnarshaug.
Perspective of aerogel glazings in energy efficient buildings. Building and Environment 2016 ;Volume 95. p. 405-413
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Lien, Anne Gunnarshaug.
Gammelt hus blir som nytt. Byggeindustrien 2016 ;Volume 48.(7)
SINTEF Untitled
 
30 Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug; Svensson, Anna; Andresen, Inger.
Kostnader for nye småhus til høyere energistandard. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1525-7) 39 p. SINTEF Fag(37)
SINTEF Untitled
 
31 Wågø, Solvår Irene; Haase, Matthias; Lien, Anne Gunnarshaug.
Revitaliserende oppgradering av boliger. En eksempelsamling. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1515-8) 66 p. SINTEF Notat(17)
SINTEF Untitled
 
2014
32 Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Dokka, Tor Helge; Haase, Matthias; Time, Berit; Lien, Anne Gunnarshaug; Mellegård, Sofie Elisabet; Maltha, Mette Maren.
A net zero emission concept analysis of a single-family house. Energy and Buildings 2014 ;Volume 74.(May) p. 101-110
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Lien, Anne Gunnarshaug.
Systemantisk energioppgradering av småhus(SEOPP) - Et forskningsprosjekt rettet mot private husholdninger. Brød og Miljø Frokostmøte; 2014-04-02 - 2014-04-02
SINTEF Untitled
 
34 Skeie, Kristian Stenerud; Kleiven, Tommy; Lien, Anne Gunnarshaug; Risholt, Birgit Dagrun.
Energiplan - tre trinn for tre epoker : Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1402-1) 55 p. SINTEF Fag(25)
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
35 Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug.
A zero emission concept analysis of a single family house. Oslo: SINTEF Academic Press 2013 (ISBN 978-82-536-1324-6) ;Volume 2013.89 p. ZEB Project report(9)
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Dokka, Tor Helge; Georges, Laurent; Time, Berit; Haase, Matthias; Mellegård, Sofie Elisabet; Lien, Anne Gunnarshaug.
A net zero emission concept analysis of a Norwegian single family house - A CO2 accounting method. I: Proceedings of CISBAT 2013 International Conference - Clean Technology for Smart Cities and Buildings - From Nano to Urban Scale. Lausanne, Switzerland: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 2013 ISBN 978-2-8399-1280-8. p. 787-793
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Dokka, Tor Helge; Mellegård, Sofie Elisabet; Georges, Laurent; Haase, Matthias; Time, Berit; Lien, Anne Gunnarshaug.
A Net Zero Emission Concept Analysis of Norwegian Single Family House - A CO2 Accounting Method. I: Proceedings of CISBAT 2013 International Conference - Clean Technology for Smart Cities and Buildings - From Nano to Urban Scale. Lausanne, Switzerland: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 2013 ISBN 978-2-8399-1280-8.
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud.
REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1342-0) 53 p. SINTEF Fag(8)
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen.
Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1357-4) 75 p. SINTEF Fag(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Lien, Anne Gunnarshaug.
Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. REBO avslutningskonferanse - tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering?; 2013-04-09 - 2013-04-09
SINTEF Untitled
 
41 Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund: Et pilotprosjekt i REBO. Norge: SINTEF 2013 (ISBN 978-82-536-1350-5) 68 p. SINTEF Notat(5)
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica.
Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1350-5) ;Volume 2013.66 p. SINTEF Notat(5)
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1338-3) ;Volume 2013.56 p. SINTEF Notat(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
44 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fremtidens bygninger – hvordan og hvorfor?. Funksjonelle og energieffektive bygg; 2012-09-18 - 2012-09-19
SINTEF Untitled
 
2001
45 Burton, Simon; Lien, Anne Gunnarshaug.
Energy efficient office refurbishment. : James & James 2001 (ISBN 1-902916-01-8) 185 p.
SINTEF Untitled