Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Urbanisering av det samiske elektoratet: En fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(2) s. 101-123
UiB UiO Untitled
 
2018
2 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2018-01-08 - 2018-01-10
NORCE UiB Untitled
 
2017
3 Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Is urbanization of modern indigenous politics possible?. Nordic Political Science Congress 2017; 2017-08-08 - 2017-08-11
NORCE UiB UiO Untitled
 
2016
4 Semb, Anne Julie.
Gruppedifferensiert statsborgerskap: Sametinget og dobbelt politisk medlemskap i Norge. I: Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49471-8. s. 138-150
UiO Untitled
 
2015
5 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes.
Den samiske medborgeren. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-41485-6) 319 s.
UiB UiO Untitled
 
6 Semb, Anne Julie.
Internasjonal rett og nasjonal politikk: Finnmarksloven. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 40-62
UiO Untitled
 
7 Semb, Anne Julie.
"Opprettelsen av Sametinget". Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
8 Semb, Anne Julie.
"Samerettsutvalget". Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
9 Semb, Anne Julie.
The unforeseen consequences of ratification: Norway and the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples. I: Indigenous peoples' rights in international law. Kautokeino & Copenhagen: Gáldu Čála 2015 ISBN 9788281440838. s. 350-369
UiO Untitled
 
10 Semb, Anne Julie.
Utviklingen av samenes borgerrettigheter. I: Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering 2015 ISBN 978-82-8152-044-8. s. 115-138
UiO Untitled
 
11 Semb, Anne Julie; Vik, Hanne Hagtvedt.
"Samiske rettigheter I Norge - et internasjonalt spørsmål". Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
12 Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug.
Sami Stories vender hjem. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People. Tromsø Museum Universitetsmuseet; Tromsø Museum. 2015-05-27 - 2015-08-30
UiB UiO UiT Untitled
 
2014
13 Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola.
Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Tromsø University Museum and Northern Norway Art Museum; Scandinavian House, New York. 2014-05-10 - 2014-08-04
UiO UiT Untitled
 
14 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Urbanisering av den samiske befolkningen - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?. NOPSA - Nordisk statsviterkonferanse; 2014-08-12 - 2014-08-15
UiB UiO Untitled
 
15 Semb, Anne Julie.
Ett folk? Samenes plass.. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 257-271
UiO Untitled
 
16 Semb, Anne Julie.
Samepolitikkens globale innramming. Grunnlovsjubileumsseminar; 2014-02-05 - 2014-02-05
UiO Untitled
 
17 Semb, Anne Julie.
The bicentuary, Sami fellow citizens and dual public sphere. I: Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7. s. 23-35
UiO Untitled
 
18 Semb, Anne Julie.
Utviklingen av samenes borgerrettigheter. Grunnlovsjubileumsseminar; 2014-02-14 - 2014-02-14
UiO Untitled
 
19 Strømsnes, Kristin; Semb, Anne Julie.
Samene tror på systemet. NRK Kveldsnytt [TV] 2014-02-06
UiB UiO Untitled
 
20 Strømsnes, Kristin; Semb, Anne Julie.
Sámit viššalat politihkket. NRK Sápmi [TV] 2014-02-06
UiB UiO Untitled
 
2013
21 Nordø, Åsta Dyrnes; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Samisk urbanisering - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2013-01-07 - 2013-01-09
NORCE UiB UiO Untitled
 
22 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies 2013 ;Volum 17.(6-7) s. 712-727
UiB UiO Untitled
 
23 Semb, Anne Julie.
International Law and domestic political change: Norway and the ILO Convention 169. Contested territories; 2013-09-23 - 2013-09-25
UiO Untitled
 
24 Semb, Anne Julie.
International Law and domestic political change: Norway and the ILO Convention 169. Contested territories; 2013-09-23 - 2013-09-25
UiO Untitled
 
25 Vik, Hanne Hagtvedt; Semb, Anne Julie.
Who owns the land? Norges ratifikasjon av ILO konvensjon 169. Konstitusjonell lunsj; 2013-02-25 - 2013-02-25
UiO Untitled
 
26 Vik, Hanne Hagtvedt; Semb, Anne Julie.
Who owns the land? Norway, the Sami and the ILO convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples. The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions; 2013-04-03 - 2013-04-06
UiO Untitled
 
27 Vik, Hanne Hagtvedt; Semb, Anne Julie.
Who Owns the Land? Norway, the Sami and the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention. International Journal on Minority and Group Rights 2013 (4) s. 517-550
UiO Untitled
 
2012
28 Semb, Anne Julie.
From 'Norwegian citizens' via 'citizens plus' to 'dual political membership'? Status, aspirations, and challenges ahead. Ethnic and Racial Studies 2012 ;Volum 35.(9) s. 1654-1672
UiO Untitled
 
29 Semb, Anne Julie.
Peacemaking in a Transitional Phase of Statehood: Hans Hækkerup. I: Ways out of War: Peacemakers in the Middle East and Balkans. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 1137030534. s. 187-208
UiO Untitled
 
30 Semb, Anne Julie.
Why (not) commit? Norway, Sweden and Finland and the ILO Convention 169. Nordic Journal of Human Rights 2012 ;Volum 30.(2) s. 122-147
UiO Untitled
 
31 Vik, Hanne Hagtvedt; Semb, Anne Julie.
The Troublesome Question of Land Rights: Norway and the ILO Conventions on Indigenous Peoples’ Rights. Forskersamling på Eidsvoll; 2012-04-23 - 2012-04-24
UiO Untitled
 
2011
32 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Sosial kapital blant norske samer. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7. s. 101-128
NORCE UiB UiO Untitled
 
33 Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Sami citizenship: Challenging identities. ECPR Joint sessions of workshops; 2011-04-12 - 2011-04-17
UiB UiO Untitled
 
34 Vik, Hanne Hagtvedt; Semb, Anne Julie.
The Troublesome Question of Land Rights: Norway and the ILO Conventions on Indigenous Peoples’ Rights. Perspectives on Human Rights in the Twentieth Century; 2011-04-04
UiO Untitled
 
2010
35 Semb, Anne Julie.
At the edge of the Norwegian state? Territorial and descent-based political membership among Norwegian Sami. I: Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 9781443825740. s. 75-104
UiO Untitled
 
36 Semb, Anne Julie.
World Religions and Norms of War. Journal of Peace Research 2010 ;Volum 47.(1) s. 103-103
UiO Untitled
 
2009
37 Semb, Anne Julie.
Gruppedifferensiert statsborgerskap: Sametinget og dobbelt politisk medlemskap i Norge. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 162-174
UiO Untitled
 
2007
38 Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Semb, Anne Julie; Sira, Per.
"Videointervju med Anne-Julie Semb". UiO Oslo 2007
UiO Untitled
 
39 Heidar, Knut Martin; Semb, Anne Julie.
Nyliberalistfri sone? Debatter om statsborgerskap, stemmerett og samemantallet i Norge. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. s. 322-342
UiO Untitled
 
40 Semb, Anne Julie.
U.N.-Authorized Interventions: A Slippery Slope of Forcible Interference?. I: Ethics, Nationalism, and Just War: Medieval and Contemporary Perspectives. Catholic University of America Press 2007 ISBN 0813215021. s. 218-245
UiO Untitled
 
2006
41 Semb, Anne Julie.
From ‘citizens’ via ‘citizens plus’ to ‘double political membership’? Status, ambiguities and challenges ahead. Møte i Nordic network in Political Theory; 2006-09-27 - 2006-09-29
UiO Untitled
 
2005
42 Semb, Anne Julie.
Ethnic political membership and Citizenship: A Preliminary Analytical Framework. 14. nordiske statsviterkongress; 2005-08-10 - 2005-08-13
UiO Untitled
 
43 Semb, Anne Julie.
Om fredsbygging. faglunch Fredskorpset; 2005-11-03
UiO Untitled
 
44 Semb, Anne Julie.
Rettsliggjøring - en uthuling av demokratiet?. Møte Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning; 2005-09-09
UiO Untitled
 
45 Semb, Anne Julie.
Sami Self-determination in the Making?. Nations and Nationalism 2005 ;Volum 11.(4) s. 531-549
UiO Untitled
 
2001
46 Semb, Anne Julie.
En liberaler slår tilbake. Mennesker og Rettigheter 2001 ;Volum 19.(4) s. 95-101
UiO Untitled
 
47 Semb, Anne Julie.
Finnes det rettferdige kriger?. Avslutningsarrangementet til NFRs Etikkprogram; 2001-09-17
UiO Untitled
 
48 Semb, Anne Julie.
Internasjonale normer og nasjonal politikkutforming. Mot en ny samisk offentlighet; 2001-03-14
UiO Untitled
 
49 Semb, Anne Julie.
Om samisk selvbestemmelse. Om samisk selvbestemmelse; 2001-03-19
UiO Untitled
 
50 Semb, Anne Julie.
Om urfolks selvbestemmelse. Møte i Komiteen for internasjonale spørsmål, Mellomkirkelig råd, Den norske kirke.; 2001-10-11
UiO Untitled
 
    Vis neste liste