Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Ruyter, Knut W.
Carl Claubergs metode for sterilisering uten operasjon. En forskningsetisk reise: fra en ny etikk for leger og sykepleiere via kliniske forsøk i Auschwitz til rettergang i Schleswig. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2020 ;Volum 16.(2) s. -
UiO Untitled
 
2 Ruyter, Knut W.
Jorden gråter og de fattige roper. Laudato si' - en helhetlig økologi med styrker og svakheter. Kirke og kultur 2020 ;Volum 125.(4) s. 297-313
UiO Untitled
 
3 Ruyter, Knut W.
Prologue. I: Medical Review Auschwitz: Medicine Behind Barbed Wire. Conference Proceedings 2019. Krakow, Polen: Polish Institute for Evidence Based Medicine 2020 ISBN 978-83-7430-617-1. s. 7-16
UiO Untitled
 
2017
4 Ruyter, Knut W.
"Stille kom dere hit, og stille reiser dere fra oss." St. Josephsøstrenes hospitaler i Norge 1883-1988. I: Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53500-1. s. 167-193
UiO Untitled
 
5 Ruyter, Knut W.
Å gi en gave tilbake: nye erfaringer med sykdom og død. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 163-184
UiO Untitled
 
2016
6 Berg, Ansgar; Gjerstad, Camilla; Ruyter, Knut W.
Å skille diagnostikk og forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(4) s. 302-302
UiB UiO Untitled
 
7 Ruyter, Knut W.
Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag 2016 (ISBN 978-82-7024-321-1) 175 s.
UiO Untitled
 
8 Ruyter, Knut W.
Fransiskanerne fra den nederlandske ordensprovins 1934-1998. I: Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag 2016 ISBN 978-82-7024-321-1. s. 45-85
UiO Untitled
 
9 Ruyter, Knut W.
Lunkne katolikker øst for Akerselva. St. Hallvard skole blir til. I: Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag 2016 ISBN 978-82-7024-321-1. s. 11-21
UiO Untitled
 
2015
10 Ruyter, Knut W.
Bruk av skjønn for å styrke informasjon og frivillighet. I: Etisk skjønn i forskning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02655-8. s. 40-49
UiO Untitled
 
2014
11 Ruyter, Knut W.
Space for Religion in Public Hospitals: Constructive Coexistence Can Be Negotiated. I: Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht 2014 ISBN 978-3-525-60449-6. s. 197-220
UiO Untitled
 
12 Ruyter, Knut W; Førde, Reidun; Solbakk, Jan Helge.
Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 978-82-05-46110-9) 390 s.
UiO Untitled
 
2012
13 Ruyter, Knut W; Lahlum, Emil.
Opprettelsen av etiske komiteer for medisinsk forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(12-13) s. 1486-1489
UiO Untitled
 
2011
14 Ruyter, Knut W; Townend, David.
Overcoming the impasse of consent in biobank research through active citizenship: consent management portals and license structures for benefit sharing. Lex Medicinae 2011 ;Volum 8.(16) s. 5-23
UiO Untitled
 
2010
15 Hovland, Beate Indrebø; Ruyter, Knut; Songe-Møller, Vigdis; Skolbekken, John-Arne.
Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. : De nasjonale forskningsetiske komiteer 2010 (ISBN 9788276820584)
LDH NTNU Untitled
 
16 Ruyter, Knut W.
Etikk i forskning. Om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter i regionale etiske komiteer. Sykepleien Forskning 2010 (1) s. 72-78
UiO Untitled
 
17 Ruyter, Knut W.
Papirmester Diderich Reuter (1698-1762) på Sagene. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 2010 ;Volum XLII.(2) s. 127-148
UiO Untitled
 
18 Ruyter, Knut W; Louk, Kristi; Jorqui, Maria; Kvalheim, Vigdis; Cekanauskaite, Asta; Townend, David.
From Research Exemption to Research Norm: Recognising an Alternative to Consent for Large Scale Biobank research. Medical Law International 2010 ;Volum 10.(4) s. 287-313
UiB UiO Untitled
 
2009
19 Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin; Ruyter, Knut W..
Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry. I: Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1. Oslo: Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.) 2009 ISBN 978-82-994957-1-4.
UiO Untitled
 
20 Ruyter, Knut W.
Når er et samtykke frivillig?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ;Volum 129.(7) s. 617-
UiO Untitled
 
21 Ruyter, Knut W.
Rhetorical speech and argumentation in public debate regarding stem cell research. Benefit for all or a selection society?. I: Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1. Oslo: Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.) 2009 ISBN 978-82-994957-1-4. s. 219-236
UiO Untitled
 
22 Ruyter, Knut W.
Rhetorical Speech and Argumentation in the Public Debate on Stem Cell Research: An Inclusive or a Sorting Society?. I: Perfect Copy? Law and Ethics of Reproductive Medicine. Budapest: Center for Ethics and Law in Biomedicine 2009 ISBN 978-963-9776-75-3. s. 53-70
UiO Untitled
 
23 Ruyter, Knut W.
Risiko-nytte og frivillighet i forskning med rusbrukere. I: Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk 2009 ISBN 978-82-303-1257-5. s. 51-73
UiO Untitled
 
24 Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge; Waal, Helge.
Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk 2009 (ISBN 978-82-303-1257-5) 148 s.
UiO Untitled
 
2008
25 Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin; Ruyter, Knut W.
Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics 2008 ;Volum 15.(6) s. 777-788
UiO Untitled
 
2007
26 Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin; Ruyter, Knut W.
Questionable Requirement for Consent in Observational Research in Psychiatry. Nursing Ethics 2007 ;Volum 14.(1) s. 41-53
UiO Untitled
 
27 Ruyter, Knut W; Førde, Reidun; Solbakk, Jan Helge.
Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-36260-4) 344 s.
UiO Untitled
 
2006
28 Ruyter, Knut W.
Når medisinsk behandling er bestemt avsluttet: Hvorfor skal behandling nedtrappes, og hvem skal bestemme?. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2006 ;Volum 23.(4) s. 15-23
UiO Untitled
 
29 Ruyter, Knut W.
Should members of ethics committee be trained and certified in ethics? Experiences and teaching programs. Acta medica Lituanica 2006 ;Volum 13.(1) s. 6-11
UiO Untitled
 
2005
30 Ruyter, Knut W.
Dyder er ikke tilleggsgoder - en utfordring for profesjonsutdanningene. I: Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Universitetsforlaget 2005 ISBN 8215008046. s. 105-138
UiO Untitled
 
31 Ruyter, Knut W.
Teologisk forskning på kirkens skuldre. Kirke og kultur 2005 (Årg. 110, h. 3) s. 437-445
UiO Untitled
 
32 Ruyter, Knut W.
Vitenskap og teologi: atskilt eller forenlig?. Kirke og kultur 2005 s. 475-478
UiO Untitled
 
2004
33 Ruyter, Knut W.
Etiske refleksjoner om forskning på praksissituasjoner. Fysioterapeuten 2004 (11) s. 21-24
UiO Untitled
 
34 Ruyter, Knut W.
Forskningsetikk, juss og epidemiologi. I: Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk. Oslo: Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin 2004 s. 51-85
UiO Untitled
 
35 Ruyter, Knut W.
Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk. Oslo: Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin 2004 95 s.
UiO Untitled
 
36 Ruyter, Knut W.
Of balloons and bicycles and the implications for teaching bioethics. I: How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA. Nordisk ministerråd 2004 ISBN 92-893-1005-7. s. 37-58
UiO Untitled
 
37 Ruyter, Knut W.
Utvikling av forskningsetikk og personvern i forhold til epidemiologi. I: Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk. Oslo: Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin 2004 s. 32-50
UiO Untitled
 
38 Ruyter, Knut W.
Vitenskap og teologi - sannhet vs. neslekratt?. Norsk Teologisk Tidsskrift 2004 ;Volum 105.(4) s. 237-242
UiO Untitled
 
2003
39 Baune, Øyvind; Ruyter, Knut W.
Kristen moral utelukker ikke forskning på befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003 ;Volum 6.11.
UiO Untitled
 
40 Ruyter, Knut W.
Det informerte samtykket i medisinsk forskning - mellom selvråderett og beskyttelse. I: Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30813-6. s. 109-131
UiO Untitled
 
41 Ruyter, Knut W.
Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk 2003 (ISBN 82-05-30813-6) 349 s.
UiO Untitled
 
42 Ruyter, Knut W.
Forskningsetikkens spede begynnelse og tilblivelse: beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. I: Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30813-6. s. 17-38
UiO Untitled
 
43 Ruyter, Knut W.
The social role of research ethics committees. I: International Conference on bioethics in Central and Eastern Europe. Proceedings of the conference, november 11-12, 2002, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Lietuvos nacionaline UNESCO komisija 2003 ISBN 9986-711-74-6. s. 48-58
UiO Untitled
 
44 Ruyter, Knut W..
Forskningsetikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003 (ISBN 82-05-30813-6)
UiB Untitled
 
2002
45 Ruyter, Knut.
Antologi om forskningsetikk. Gyldendal Akademisk 2002 -1 s.
UiO Untitled
 
46 Ruyter, Knut W.
Clinical ethics committees in Norway: experiences and challenges. I: Ethical function of hospital ethics committees. IOS Press 2002 s. 81-100
UiO Untitled
 
47 Ruyter, Knut W.
"med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett" (L-97). Den nye læreplanen og oppfostringen til gagns mennesker. Kirke og kultur 2002 ;Volum 107. s. 99-127
UiO Untitled
 
2001
48 Ruyter, Knut W.
Omsorg i praksis - ideer, problemer i fortid og nåtid. I: Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 8205280614. s. 66-89
UiO Untitled
 
49 Ruyter, Knut W.; Vetlesen, Arne Johan.
Omsorgens tvetydighet - egenart, historie og praksis. Gyldendal Akademisk 2001 (ISBN 82-05-28061-4) -1 s.
UiO Untitled
 
50 Ruyter, Knut W; Vetlesen, Arne Johan.
Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk 2001 (ISBN 8205280614) 324 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste