Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 258 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2021
1 Bjørnsdottir, Amalia; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Jóhannsdóttir, thuríður Jóna; Turmo, Are.
Factors related to Icelandic student teachers' prospective commitment to the teaching profession. Education In The North 2021 ;Volume 28.(2)
UiO Untitled
 
2 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Antecedents of Danish preservice teachers’ prospective commitment to become a teacher and their turnover intention. The Teacher Education Advancement Network Journal 2021
UiO Untitled
 
3 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Preservice Teachers' Peer Support Through Close Social Ties: An Investigation Of The Social Side Of Teacher Education. Advances in Education Sciences 2021 ;Volume 2.(2) p. 4-28
UiO Untitled
 
4 Elstad, Eyvind; Juuti, Kalle; Christophersen, Knut-Andreas; Solhaug, Trond; Turmo, Are.
Antecedents of Student Teachers’ Commitment to the Teaching Profession in Finland and Norway. Nordic Studies in Education 2021 ;Volume 41.(3) p. 261-278
NTNU UiO Untitled
 
5 Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind.
Forhold ved skolen som påvirker skolelederens tilfredshet med jobben. I: Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-71880-0. p. 21-34
UiO Untitled
 
2020
6 Arnesen, Thomas; Arnesen, Trond Egil; Elstad, Eyvind.
Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework. Pedagogy, Culture & Society 2020 p. -
HVL UiO Untitled
 
7 Elstad, Eyvind.
Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 317-344
UiO Untitled
 
8 Elstad, Eyvind.
Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03514-7) 349 p.
UiO Untitled
 
9 Elstad, Eyvind.
Lærerutdanninger i nordiske land. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 17-66
UiO Untitled
 
10 Elstad, Eyvind.
Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 179-196
UiO Untitled
 
11 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet?. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 221-240
UiO Untitled
 
12 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet.. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 210-220
UiO Untitled
 
13 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 197-209
UiO Untitled
 
14 Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Tschannen-Moran, Megan; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind.
Learners Providing Feedback on Teaching: Pre-service Teachers’ Perceptions of a Teacher Assessment Arrangement. Scandinavian Journal of Educational Research 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
15 Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind.
Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 296-315
UiO Untitled
 
16 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica 2020 (1) p. 65-87
UiO Untitled
 
17 Skagen, Kaare; Elstad, Eyvind.
Lærerutdanningen i Norge. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. p. 120-138
OSLOMET UiO Untitled
 
2019
18 Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind.
Antecedents of department heads’ job autonomy, role clarity, and self-efficacy for instructional leadership. International Journal of Leadership in Education 2019 p. 1-20
UiO Untitled
 
19 Elstad, Eyvind.
Fagfornyelsen: utfordringer og muligheter. Faglig seminar for ansatte ved Rasta skole; 2019-08-16 - 2019-08-16
UiO Untitled
 
20 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Policy Mediated through Subject Matter Contexts: Antecedents of Subject-Bound Differences in Teachers’ Perceptions of Collaboration across Subjects. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2019 ;Volume 18.(4) p. 1-16
UiO Untitled
 
21 Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind.
Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren? :. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2019 ;Volume 13.(2) p. 4-20
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education 2019 ;Volume 42.(5) p. 574-590
NTNU UiO Untitled
 
23 Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
School mentors’ perceived integration into teacher education programmes. Professional Development in Education 2019 ;Volume 42.(5) p. 571-590
NTNU UiO Untitled
 
24 Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind; Brandmo, Christian; Steingrímsdóttir, María; Engilbertsson, Guðmundur.
Perceived Organizational Antecedents of Emerging Collaborative Learning Activities Among Icelandic Beginning Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
UiO Untitled
 
2018
25 Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind.
Predictors of department heads’ motivation: The key role of relational trust in schools. The Annual Meeting of the American Educational Research Association; 2018-04-14
UiO Untitled
 
26 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser. Acta Didactica Norge 2018 ;Volume 12.(1) p. 1-20
UiO Untitled
 
27 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Læreres mestringsforventninger til faglig undervisning i teknologirike læringsomgivelser. Acta Didactica Norge 2018 ;Volume 12.(1) p. 1-19
UiO Untitled
 
28 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli.
Developing new tools for mentoring in teacher education. SIG 20 - 26 MEETING 2018; 2018-10-09 - 2018-10-12
UiO Untitled
 
29 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Skolebaserte utviklingsprosjekter på ungdomstrinnet: læreres opplevelser av satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volume 102.(3) p. 271-281
UiO Untitled
 
30 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene?. Acta Didactica Norge 2018 ;Volume 12.(3) p. 22-
UiO Untitled
 
31 Juuti, Kalle; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; Solhaug, Trond; Turmo, Are.
Finnish Teacher Education and Its Contributions to Preservice Teachers’ Instructional Self-Efficacy. Issues in educational research 2018 ;Volume 28.(2) p. 422-437
NTNU UiO Untitled
 
32 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas.
Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring 2018 ;Volume 26.(5) p. 524-541
NTNU UiO Untitled
 
33 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas.
Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2018 ;Volume 7.(3) p. 261-279
NTNU UiO Untitled
 
34 Lillejord, Sølvi; Elstad, Eyvind; Kavli, Håkon.
Teacher evaluation as a wicked policy problem. Assessment in education: Principles, Policy & Practice 2018 ;Volume 25.(3) p. 291-309
UiO Untitled
 
35 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Students' perceptions of citizenship preparation in social studies: The role of instruction and students' interests. Journal of Social Science Education 2018 ;Volume 17.(3) p. 74-86
UiO Untitled
 
36 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Students’ Perceptions of Citizenship Preparation in Social Studies: The Role of Instruction and Students’ Interests.. Journal of Social Science Education 2018 ;Volume 17.(3) p. 75-87
UiO Untitled
 
37 Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond; Elstad, Eyvind.
Mentor integration in teacher education. AERA; 2018-04-12 - 2018-04-18
NTNU UiO Untitled
 
2017
38 Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Antecedents of youth’s beliefs about agency and online learning. Digital Culture and Education 2017 ;Volume 9.(2) p. 98-117
HVL UiO Untitled
 
39 Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Comparing Instructional Factors Related to Students’ Academic Self-Discipline in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2017 ;Volume 1.(1) p. 18-35
HVL UiO Untitled
 
40 Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
How Finnish and Swedish learners’ academic self-control relates to time spent online in class, perceptions of educator qualities, and school appreciation: A cross-sectional comparison. Education Sciences 2017 ;Volume 7.(3) p. 1-12
HVL UiO Untitled
 
41 Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind; juuti, kalle; Solhaug, Trond; Turmo, Are.
Duration of On-Campus Academic Engagements of Student Teachers in Finland and Norway. Education Inquiry 2017 ;Volume 8.(2) p. 89-103
NTNU UiO Untitled
 
42 Elstad, Eyvind.
DIGITAL EXPECTATIONS AND EXPERIENCES: THE GAP BETWEEN THE PROMISE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND THE EXPERIENCES. 10th International Conference of Education, Research and Innovation; 2017-11-16 - 2017-11-18
UiO Untitled
 
43 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Perceptions of digital competency among student teachers: contributing to the development of student teachers’ instructional self-efficacy in technology-rich classrooms. Education Sciences 2017 ;Volume 7.(1)
UiO Untitled
 
44 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Teachers’ self-efficacy at maintaining order and discipline in technology-rich classrooms with relation to strain factors. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2017 ;Volume 16.(1) p. 103-119
UiO Untitled
 
45 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Arnesen, Thomas.
Comparing antecedents for Norwegian, Swedish, and Finnish youth’s agentic beliefs in informal learning. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2017 ;Volume 1.(2) p. 14-28
HVL UiO Untitled
 
46 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ perception of the usefulness of being evaluated?. Journal for Educational Research Online 2017
UiO Untitled
 
47 Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind.
When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?. AERA annual meeting; 2017-04-28 - 2017-04-28
UiO Untitled
 
48 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice 2017 ;Volume 24.(3) p. 281-296
UiO Untitled
 
49 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Hunskaar, Tove Seiness.
Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. UNIPED 2017 ;Volume 40.(1) p. 68-85
UiO Untitled
 
50 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica 2017 ;Volume 2017.(3) p. 71-96
UiO Untitled
 
    Show next list