Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-33 of 33

2021
1 Fjørtoft, Siw Olsen.
Skole, utdanning og læring i koronaens tid – erfaringer og muligheter. Læring i en digital tid; 2021-03-12 - 2021-03-12
SINTEF Untitled
 
2 Fjørtoft, Siw Olsen; Dahl, Tone Lise.
Samskaping av en virtuell læringsressurs- erfaringer fra et FoU-prosjekt. Kunstproduksjon gjennom digitale medium. Ein utviklingsverkstad; 2021-02-04
SINTEF Untitled
 
2020
3 Dahl, Tone Lise; Fjørtoft, Siw Olsen; Landmark, Andreas D..
Developing a Conceptual Framework for Smart Teaching: Using VR to Teach Kids How to Save Lives. 7th International KES Conference - Smart Education & E-learning; 2020-06-17 - 2020-06-19
SINTEF Untitled
 
4 Dahl, Tone Lise; Fjørtoft, Siw Olsen; Landmark, Andreas Dypvik.
Developing a Conceptual Framework for Smart Teaching: Using VR to Teach Kids How to Save Lives. Smart Innovation, Systems and Technologies 2020 ;Volume 188. p. 161-170
SINTEF Untitled
 
5 Fjørtoft, Siw Olsen.
Fem råd for skoledag på hjemmebane. Gemini 2020
SINTEF Untitled
 
6 Fjørtoft, Siw Olsen.
Fersk undersøkelse: Slik har lærere undervist under koronakrisa (intervju i Dagsavisen). [Newspaper] 2020-05-14
SINTEF Untitled
 
7 Fjørtoft, Siw Olsen.
Hva foregikk i undervisningen under koronakrisen? (intervju i Adresseavisen). Adresseavisen [Newspaper] 2020-05-28
SINTEF Untitled
 
8 Fjørtoft, Siw Olsen.
Kunstig intelligens i norske kommuner. Faglunsj (digital); 2020-11-30
SINTEF Untitled
 
9 Fjørtoft, Siw Olsen.
"Lærerne jobber mer i koronakrisen" (medieomtale av forskningsprosjekt om hjemmeskole, utdanningsforbundet.no). utdanningsforbundet.no [Internet] 2020-05-14
SINTEF Untitled
 
10 Fjørtoft, Siw Olsen.
Monitor 2019 - Presentasjon av utvalgte funn på skoleområdet. Nettverk for IKT-veiledere i Trondheim kommune; 2020-01-20
SINTEF Untitled
 
11 Fjørtoft, Siw Olsen.
Nettpedagogikk – forskning, teori og praksis. Samling for nettlærere i Trøndelag fylkeskommune; 2020-09-29 - 2020-09-29
SINTEF Untitled
 
12 Fjørtoft, Siw Olsen.
Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06583-1) 72 p.
SINTEF Untitled
 
13 Fjørtoft, Siw Olsen.
Når «Google-generasjonen» inntar høgskoler og universiteter – muligheter og utfordringer i undervisning av morgendagens studenter. Læringsfestivalen; 2020-05-04 - 2020-05-05
SINTEF Untitled
 
14 Fjørtoft, Siw Olsen.
Prensentasjon av utvalgte funn fra forskning på hjemmeskole. Forskerwebinar; 2020-05-25 - 2020-05-25
SINTEF Untitled
 
15 Fjørtoft, Siw Olsen.
Rapport: Lærenes erfaring med hjemmeskole. utdanningsforbundet.no [Internet] 2020-09-08
SINTEF Untitled
 
16 Fjørtoft, Siw Olsen.
Teaching in the Time of Corona Crisis: A Study of Norwegian Teachers' Transition into Digital Teaching. Conference proceedings: The Future of Education 2020 ;Volume 1. p. 595-601
SINTEF Untitled
 
17 Fjørtoft, Siw Olsen.
Teaching in the Time of Corona Crisis: A Study of Norwegian Teachers' Transition into Digital Teaching. The Future of Education International Conference; 2020-06-18 - 2020-06-19
SINTEF Untitled
 
18 Fjørtoft, Siw Olsen.
When the Google Generation Meets Academia: Digital Skills of Tomorrow's Students. The Future of Education International Conference; 2020-06-18 - 2020-06-19
SINTEF Untitled
 
19 Fjørtoft, Siw Olsen.
When the Google Generation Meets Academia: Digital Skills of Tomorrow's Students. Conference proceedings: The Future of Education 2020 ;Volume 10.(1) p. 380-386
SINTEF Untitled
 
20 Fjørtoft, Siw Olsen; Benjaminsen, Christina.
– Hjemmeskolen fungerte greit, men vi vil ikke tilbake. forskning.no [Internet] 2020-09-17
SINTEF Untitled
 
21 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 p.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
22 Fjørtoft, Siw Olsen; Egge, Håvard Hagene.
Lærere flest har gode erfaringer fra korona-stengningen. gemini.no [Internet] 2020-09-17
SINTEF Untitled
 
23 Fjørtoft, Siw Olsen; Thøring, Linn.
iMAL som pedagogisk metode i lese- og skriveopplæringen - Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for videre forskning og praksis. Trondheim: SINTEF Digital 2020 20 p.
SINTEF Untitled
 
24 Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar.
Kan avstand være en fordel? Erfaringer fra et digitaliseringsprosjekt. Digi.no 2020
SINTEF Untitled
 
25 jacobsen, siw ellen; Fjørtoft, Siw Olsen.
Noen elever likte hjemmeskole veldig godt. ung.forskning.no [Internet] 2020-11-18
SINTEF Untitled
 
2019
26 Fjørtoft, Siw Olsen.
De leser helst på papir (intervju i Klassekampen). [Newspaper] 2019-10-30
SINTEF Untitled
 
27 Fjørtoft, Siw Olsen.
Lærebøker byttet ut med 3D-briller (intervju NRK Møre og Romsdal). [Internet] 2019-11-24
SINTEF Untitled
 
28 Fjørtoft, Siw Olsen.
Tiden er omme for debatt om skjerm eller papir i skolen. Dagens næringsliv 2019 p. 31-
SINTEF Untitled
 
29 Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen.
Datamaskiner på skolepulten forstyrrer stadig færre elever. Gemini 2019
SINTEF Untitled
 
30 Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen.
Datamaskiner på skolepulten forstyrrer stadig færre elever (innlegg i papiravis og på nett). Adresseavisen 2019 p. -
SINTEF Untitled
 
31 Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen.
Monitor 2019 - En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06404-9) 154 p.
SINTEF Untitled
 
32 Mikalef, Patrick; Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar.
Artificial Intelligence in the Public Sector: A Study of Challenges and Opportunities for Norwegian Municipalities. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2019 ;Volume 11701 LNCS. p. 267-277
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Mikalef, Patrick; Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar.
Developing an artificial intelligence capability: A theoretical framework for business value. Lecture Notes in Business Information Processing 2019 ;Volume 373 LNBIP. p. 409-416
NTNU SINTEF Untitled