Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2017   To: 2017   Reporting year   Unit: Department of Languages and Literature Studies (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-28 of 28

Book
Academic monograph
1 Skjelbred, Dagrun; Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente.
Norsk lærebokhistorie: Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen: 1739-2013. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-01937-6) 587 p.
USN Untitled
 
2 Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge.
Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-52301-5) 165 p.
USN UIS Untitled
 
Part of a book/report
Academic chapter/article/Conference paper
3 Aamotsbakken, Bente.
Läsning av skönlitterära texter kontra sakprosatexter. I: Didaktik i omvandlingens tid: text, representation, design. Liber 2017 ISBN 9789147122523. p. 74-81
USN Untitled
 
4 Aamotsbakken, Bente.
National minorities without representation in Norwegian textbooks? The case of the Romani people. I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 353-363
USN Untitled
 
5 Askeland, Norunn.
Gartnar, los og døropnar i ei komplisert verd: metaforar om ideallæraren. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 13-46
USN Untitled
 
6 Askeland, Norunn.
Text types and "othering" in Norwegian textbooks for geography and history (1860-2006). I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 332-341
USN Untitled
 
7 Askeland, Norunn; Mortensen-Buan, Anne-Beathe.
"Skolen er på god vei". Om metakognisjon og lesestrategier i et leseprosjekt i ungdomsskolen. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028668. p. 210-233
USN Untitled
 
8 Bakke, Jannike Ohrem; Kverndokken, Kåre.
Den skal tidlig krøkes - om bruk av visuelle metaforer og modeller som medierende redskap i en begynnende skriveundervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 47-70
USN Untitled
 
9 Bueie, Agnete.
Å utvikle elevenes revisjonskompetanse. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 71-97
USN Untitled
 
10 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
English instruction in introductory classes in Norway. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 193-208
USN Untitled
 
11 Claudi, Mads Breckan.
Forlis, forvirring og folkeopplysning: naturvitenskap og teknologi i fortolkningen av Titanic-ulykken. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. p. 307-333
USN Untitled
 
12 Hagen, Anette; Streitlien, Åse.
Å møte voksenlivet som lærling. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 203-220
USN Untitled
 
13 Lund, Ragnhild Elisabeth; Tishakov, Therese Marie.
"I feel much more confident now." Om engelsklærere og videreutdanning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 171-192
OSLOMET USN Untitled
 
14 Moe, Mette.
"En sånn metafor, eller noe" - om elevstyrte litterære samtaler i videregående skole. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 99-120
USN Untitled
 
15 Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Karlsen, Lisbet.
Leseferdighetog tekstoppgaver i matematikk. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 249-267
USN Untitled
 
16 Siljan, Henriette Hogga.
"Være stille og ikke fikle med ting, det er vel det viktigste" - Om lytting som muntlig ferdighet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 121-144
USN Untitled
 
Journal publication
Academic article
17 Bakken, Anja Synnøve; Lund, Ragnhild Elisabeth.
Why should learners of English read? Norwegian English teachers' notions of EFL reading. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2017 (70) p. 78-87
NORD USN NTNU Untitled
 
18 Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand.
Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2017 ;Volume 117.(1) p. 43-62
USN Untitled
 
19 Bøhn, Henrik; Hansen, Thomas.
Assessing Pronunciation in an EFL Context: Teachers’ Orientations towards Nativeness and Intelligibility. Language Assessment Quarterly 2017 ;Volume 14.(1) p. 54-68
HIOF USN UiO Untitled
 
20 Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne.
Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volume 63.(2) p. 6-14
USN UiO Untitled
 
21 Fjågesund, Peter.
Time in The Rainbow and Women in Love: From Organic Flow to Mechanical Jam. Etudes Lawrenciennes 2017 ;Volume 48. p. -
USN Untitled
 
22 Fløgstad, Guro.
Revisiting Perfect/Preterit instability across Romance. On functional motivations for diverging paths. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics 2017 ;Volume 49.(2) p. 195-211
USN UiO Untitled
 
23 Nordstoga, Sveinung.
Damen i dalen. Ole Paus' visjonar i viseform. Norsk Litterær Årbok 2017 p. 196-219
USN Untitled
 
24 Skovholt, Karianne.
Anatomy of a teacher-student feedback encounter. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2017 ;Volume 69. p. 142-153
USN Untitled
 
25 Solberg, Olav.
Balladen om Falkvor Lommannsson - Eit historisk trekantdrama frå tidleg 1300-tal. Maal og Minne 2017 (1) p. 25-46
USN Untitled
 
26 Solem, Marit Skarbø; Skovholt, Karianne.
Teacher Formulations in Classroom Interactions. Scandinavian Journal of Educational Research 2017 ;Volume 63.(1) p. 69-88
USN Untitled
 
27 Veum, Aslaug; Undrum, Linda Victoria Moland.
The selfie as a global discourse. Discourse & Society 2017 ;Volume 29.(1) p. 86-103
USN Untitled
 
Academic literature review
28 Fjågesund, Peter.
British Perceptions of Nordic Peripheries: An Historical Survey. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2017 ;Volume 56.(1) p. 12-33
USN Untitled