Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-12 av 12

2017
1 Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter.
Making and re-making the Nordic model of education. I: The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. Routledge 2017 ISBN 9781138905856. s. 213-228
USN Untitled
 
2 Ulvestad, Jorun Margrethe.
Fremad i alle retninger! Implementering av et kjønnsbalanseprosjekt i akademia. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volum 41.(1) s. 5-21
USN Untitled
 
2016
3 Ulvestad, Jorun Margrethe.
Myter i omløp - det annet kjønn i akademia. UNIPED 2016 ;Volum 39.(1) s. 24-36
USN Untitled
 
2015
4 Aasen, Petter; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe.
Nasjonal læreplan som utdanningspolitisk dokument. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(6) s. 417-433
USN Untitled
 
5 Møthe, Svein; Ballangrud, Brit Bolken; Stensaker, Bjørn.
The values and vision of the professional department head: not so different from the past?. International Journal of Educational Management 2015 ;Volum 29.(3) s. 298-308
USN UiO Untitled
 
2014
6 Aasen, Jens Petter; Prøitz, Tine Sophie.
Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. s. 25-39
USN NIFU Untitled
 
7 Aasen, Petter; Prøitz, Tine Sophie; Sandberg, Nina.
Knowledge Regimes and Contradictions in Education Reforms. Educational Policy 2014 ;Volum 28.(5) s. 718-738
USN NIFU Untitled
 
2013
8 Aasen, Petter.
Accountability under ambiguity : dilemmas and contradictions in education. I: Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0193-1. s. 77-92
USN Untitled
 
9 Aasen, Petter; Rye, Ellen Margrethe.
Behovet for profesjonsrettet doktorgradsutdanning. UNIPED 2013 ;Volum 36.(4) s. 84-97
USN Untitled
 
10 Karseth, Berit; Møller, Jorunn; Aasen, Petter.
Reformtakter - Kunnskapsløftets komposisjon. I: Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02138-6. s. 231-248
USN NIFU UiO Untitled
 
11 Møller, Jorunn; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Aasen, Petter.
Kunnskapsløftet som styringsreform. I: Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02138-6. s. 23-41
USN NIFU UiO Untitled
 
2010
12 Aasen, Petter; Sandberg, Nina.
Hvem vet best? Om styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet. Acta Didactica Norge 2010 ;Volum 4.(1) s. -
USN NIFU Untitled