Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2010   To: 2030   Unit: Institutt for helse- og omsorgsvitskap (HVL)   All publishing channels

Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2021
1 Alfsvåg, Leif Steinar; Kvilhaugsvik, Bente.
Collaborative Online International Learning (COIL) Samarbeidslæring mellom sykepleiestudenter fra HVL, campus Stord og Madagaskar våren 2020 og mellom HVL, campus Stord, Madagaskar, Østerrike og Italia våren 2021. Forskningsdagene 2021; 2021-09-30 - 2021-09-30
HVL Untitled
 
2 Andersen, Irene Aasen; Hovland, Gro; Rustad, Else Cathrine Lütcherath; Strandell-Laine, Camilla; Henriksen, Jette; Anåker, Anna; Svavarsdóttir, Margrét Hrönn; Thorsteinsson, Hrund Scheving; Fagerström, Lisbeth; Wangensteen, Sigrid.
Translation of the questionnaire PROFFNurse SAS II into Nordic Languages. Nordic Conference in Nursing Research; 2021-10-05 - 2021-10-06
NTNU USN HVL Untitled
 
3 Andreassen, Lene.
Ivaretaking av sjukepleiaren: Ein praxeologisk studie om korleis lærebøker i sjukepleie har posisjonert seg om ivaretaking av sjukepleiar. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 90 p.
HVL Untitled
 
4 Bains, Sukhjeet; Mæland, Karolina Sofia; Vik, Eline Skirnisdottir.
Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021
HVL Untitled
 
5 Barsnes, Birte; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar; Kyrkjebø, Dagrun.
Berekraft – «Learning by doing?». Fjordkonferansen; 2021-06-16 - 2021-06-16
HVL Untitled
 
6 Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard.
Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes 2021 ;Volume 19. p. -
NTNU UIS OSLOMET UIA HELSEFØRDE HAUKELAND STO SSHF HVL Untitled
 
7 Beisland, Elisabeth Grov; Melby, Ann-Cathrin; Johnsgaard, Tone; Røksund, Ola Drange; Moi, Asgjerd Litleré.
Helsepersonells forventninger og erfaringer med oppstart av avansert hjemme sykehus (AHS) for barn og unge i Helse Bergen. HVL, Fakultet for Helse- og sosial- vitskap sin forskningskonferanse 2021; 2021-11-10 - 2021-11-10
HVL Untitled
 
8 Belayneh, Tadesse; Gebeyehu, Abebaw; Adefris, Mulat; Rørtveit, Guri; Gjerde, Janne Lillelid; Ayele, Tadesse Awoke.
Pelvic organ prolapse surgery and health-related quality of life: a follow-up study. BMC Women's Health 2021 ;Volume 21:4. p. 1-11
UiB NORCE HVL Untitled
 
9 Bendixen, Bente Elisabeth; Reime, Marit Hegg; Beisland, Elisabeth Grov; Sibbern, Tonje; Brekke, Dag Gunnar; Snibsøer, Anne Kristin.
HVL erstattet klinisk praksis med alternativt pedagogisk opplegg. Sykepleien 2021 ;Volume 109.(86172)
HVL Untitled
 
10 Benestad, Merete R.; Drageset, Jorunn; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Røksund, Ola Drange; Vollsæter, Maria; Halvorsen, Thomas; Hysing, Mari; Vederhus, Bente Johanne.
Self-Reported Health in Adolescents With Exercise-Induced Laryngeal Obstruction; A Cross-Sectional Study. Frontiers in pediatrics 2021 ;Volume 9. p. 1-7
HVL HAUKELAND UiB NIH Untitled
 
11 Bergseth, Astrid.
Ivaretakelse av intensivsykepleieren: En praxeologisk studie om intensivsykepleieutdanningens posisjoneringer til ivaretakelse av intensivsykepleieren. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 75 p.
HVL Untitled
 
12 Bergvoll, Lise-Marie; Moi, Asgjerd Litleré; Sollesnes, Ragnhild.
Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Nordisk sygeplejeforskning 2021 ;Volume 11.(2) p. 126-140
HVL HAUKELAND UiT Untitled
 
13 Bergvoll, Lise-Marie; Sollesnes, Ragnhild; Moi, Asgjerd Litleré.
Public health nurses´ experiences with prevention of burns in small children. 20TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR BURN INJURIES (ISBI); 2021-06-17 - 2021-06-17
UiT HVL Untitled
 
14 Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle; Waage, Siri; Thun, Eirunn; Blytt, Kjersti Marie.
The effects of bright light treatment on subjective and objective sleepiness during three consecutive night shifts among hospital nurses-a counter-balanced placebo-controlled crossover study.. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2021 ;Volume 47.(2) p. 145-153
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
15 Blix, Ellen; Aarø, Kari; Berger-Nordtvedt, Marte; Schelderup, Hanne Charlotte; Holanger, Kristin; Hansen, Mette Ness; Pay, Aase Serine Devold; Egenberg, Signe; Kaasen, Anne; Nilsen, Anne Britt Vika; Eri, Tine Schauer; Kongslien, Sigrun; Aune, Ingvild; Lukasse, Mirjam; Nedberg, Ingvild Hersoug; Stensland, Inger Sofie; Jørgensen, Kirsten.
Du glemte jordmødrene, Bent Høie. VG : Verdens gang 2021
HAUKELAND HVL OSLOMET USN NTNU OUS SUS UiT UNN Untitled
 
16 Blytt, Kjersti Marie; Flo-Groeneboom, Elisabeth; Erdal, Ane; Bjorvatn, Bjørn; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska.
Sleep and its association with pain and depression in nursing home patients with advanced dementia -a cross-sectional study. Frontiers in Psychology 2021 ;Volume 12.
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
17 Blytt, Kjersti Marie; Frantsen, Anne Marie; Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Kristoffersen, Nina Jahren; Skaug, Eli-Anne; Steindal, Simen Alexander; Grimsbø, Gro H..
Søvn og hvile. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205531086) 32 p.
HIOF HVL LDH Untitled
 
18 Boge, Jeanne Helene.
A praxeological approach to constructions of social science. Body wash and grooming is used as example. Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 ;Volume 3. p. 1-21
HVL Untitled
 
19 Boge, Jeanne Helene.
Ei praxeologisk tilnærming til konstruksjonar av samfunnsvitskapleg viten. Denne artikkelen er ei nynorsk oversetting av den engelske artikkelen: A praxeological apporach to constructions of social science (Boge 2021). Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 ;Volume 3. p. 1-21
HVL Untitled
 
20 Boge, Jeanne Helene.
For mykje bleiebruk på sjukeheim. Bergens Tidende 2021
HVL Untitled
 
21 Boge, Jeanne Helene.
Om å skrive praxeologiske mastergradsoppgåver. Forskingsgruppeseminar; 2021-01-06 - 2021-01-06
HVL Untitled
 
22 Breistig, Sigrund; Alfsvåg, Leif Steinar; Kittelsen, Torunn Stornes; Kvilhaugsvik, Bente.
Studentar og lærarar frå Madagaskar og Noreg nytta Facebook til å samarbeide. Sykepleien 2021
VID HVL Untitled
 
23 Breistig, Sigrund; Kvilhaugsvik, Bente.
Stans i studentutveksling hindrar ikkje internasjonaliseringsarbeid. Khrono.no 2021
HVL Untitled
 
24 Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente; Lunde, Sølvi Anne Eide; Andersen, Irene Aasen; Solheim, Inger; Braseth, Turid Aarhus; Kaale, Helga Kristin; Fredheim, Kari; Strøm, Bergliot; Blåsternes, Edith Margrethe; Løberg, Aina Helen; Aasen, Unni Margrethe Uren; Skahjem, Anne Charlotte.
TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 (ISBN 9788293677406) 27 p. HVL-Rapport(2021-5)
HVL UiT Untitled
 
25 Buckman, Joshua E.J.; Saunders, Rob; Stott, Joshua; Arundell, Laura-Louise; O'Driscoll, Ciarán; Davies, Molly R.; Eley, Thalia C.; Hollon, Steven D.; Kendrick, Tony; Ambler, Gareth; Cohen, Zachary Daniel; Watkins, Edward; Gilbody, Simon; Wiles, Nicola; Kessler, David; Richards, David A; Brabyn, Sally; Littlewood, Elizabeth; DeRubeis, Robert J.; Lewis, Glyn; Pilling, Stephen.
Role of age, gender and marital status in prognosis for adults with depression: An individual patient data meta-analysis. Epidemiology and Psychiatric Sciences (EPS) 2021 ;Volume 30. p. -
HVL Untitled
 
26 Douglas, Susan; Bala, Nisha; Bovendeerd, Bram; Hovland, Runar Tengel; Moltu, Christian.
Cross-cultural leadership perspectives on the use of clinical feedback in mental health.. SPR International meeting 2021; 2021-06-23 - 2021-06-26
HELSEFØRDE HVL Untitled
 
27 Drageset, Jorunn.
Social support. I: Health Promotion in Health Care - Vital Theories and Research. Springer Nature 2021 ISBN 978-3-030-63134-5. p. 137-144
HVL UiB Untitled
 
28 Drageset, Jorunn; Haugan, Gørill.
Associations between nurse–patient interaction and loneliness among cognitively intact nursing home residents – a questionnaire survey. Geriatric Nursing 2021 ;Volume 42.(4) p. 828-832
UiB HVL NTNU NORD Untitled
 
29 Drageset, Jorunn; Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre; Eide, Leslie S.P.; Austrheim, Gunhild; Fox, Mary T.; Beisland, Elisabeth Grov.
Quality of life among cancer inpatients 80 years and older: a systematic review. Health and Quality of Life Outcomes 2021 ;Volume 19:98. p. 1-16
UiB HVL Untitled
 
30 Drageset, Sigrunn; Austrheim, Gunhild; Ellingsen, Sidsel.
Quality of life of women living with metastatic breast cancer and receiving palliative care: A systematic review. Health Care for Women International 2021 p. -
HVL VID UiB Untitled
 
31 Drageset, Sigrunn; Brakstad-Pilskog, Maren-Sofie; Johansen, Venke A; Berland, Astrid Karin Elde.
Pasienters opplevelser og erfaringer med regional anestesi i den perioperative fasen. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing 2021
HVL HVprivate Untitled
 
32 Drageset, Sigrunn; Haugen, Arvid Steinar.
Leiring av operasjonspasienten. I: Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-60510-0. p. 219-230
HVL HAUKELAND Untitled
 
33 Drageset, Sigrunn; Vågen, Kathrine; Bakke Loddengaard, Marthe; Berland, Astrid Karin Elde.
Hypotermi og dagkirurgi – anestesisykepleiernes erfaring. Sykepleien Forskning 2021 ;Volume 16. p. -
HVL Untitled
 
34 Eilifsen, Margareth; Litland, Astrid Synnøve; Risøy, Bodil Kjesbo; Sollesnes, Ragnhild.
Du ser det ikke før du tror det!. I: Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051383.
HVL Untitled
 
35 Ellingsen, Sidsel; Moi, Asgjerd Litleré; Flinterud, Stine Irene; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid; Sviland, Randi; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit.
"Finding oneself after critical illness": Voices from the remission society. Medicine, Health care and Philosophy 2021 ;Volume 24.(1) p. 35-44
VID HVL UiB Untitled
 
36 Eri, Tine Schauer; Blix, Ellen; Vedeler, Carina; Nilsen, Anne Britt Vika.
Alene inn i foreldreskapet. Dagsavisen 2021
HVL OSLOMET Untitled
 
37 Eriksen, Kristin Ådnøy; Kittscha, Julia; Fairbrother, Greg.
Shaping Health Services Through True Collaboration Between Professional Providers and Service Users. I: International Practice Development in Health and Social Care. Wiley-Blackwell 2021 ISBN 978-1-119-69835-7. p. 14-25
HVL Untitled
 
38 Fagerdal, Birte; Lyng, Hilda Bø; Guise, Veslemøy; Wiig, Siri.
Adaptive capacity in hospital teams a multiple case study. Workshop 2021 RHCS; 2021-08-16 - 2021-08-18
HVL UIS Untitled
 
39 Fagerdal, Birte; Wiig, Siri; Lyng, Hilda Bø; Guise, Veslemøy.
Resilience in healthcare - a team based approach. The analysis process. Resilience in Healthcare international meeting; 2021-09-23 - 2021-09-23
UIS HVL Untitled
 
40 Fekete, Orsolva Reka; Langeland, Eva; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Davidson, Larry; Kinn, Liv Grethe.
Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2021 ;Volume 16:1938957.(1) p. 1-11
HVL UiB Untitled
 
41 Fismen, Anne-Siri; Igland, Jannicke; Teigland, Tonje; Tell, Grethe S.; Østbye, Truls; Haltbakk, Johannes; Graue, Marit; Birkeland, Kåre I.; Peyrot, Mark; Iversen, Marjolein M..
Pharmacologically treated diabetes and hospitalization among older Norwegians receiving homecare services from 2009 to 2014: A nationwide register study. BMJ Open Diabetes Research & Care 2021 ;Volume 9.(1) p. -
FHI HVL OUS UiB Untitled
 
42 Fjell, Astrid; Eriksen, Kristin Ådnøy; Hermann, Monica; Boström, Anne-Marie; Cronfalk, Berit Seiger.
Older people living at home: experiences of healthy ageing. Primary Health Care Research and Development 2021 ;Volume 22. p. -
HVL Untitled
 
43 Fjell, Astrid; Seiger, Berit Cronfalk; Hermann, Monica; Rongve, Arvid; Assmus, Jörg; Kvinge, Lars Malvin Røsseland; Seiger, Åke; Skaug, Knut; Bostrøm, Anne-Marie.
Correction to: Factors associated with self-rated health in a Norwegian population of older people participating in a preventive home visit program: a cross-sectional study. BMC Geriatrics 2021 ;Volume 21. p. -
HAUKELAND HELSEFONNA HVL UiB Untitled
 
44 Flølo, Tone Nygaard; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Beisland, Elisabeth Grov.
Associations between educational concerns and satisfaction, psychological distress and quality of life in baccalaureate nursing students during the COVID-19 pandemic. HVL, Fakultet for Helse- og sosial- vitskap sin forskningskonferanse 2021; 2021-11-10 - 2021-11-10
UIA HVL OSLOMET UIS NTNU UiB Untitled
 
45 Fojcik, Marcin; Fojcik, Martyna Katarzyna; Pollen, Bjarte; Kyte, Lars; Mjånes, Jan Ove Rogde.
Teaching in digital surroundings – students opinion on digital tools and digital lectures. I: Education and New Developments 2021. inScience Press 2021 ISBN 9789895481583. p. 491-496
HVL HVO Untitled
 
46 Follestad, Tore Holte; Lomsdalen, Christian; Aasland, Margrete Wiede; Lunde, Gerd Hilde; Kühle-Hansen, Stine; Fjeld, Wenche; Moksnes, Tone Størseth; Giertsen, Agnes Cecilie Wilhelmsen.
Vil du snakke om det, Bent Høie?. Dagens medisin 2021
UiT OSLOMET HVL HINN UiB Untitled
 
47 Frantzen, Astri; Eide, Leslie S.P.; Fridlund, Bengt Gotthard Anton; Haaverstad, Rune; Hufthammer, Karl Ove; Kuiper, Karel Kier-Jan; Lauck, Sandra; Ranhoff, Anette Hylen; Rudolph, James; Skaar, Elisabeth; Norekvål, Tone Merete.
Frailty Status and Patient-Reported Outcomes in Octogenarians Following Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement. Heart, Lung and Circulation 2021
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
48 Fæø, Stein Erik; Nag, Thomas Haugen; Ravnanger, Conrad Alexander; Gjellestad, Åshild; Søvik, Margrethe Bakstad; Sletteland, Nina Vahl; Engevik, Tor.
Working on green light: Building relations to reduce agitation in nursing homes and homecare. 25th Nordic Congress of Gerontology; 2021-06-02 - 2021-06-04
VID HVL Untitled
 
49 Glette, Malin Knutsen; Wiig, Siri.
The role of organizational factors in how efficiency-thoroughness trade-offs potentially affect clinical quality dimensions – a review of the literature. International Journal of Health Governance 2021
UIS HVL Untitled
 
50 Hernar, Ingvild; Graue, Marit; Richards, David A; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Nilsen, Roy Miodini; Rekdal, Magne; Løvaas, Karianne Fjeld; Madsen, Tone Vonheim; Tell, Grethe Seppola; Haugstvedt, Anne.
Use of patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical diabetes consultations: the DiaPROM randomised controlled pilot trial. BMJ Open 2021 ;Volume 11. p. -
HAUKELAND HVprivate HVL UiB Untitled
 
    Show next list