Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 105 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. I: Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge 2019 ISBN 9781138599987. s. 142-155
MF UiB Untitled
 
2 Flensner, Karin K; Lippe, von der, Marie.
Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education 2019 ;Volum 30.(3) s. 1-14
UiB Untitled
 
3 Lippe, von der, Marie.
Forskningsmetoder i praksis. Holbergprisen i skolen / Fagseminar for lærere; 2019-11-07 - 2019-11-07
UiB Untitled
 
4 Lippe, von der, Marie.
”It ́s complicated”. Et historisk blikk på forholdet mellom religionsvitenskap og religions- og livssynsfagene i norsk skole. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2019 ;Volum 70. s. 121-142
UiB Untitled
 
5 Lippe, von der, Marie.
Re-Examining the Outcomes of Religious Education Panel respons. Religion and Public Schools: International Perspectives Unit; 2019-11-23 - 2019-11-26
UiB Untitled
 
6 Lippe, von der, Marie.
Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision. British Journal of Religious Education 2019
UiB Untitled
 
7 Lippe, von der, Marie.
What are controversial issues?. NOFA7, NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects; 2019-05-13 - 2019-05-15
UiB Untitled
 
8 Lippe, von der, Marie; Moldrheim, Solveig.
Undervisning om kontroversielle spørsmål. Fagseminar for lærere i Religion og etikk; 2019-11-08
UiB Untitled
 
9 Lomsdalen, Christian.
Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.. Universitetet i Bergen 2019 186 s.
UiB Untitled
 
10 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
Ritualizations and demarcations of religion and non-religion in schools. Reimagining The Nordic model Christian Cultural Heritage. Christmas in public schools and broadcasting (NORCHRIST).; 2019-11-13 - 2019-11-15
UiB Untitled
 
11 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
Schools as arenas for religious change: Identifying and analyzing religious practice in contemporary society. Nordic Conference of Religion Education 2019; 2019-06-10 - 2019-06-14
UiB Untitled
 
12 Undheim, Sissel; von der Lippe, Marie.
Religionsvitenskap, ritualer og ritualisering i skolen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019
UIA UiB UiT Untitled
 
2018
13 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 247-261
MF UiB Untitled
 
14 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. I: Researching Religious Education: Classroom Processes and Outcomes. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3719-7. s. 131-143
MF UiB Untitled
 
15 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 58-73
MF UiB Untitled
 
16 Aukland, Knut; Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
Populærkultur og spenning. KRLEpodden.com [Internett] 2018-01-16
USN UiB Untitled
 
17 Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Kors, Anna; Vieregge, Dorthe; Lippe, von der, Marie.
Introduction. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 9-22
UiB Untitled
 
18 Ipgrave, Julia; Lippe, von der, Marie.
Interreligious Dialogue and Engagement in the City. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 277-290
UiB Untitled
 
19 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
20 Lippe, von der, Marie.
The Right to be Exempted: A Discussion of the Relationship between Religion, Law and Education in Norwegian Public Schools. I: Religion, Law, and Justice: Seven Essays. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-912-5. s. 133-157
UiB Untitled
 
21 Lippe, von der, Marie; Anker, Trine.
Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education. IsREV Nuremberg 2018; 2018-07-29 - 2018-08-03
MF UiB Untitled
 
22 Lippe, von der, Marie; Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Vieregge, Dorthe; Kors, Anna.
Religion and dialogue in the city: case studies on interreligious encounter in urban community and education. Waxmann Verlag 2018 (ISBN 978-3-8309-3794-4) ;Volum 36.330 s. Religious Diversity and Education in Europe(36)
UiB Untitled
 
23 Lippe, von der, Marie; Kittelmann Flesner, Karin.
Issues in establishing the classroom as a ‘safer space’ for teaching and learning about religions and other worldviews in an intercultural context. ISREV Nuremberg 2018; 2018-07-29 - 2018-08-03
UiB Untitled
 
24 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Religiøs, ateist, – eller noe midt i mellom?. Forskningsdagene Ung; 2018-09-27
UiB Untitled
 
25 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel; Aukland, Knut.
Fritak. KRLEpodden.com [Internett] 2018-05-18
USN UiB Untitled
 
26 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
KRLE-podden til Knut Aukland, episode 4: "Populærkultur og spenning". https://www.krlepodden.com/episoder/2017/11/15/populrkultur- [Internett] 2018-01-16
UiB Untitled
 
27 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie; Hølen, Vigdis; Aukland, Knut.
Hva skal vi med etikken?. KRLEpodden.com [Internett] 2018-04-27
USN UiB Untitled
 
2017
28 Aukland, Knut; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Å lære i/om/av religion. KRLEpodden.com [Internett] 2017-11-15
USN UiB Untitled
 
29 Lippe, von der, Marie.
Fighting the Dragon. Celebrating “the festival of strong will” in the Steiner schools. Nordic Conference on Religious Education; 2017-06-12 - 2017-06-15
UiB Untitled
 
30 Lippe, von der, Marie.
Fighting the Dragon: Celebrating “The Festival of Strong Will” in the Steiner Schools. European Association for the Study of Religions; 2017-09-18 - 2017-09-21
UiB Untitled
 
31 Lippe, von der, Marie.
"Fremragende undervisning" og kunsten å veilede.. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2017 (2) s. 19-24
UiB Untitled
 
32 Lippe, von der, Marie.
"Fremragende undervisning" og kunsten å veilede.. Jubileumsseminar for professor Håkan Rydving 65 år; 2017-06-14
UiB Untitled
 
33 Lippe, von der, Marie.
Fritak for hvem og fra hva?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 87-100
UiB Untitled
 
34 Lippe, von der, Marie.
OMG! Ungdom og religion. Forskningsdagene Ung; 2017-09-28
UiB Untitled
 
35 Lippe, von der, Marie.
Religion og ungdom(skultur). Prismet: relansering; 2017-06-07
UiB Untitled
 
36 Lippe, von der, Marie.
Religionsfagene i skolen – politikk, kontrovers, og fremtiden. http://lektorlomsdalen.no/2017/03/ll-19-religionsfagene-i-sk [Internett] 2017-03-07
UiB Untitled
 
37 Lippe, von der, Marie.
School as opportunity: democratic understanding and prevention of group-based prejudices. Kick-off seminar; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiB Untitled
 
38 Lippe, von der, Marie.
Skal forebygge fordommer. http://www.uib.no/ahkr/109094/skal-forebygge-fordommer [Internett] 2017-06-28
UiB Untitled
 
39 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Forord. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 9-9
UiB Untitled
 
40 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 11-24
UiB Untitled
 
41 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 11-24
UiB Untitled
 
42 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215029078)
UiB Untitled
 
43 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Symposia: Educational rituals? Ritualizations and varieties of religious practice in public and private schools.. Nordic Conference on Religious Education; 2017-06-12 - 2017-06-15
UiB Untitled
 
44 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Transmitting and Transforming Religious Practice: Varieties of Rituals and Ritualizations in Public and Private Schools. European Association for the Study of Religions; 2017-09-18 - 2017-09-21
UiB Untitled
 
45 Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel; Lomsdalen, Christian.
Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?. Mangfoldsbyen; 2017-10-31
UiB Untitled
 
46 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
KRLE-podden av Knut Aukland, episode 1: "Å lære i/om/av religion". https://www.krlepodden.com/episoder/2017/11/15/ep-1-lring-io [Internett] 2017-12-15
UiB Untitled
 
47 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
KRLE-podden til Knut Aukland. Episode 3 "Verdensreligionsmodellen". https://www.krlepodden.com/episoder/2017/11/15/p-tide-ta-far [Internett] 2017-12-08
UiB Untitled
 
48 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie.
OMG! Religion og ungdomskultur. Prismet 2017 ;Volum 68.(1/2) s. 3-8
UiB Untitled
 
49 Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie; Aukland, Knut.
Verdensreligionsmodellen. KRLEpodden.com [Internett] 2017-12-08
USN UiB Untitled
 
2016
50 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet 2016 ;Volum 67.(4) s. 261-272
MF UiB Untitled
 
    Vis neste liste