Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-26 of 26

2020
1 Jerkø, Markus.
… and your chicks for free? – Tapte prostitusjonsinntekter i HR-2017-2352-A. Lov og Rett 2020 ;Volume 59.(7) p. 391-408
UiO Untitled
 
2 Jerkø, Markus.
Money for nothing … (I) – Verdifastsettelse etter tomtefeste i HR-2016-1240-A. Lov og Rett 2020 ;Volume 59.(5) p. 274-292
UiO Untitled
 
3 Jerkø, Markus.
Money for nothing … (II) – Gavesalg og fastsettelse av vederlag for borett etter Rt. 2010 s. 1361. Lov og Rett 2020 ;Volume 59.(6) p. 338-348
UiO Untitled
 
2019
4 Jerkø, Markus.
Den rettslige bevisbyrden. Jussens venner 2019 ;Volume 54.(01) p. 39-72
UiO Untitled
 
5 Jerkø, Markus.
Kravet som juridisk fiksjon - Kommentarer til debatten om rettskraft og HR-2018-1130-A. Lov og Rett 2019 ;Volume 58.(09) p. 527-558
UiO Untitled
 
6 Jerkø, Markus.
Marx og menneskerettighetene. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. p. 203-230
UiO Untitled
 
2018
7 Jerkø, Markus.
Krenkelsens appell. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
8 Jerkø, Markus.
Skal ikke "barnets beste" leses bokstavelig? - En kritikk av HR-2017-2015-A "Jakob-saken". Lov og Rett 2018 ;Volume 57.(2) p. 112-127
UiO Untitled
 
9 Jerkø, Markus.
Tilregnelighetsutvalgets siste stikk. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
10 Jerkø, Markus.
Utilregnelighet og faglig forstand. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
2017
11 Jerkø, Markus.
Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02596-4) 482 p.
UiO Untitled
 
12 Jerkø, Markus.
Den rettslige bevisbyrden. Nordiskt symposium om bevisvärdering; 2017-11-14 - 2017-11-15
UiO Untitled
 
2016
13 Jerkø, Markus.
Bevisvurderingens rettslige rammer - den rettslige bevisbyrden. Fagdag om bevisteori i Kristiansand tingrett; 2016-09-16 - 2016-09-16
UiO Untitled
 
14 Jerkø, Markus.
De utilregnelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
15 Jerkø, Markus.
Forståelsen av utilregnelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
16 Jerkø, Markus.
Rettslig bevisvurdering. Fagdag om bevisteori i Kristiansand tingrett; 2016-09-16 - 2016-09-16
UiO Untitled
 
17 Jerkø, Markus.
Utilregnelighet på gjengrodde stier - analytiske refleksjoner om formuleringen og praktiseringen av rettens utilregnelighetsvilkår. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 ;Volume 129.(2-3) p. 266-300
UiO Untitled
 
18 Jerkø, Markus.
Vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
2015
19 Jerkø, Markus.
Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien. Staff lunch seminar, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, UiO; 2015-05-08 - 2015-05-08
UiO Untitled
 
20 Jerkø, Markus.
Beviskravet for tilregnelighet. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(9) p. 557-578
UiO Untitled
 
21 Jerkø, Markus.
Om rettsanvendelse, fakta og bevis - Svar til Anne Robberstad. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(1) p. 60-62
UiO Untitled
 
22 Jerkø, Markus.
Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015
UiO Untitled
 
2014
23 Jerkø, Markus.
Det faktuelles rolle i rettsanvendelsen. Lov og Rett 2014 (8) p. 445-464
UiO Untitled
 
2012
24 Jerkø, Markus.
En taksonomi over rettslige prinsipper. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (1-2) p. 1-48
UiO Untitled
 
2010
25 Jerkø, Markus.
Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010 (1) p. 162-169
UiO Untitled
 
2009
26 Jerkø, Markus.
Det norske formålet «bærekraftig utvikling». Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009 (3) p. 354-387
UiO Untitled