Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-33 of 33

2019
1 Aas, Anders Bjørnsgard; Andrew, Carrie Joy; Blaalid, Rakel; Vik, Unni; Kauserud, Håvard; Davey, Marie Louise.
Fine-scale diversity patterns in belowground microbial communities are consistent across kingdoms. FEMS Microbiology Ecology 2019 ;Volume 95.(6) p. 1-11
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2 Badia, Rudy; Steyaert, Sam; Puliti, Stefano; Blaalid, Rakel; Frank, Shane.
Reindeer carcasses provide foraging habitat for insectivorous birds of the alpine tundra. Ornis Norvegica 2019 ;Volume 42. p. 36-40
NORD USN NIBIO NINA NMBU Untitled
 
3 Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Rusch, Graciela; Barton, David Nicholas; Åström, Jens; Olsen, Siri Lie; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NTNU Untitled
 
4 Hatteland, Bjørn Arild; Blaalid, Rakel; Sandvik, Hanno.
Fra redaktørene. Naturen 2019 ;Volume 143.(6) p. 239-240
NIBIO NINA NTNU UiB Untitled
 
5 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volume 1569.116 p. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
6 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Blaalid, Rakel; Bruteig, Inga Elise.
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. p. 57-66
NINA Untitled
 
7 Magnussen, Kristin; Westberg, Nina Buvik; Sandvik, Hanno; Rød, Maria; Blaalid, Rakel; Hesthagen, Trygve H.; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Evaluering av fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter. Oslo: Menon Economics 2019 77 p. Menon-publikasjon(121/2019)
NINA Untitled
 
2018
8 Blaalid, Rakel.
Et kjølig ekteskap. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
9 Blaalid, Rakel.
Skogens grønne gull. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
10 Blaalid, Rakel; Jokerud, Mari.
Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3234-0) ;Volume 1503.23 p. NINA rapport(1503)
NINA Untitled
 
11 Blaalid, Rakel; Often, Anders; Magnussen, Kristin; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3162-6) ;Volume 1432.88 p. NINA rapport(1432)
NINA Untitled
 
12 Jokerud, Mari; Blaalid, Rakel.
Byens ukjente liv. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
13 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul; Bakkestuen, Vegar.
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3120-6) ;Volume 1393.116 p. NINA rapport(1393)
NINA Untitled
 
14 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
15 Rusch, Graciela; Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Ødegaard, Frode; Stange, Erik; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Barton, David Nicholas.
Hvor er biene og hvilke blomster bruker de i Oslo?. Samling om biediversitet, pollenressurser og honning i Oslo; 2018-06-05 - 2018-06-05
NINA NTNU Untitled
 
16 Steyaert, Sam; Frank, Shane; Puliti, Stefano; Badia, Rudy; Arnberg, Mie P.; Beardsley, Jack; Økelsrud, Asle; Blaalid, Rakel.
Special delivery: scavengers direct seed dispersal towards ungulate carcasses. Biology Letters 2018 ;Volume 14. p. -
USN NIBIO NINA NMBU Untitled
 
2017
17 Dahle, Sondre; Fossøy, Frode; Rusch, Graciela; Peneva, V.; Lazarova, S.; Elshishka, M.; Vagalinski, B.; Dedov, I.; Yordanov, Y.; Blaalid, Rakel; Åström, Jens.
DNA-metabarcoding to assess the impact of cropland management on soil functions. Mapping and Assessment of Ecosystem Services - Science in Action. International Scientific Conference on Ecosystem Services; 2017-02-06 - 2017-02-07
NINA Untitled
 
18 Myklebost, Heidi Elin; Jokerud, Mari; Bendiksen, Egil; Blaalid, Rakel; Brandrud, Tor Erik; Eilertsen, Linn; Töpper, Joachim Paul; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3150-3) ;Volume 1421.111 p. NINA rapport(1421)
NINA NTNU Untitled
 
19 Töpper, Joachim Paul; Blaalid, Rakel.
Er Rhododendron en trussel mot norsk natur?. Forskning.no 2017
NINA Untitled
 
2016
20 Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Blaalid, Rakel; Skarpaas, Olav.
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra første overvåkingsomløp 2013−2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2974-6) ;Volume 1297.128 p. NINA rapport(1297)
NINA Untitled
 
21 Rämä, Teppo; Davey, Marie Louise; Nordén, Jenni; Halvorsen, Rune; Blaalid, Rakel; Mathiassen, Geir Harald; Alsos, Inger Greve; Kauserud, Håvard.
Fungi sailing the Arctic ocean: speciose communities in North Atlantic driftwood as revealed by high-throughput amplicon sequencing. Microbial Ecology 2016 ;Volume 72.(2) p. 295-304
HAUKELAND NINA UiO UiT NMBU UNIS Untitled
 
22 Rämä, Teppo; Davey, Marie Louise; Nordén, Jenni; Halvorsen, Rune; Blaalid, Rakel; Mathiassen, Geir Harald; Alsos, Inger Greve; Kauserud, Håvard.
High-throughput amplicon sequencing reveals high fungal diversity in North Atlantic driftwood. Marine microbiome - discovery & innovation; 2016-06-27 - 2016-06-30
NINA UiO UiT Untitled
 
2015
23 Botnen, Synnøve; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Blaalid, Rakel; Høiland, Klaus.
Mycorrhizal fungal communities in coastal sand dunes and heaths investigated by pyrosequencing analyses. Mycorrhiza 2015 ;Volume 25.(6) p. 447-456
UiO Untitled
 
24 Davey, Marie Louise; Blaalid, Rakel; Vik, Unni; Carlsen, Tor; Kauserud, Håvard; Eidesen, Pernille Bronken.
Primary succession of Bistorta vivipara (L.) Delabre (Polygonaceae) root-associated fungi mirrors plant succession in two glacial chronosequences. Environmental Microbiology 2015 ;Volume 17.(8) p. 2777-2790
UiO UNIS Untitled
 
2014
25 Blaalid, Rakel; Davey, Marie Louise; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus; Eidesen, Pernille Bronken.
Arctic root-associated fungal community composition reflects environmental filtering. Molecular Ecology 2014 ;Volume 23.(3) p. 649-659
UiO UNIS Untitled
 
2013
26 Blaalid, Rakel; Kumar, Surendra; Nilsson, R.H.; Abarenkov, K.; Kirk, PM; Kauserud, Håvard.
ITS1 versus ITS2 as DNA metabarcodes for fungi. Molecular Ecology Resources 2013 ;Volume 13.(2) p. 218-224
UiO Untitled
 
27 Vik, Unni; Logares, Ramiro; Blaalid, Rakel; Halvorsen, Rune; Carlsen, Tor; Bakke, Ingrid; Kolstø, Anne-Brit; Økstad, Ole Andreas Løchen; Kauserud, Håvard.
Different bacterial communities in ectomycorrhizae and surrounding soil. Scientific Reports 2013 ;Volume 3.(347) p. -
NTNU UiO Untitled
 
2012
28 Blaalid, Rakel; Carlsen, Tor; Kumar, Surendra; Halvorsen, Rune; Ugland, Karl Inne; Fontana, Giovanni; Kauserud, Håvard.
Changes in the root-associated fungal communities along a primary succession gradient analysed by 454 pyrosequencing. Molecular Ecology 2012 ;Volume 21.(8) p. 1897-1908
UiO Untitled
 
2011
29 Ekman, Stefan; Blaalid, Rakel.
The Devil in the Details: Interactions between the Branch-Length Prior and Likelihood Model Affect Node Support and Branch Lengths in the Phylogeny of the Psoraceae. Systematic Biology 2011 ;Volume 60.(4) p. 541-561
UiB UiO Untitled
 
30 Kumar, Surendra; Carlsen, Tor; Mevik, Bjørn-Helge; Enger, Pål; Blaalid, Rakel; Shalchian-Tabrizi, Kamran; Kauserud, Håvard.
CLOTU: An online pipeline for processing and clustering of 454 amplicon reads into OTUs followed by taxonomic annotation. BMC Bioinformatics 2011 ;Volume 12.
UiO Untitled
 
2010
31 Brevik, Ane; Moreno-Garcia, Jaime; Wenelczyk, Joanna; Blaalid, Rakel; Eidesen, Pernille Bronken; Carlsen, Tor.
Diversity of fungi associated with Bistorta vivipara (L.) Delarbre root systems along a local chronosequence on Svalbard. Agarica 2010 ;Volume 29. p. 15-26
UiO UNIS Untitled
 
2008
32 Carlsen, Tor; Kumar, Surendra; Blaalid, Rakel; Brysting, Anne Krag; Kauserud, Håvard.
Molecular detection of root-associated fungi Comparing pyrosequencing with Sanger sequencing. The ecology of ectomycorrhizal fungi; 2008-12-10 - 2008-12-12
UiO Untitled
 
33 Blaalid, Rakel; Carlsen, Tor; Kauserud, Håvard; Brysting, Anne Krag; Høiland, Klaus.
Bistorta vivipara and its mycobionts - a model system for ectomycorrhizal research. 21st New Phytologist Symposium , The ecology of ectomycorrhizal fungi; 2008-12-10 - 2008-12-12
UiO Untitled