Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: Randby   First name: Åshild Taksdal   All publishing channels

Showing results 1-50 of 419 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next >>

2019
1 Dønnem, Ingjerd; Granquist, Erik Georg; Randby, Åshild Taksdal; Avdem, Finn; Hektoen, Lisbeth.
Fôring av påsettlam før paring og i tidlig drektighet. Sau og geit 2019 ;Volume 72.(4) p. 60-63
NMBU Untitled
 
2 Dønnem, Ingjerd; Granquist, Erik Georg; Randby, Åshild Taksdal; Røysland, Ole Arnfinn; Ruud, Lina Kristine Aas; Avdem, Finn.
Fôring av drektige søyer for god livskraft og høy lammetilvekst. Sau og geit 2019 ;Volume 1. p. 14-16
NMBU Untitled
 
3 Nadeau, Elisabet; Randby, Åshild Taksdal.
Stärkelse från vetehelsäd smälts fullständigt utan kärnbearbetning. Forskningsnytt 2019 p. 1-2
NMBU Untitled
 
4 Randby, Åshild Taksdal.
Halm som fôrressurs. Grassurfôr - kvalitetesvurdering.. Fôrsituasjonen etter 2018; 2019-03-20 - 2019-03-20
NMBU Untitled
 
5 Randby, Åshild Taksdal.
Inokulantene er ikke gode nok. Norsk Landbruk 2019 ;Volume 138.(1) p. 70-71
NMBU Untitled
 
6 Randby, Åshild Taksdal.
Norsk fôrforskning gjennom 100 år. Økt selvforsyning og bærekraft i norsk husdyrproduksjon; 2019-10-10 - 2019-10-10
NMBU Untitled
 
7 Randby, Åshild Taksdal.
Traktor eller hjullaster i plansiloen?. Norsk Landbruk 2019 ;Volume 138.(14) p. 64-65
NMBU Untitled
 
8 Randby, Åshild Taksdal; Johansen, Astrid; Rønning, Linda; Karlsson, Linda.
Helgrøde-surfôr av hvete til mjølkekyr. Buskap : medlemsblad for Geno 2019 ;Volume 71.(5) p. 70-73
NIBIO NMBU Untitled
 
9 Randby, Åshild Taksdal; Nadeau, Elisabet; Karlsson, Linda; Johansen, Astrid.
Effect of maturity stage at harvest and kernel processing of whole crop wheat silage on digestibility by dairy cows. Animal Feed Science and Technology 2019 ;Volume 253. p. 141-152
NIBIO NMBU Untitled
 
10 Åby, Bente Aspeholen; Randby, Åshild Taksdal; Bonesmo, Helge; Aass, Laila.
Impact of grass silage quality on greenhouse gas emissions from dairy and beef production. Grass and Forage Science 2019 ;Volume 74.(3) p. 525-534
NMBU Untitled
 
2018
11 Dønnem, Ingjerd; Granquist, Erik Georg; Randby, Åshild Taksdal.
Effect of energy allowance to triplet-bearing ewes of Norwegian White Sheep in late gestation on ewe and lamb performance. ISNH 2018; 2018-09-02 - 2018-09-06
NMBU Untitled
 
12 Johansen, Astrid; Randby, Åshild Taksdal; Bakken, Anne Kjersti; Nadeau, Elisabet.
Effect of kernel Processing and Acid Treatment on Fermentation Characteristics and Nutritive Value of Whole Crop Silage. XVIII International Silage Conference; 2018-07-24 - 2018-07-26
NIBIO NMBU Untitled
 
13 Johansen, Astrid; Randby, Åshild Taksdal; Bakken, Anne Kjersti; Nadeau, Elisabet.
Effect of kernel Processing and Acid Treatment on Fermentation Characteristics and Nutritive Value of Whole Crop wheat Silage. I: Proceedings of the XVIII International Silage Conference. Tyskland: International Silage Conference 2018 ISBN 978-3-86972-044-9. p. 488-489
NIBIO NMBU Untitled
 
14 Randby, Åshild Taksdal.
Betydning av grovfôrkvalitet. Årsmøte i Akershus Sau og Geit; 2018-03-03 - 2018-03-03
NMBU Untitled
 
15 Randby, Åshild Taksdal.
Bruk av halm som fôr i norsk husdyrbruk fra 1947 til 2018. Halm som krisefôr i 70 år - fra 1947 til 2018; 2018-11-08 - 2018-11-08
NMBU Untitled
 
16 Randby, Åshild Taksdal.
Bruk av halm som fôr til drøvtyggere. Årets stormøte for kjøttfeprodusenter; 2018-10-29 - 2018-10-29
NMBU Untitled
 
17 Randby, Åshild Taksdal.
Ensilering og grovfôrkvalitet. Fagmøte; 2018-03-08 - 2018-03-08
NMBU Untitled
 
18 Randby, Åshild Taksdal.
Grovfôr til ulike dyrearter (melkekyr, ammekyr, okser, sau).. FRAM Agro, Foredrag på kurs for gårdbrukere; 2018-01-09 - 2018-01-09
NMBU Untitled
 
19 Randby, Åshild Taksdal.
Plansilo - effektivt men krevende. Bonde og Småbruker, nr. 6, s.10, 2018 [Business/trade/industry journal] 2018-06-29
NMBU Untitled
 
20 Randby, Åshild Taksdal.
Reagerer på Tines nye råd om sporer. Norsk Landbruk 137 (15), 2018, s. 12-13 [Business/trade/industry journal] 2018-09-17
NMBU Untitled
 
21 Randby, Åshild Taksdal.
Utnytter kua stivelsen i heilgrøden uten at kornet knuses?. Grovfôrkonferansen 2018; 2018-02-08 - 2018-02-08
NMBU Untitled
 
22 Randby, Åshild Taksdal; Halvorsen, Haakon Nordtveit.
Hvordan lykkes med plansilo?. Buskap : medlemsblad for Geno 2018 (5) p. 70-74
NMBU Untitled
 
23 Randby, Åshild Taksdal; Halvorsen, Haakon Nordtveit.
Plansilo - hvordan løse utfordringer. TYRmagasinet 2018 (3) p. 14-16
NMBU Untitled
 
24 Randby, Åshild Taksdal; Nadeau, Elisabet; Karlsson, Linda; Brodshaug, Erik; Johansen, Astrid.
Effect of Processing of Whole Crop Wheat Silage on digestibility by cows. XVIII International Silage Conference; 2018-07-24 - 2018-07-26
NIBIO NMBU Untitled
 
25 Randby, Åshild Taksdal; Nadeau, Elisabet; Karlsson, Linda; Brodshaug, Erik; Johansen, Astrid.
Effect of Processing of Whole Crop Wheat Silage on digestibility by cows. I: Proceedings of the XVIII International Silage Conference. Tyskland: International Silage Conference 2018 ISBN 978-3-86972-044-9. p. 388-399
NIBIO NMBU Untitled
 
2017
26 Granquist, Erik Georg; Dønnem, Ingjerd; Randby, Åshild Taksdal.
Effect of three feed energy levels in late gestation on physiological blood parameters in triple bearing ewes and their lambs of the Norwegian White Sheep.. International Sheep Veterinary Congress; 2017-05-22 - 2017-05-26
NMBU Untitled
 
27 Naadland, Sondre Stokke; Steinshamn, Håvard; Krizsan, Sophie Julie; Randby, Åshild Taksdal.
Effect of organic grass-clover silage on fiber digestion in dairy cows. Animal 2017 ;Volume 11.(6) p. 1000-1007
NIBIO NMBU Untitled
 
28 Naadland, Sondre Stokke; Steinshamn, Håvard; Randby, Åshild Taksdal.
Effect of replacing organic grass-clover silage from primary growth with regrowth on feed intake and milk yield of dairy cows. Organic Agriculture 2017 ;Volume 7.(1) p. 41-51
NIBIO NMBU Untitled
 
29 Randby, Åshild Taksdal.
Ensileringsmidler, type og dosering. Fôropptak og produksjon ved bruk av ulike surfôrkvaliteter og ulike kraftfôrmengder I mjølk- og kjøttproduksjon. Utfordringer ved ulike konserveringsmetoder, plansilo, tårnsilo, rundballer, stakk.. Fagmøter Grovfôr; 2017-03-07 - 2017-03-07
NMBU Untitled
 
30 Randby, Åshild Taksdal.
Ensileringsmidler, typer og dosering. Fôropptak og produksjon ved bruk av ulike surfôrkvaliteter og ulike kraftfôrmengder I mjølk- og kjøttproduksjon Utfordringer ved ulike konserveringsmetoder, plansilo, tårnsilo, rundballer, stakk.. Fagmøte grovfôr; 2017-03-08 - 2017-03-08
NMBU Untitled
 
31 Randby, Åshild Taksdal.
Surfôr til drøvtyggere. Hvordan evaluere ulike surfôrkvaliteter. Hvordan maksimere surfôropptak hos drøvtyggere? Opptak og produksjon med ulike surfôrkvaliteter til påsettlam og drektige/lakterende søyer. Fôranalyser - Hva forteller de?. Kurs - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU); 2017-10-18 - 2017-10-18
NMBU Untitled
 
32 Steinshamn, Håvard; Höglind, Mats; Jørgensen, Marit; Randby, Åshild Taksdal; Nesheim, Lars; Bakken, Anne Kjersti.
Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon. Vallkonferens 2017; 2017-02-07 - 2017-02-08
NIBIO NMBU Untitled
 
33 Steinshamn, Håvard; Höglind, Mats; Jørgensen, Marit; Randby, Åshild Taksdal; Nesheim, Lars; Bakken, Anne Kjersti.
Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon. I: Vallkonferens 2017. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet 2017 ISBN 978-91-576-9463-8. p. 179-179
NIBIO NMBU Untitled
 
2016
34 Bakken, Anne Kjersti; Vaga, Merko; Hetta, Mårten; Randby, Åshild Taksdal; Steinshamn, Håvard.
Protein characteristics in grass-clover silages according to wilting rate and fermentation pattern. Grass and Forage Science 2016 ;Volume 72.(4) p. 626-639
NIBIO NMBU Untitled
 
35 Dønnem, Ingjerd; Randby, Åshild Taksdal.
Effect of silage additives and aerobic exposure before feeding on feed intake and growth of ewe lambs.. EGF2016; 2016-09-04 - 2016-09-08
NMBU Untitled
 
36 Dønnem, Ingjerd; Randby, Åshild Taksdal.
Ulike surfôrkvaliteter og kraftfôrmengder til drektige og lakterende søyer. Ulike surfôrkvaliteter til påsettlam.. Fylkesårsmøte, Norsk Sau og Geit; 2016-02-12 - 2016-02-13
NMBU Untitled
 
37 Dønnem, Ingjerd; Randby, Åshild Taksdal; Avdem, Finn.
Surfôrkvalitet til søyer. Sau og geit 2016 (1)
NMBU Untitled
 
38 Martin, Adam Dunstan; Afseth, Nils Kristian; Kohler, Achim; Randby, Åshild Taksdal; Waldmann, Andres; Eknæs, Margrete; Dørum, Guro; Måge, Ingrid; Reksen, Olav.
The relationship between fatty acid profiles in milk identified by fourier transform infrared spectroscopy and onset of luteal activity in dairy cows. World Buiatrics Congress; 2016-07-06
NOFIMA NMBU Untitled
 
39 Naadland, Sondre Stokke; Steinshamn, Håvard; Krizsan, Sophie Julie; Randby, Åshild Taksdal.
Effect of replacing organic grass-clover silage from primary growth with regrowth on N digestion in dairy cows. Animal Feed Science and Technology 2016 ;Volume 220. p. 57-66
NIBIO NMBU Untitled
 
40 Randby, Åshild Taksdal.
Korleis lage eit godt surfôr. Fagmøte for mjølke- og kjøttprodusenter; 2016-02-03 - 2016-02-03
NMBU Untitled
 
41 Randby, Åshild Taksdal.
Moderne ensileringsteknikk og svinn. Storfe 2016; 2016-11-16 - 2016-11-16
NMBU Untitled
 
42 Randby, Åshild Taksdal.
Quality of roughage and conservation of roughage. Norwegian-Mongolia joint symposium for grass-based sustainable livestock production; 2016-02-04 - 2016-02-04
NMBU Untitled
 
43 Randby, Åshild Taksdal.
Rett grofôrstrategi på min gard. Fagmøte for mjølkeprodusenter; 2016-02-03 - 2016-02-03
NMBU Untitled
 
44 Randby, Åshild Taksdal; Dønnem, Ingjerd; Røysland, Ole Arnfinn.
Fôring av sau: Moderat fôring gir livskraftige lam.. Sau og geit 2016 ;Volume 69.(6) p. 24-25
NMBU Untitled
 
45 Røysland, Ole Arnfinn; Randby, Åshild Taksdal; Dønnem, Ingjerd.
Fôring for meir råmjølk. Bondevennen 2016 (6) p. 14-15
NMBU Untitled
 
46 Åby, Bente Aspeholen; Randby, Åshild Taksdal; Aass, Laila.
Impact of superior silage quality on greenhouse gas emissions. International Fertiliser Society Agronomic Conference; 2016-12-08 - 2016-12-09
NMBU Untitled
 
2015
47 Dønnem, Ingjerd; Randby, Åshild Taksdal; Hektoen, Lisbeth; Avdem, Finn; Meling, Siv; Våge, Åshild Øritsland; Ådnøy, Tormod; Steinheim, Geir; Waage, Steinar.
Effect of vitamin E supplementation to ewes in late pregnancy on the rate of stillborn lambs. Small Ruminant Research 2015 ;Volume 125. p. 154-162
NMBU Untitled
 
48 Flaten, Ola; Bakken, Anne Kjersti; Randby, Åshild Taksdal.
The profitability of harvesting grass silages at early maturity stages: An analysis of dairy farming systems in Norway. Agricultural Systems 2015 ;Volume 136. p. 85-95
NIBIO NMBU Untitled
 
49 Flaten, Ola; Bakken, Anne Kjersti; Randby, Åshild Taksdal.
Tidlig slått er ingen gratis lunsj. Buskap : medlemsblad for Geno 2015 ;Volume 67.(3) p. 62-65
NIBIO NMBU Untitled
 
50 Gismervik, Kristine; Randby, Åshild Taksdal; Rørvik, Liv Marit; Bruheim, Torkjel; Andersen, Arild; Hernandez, Marta; Skaar, Ida.
Effect of invasive slug populations (Arion vulgaris) on grass silage. II: Microbiological quality and feed safety. Animal Feed Science and Technology 2015 ;Volume 199. p. 20-28
NIBIO NMBU VETINST Untitled
 
    Show next list