Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 194 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister for lagmannsrettene - fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 p. 95-114
NKVTS UiO Untitled
 
2020
2 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister - barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Seminar; 2020-10-08 - 2020-10-08
NKVTS UiO Untitled
 
3 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep. Gjesteforelesning ved barnevernlinjen; 2020-01-22 - 2020-01-22
NKVTS Untitled
 
4 Skjørten, Kristin.
Utfall i foreldretvister. Seminar; 2020-12-10 - 2020-12-10
NKVTS UiO Untitled
 
2019
5 Kaldal, Anna; Norlèn, Anna; Øverlien, Carolina; Stang, Elisabeth Gording; Skjørten, Kristin.
Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd. Svenska dagbladet 2019
NKVTS OSLOMET Untitled
 
6 Karlsen, Malin; Skjørten, Kristin.
Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær - hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 ;Volume 17.(1) p. 53-74
NKVTS UiO Untitled
 
7 Mørck, Anna Birgitte; Skjørten, Kristin.
Violence in Close relationships. A research programme at NKVTS and NOVA. European conference on domestic violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
NKVTS Untitled
 
8 Skjørten, Kristin.
Analyse av større domsmateriale. Dommer som forskningsmateriale - perspektiver, tilnærminger, muligheter; 2019-06-04 - 2019-06-04
NKVTS Untitled
 
9 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister for lagmannsrettene. Barnelovutvalget; 2019-12-10 - 2019-12-10
NKVTS Untitled
 
10 Skjørten, Kristin.
Kvinner i kamp. Tara [Business/trade/industry journal] 2019-01-02
NKVTS Untitled
 
11 Skjørten, Kristin.
Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. p. 195-214
NKVTS Untitled
 
12 Skjørten, Kristin.
Supervised contact. Eurocrim conference; 2019-09-18 - 2019-09-21
NKVTS Untitled
 
13 Skjørten, Kristin.
Vold/overgrep under samvær. Barns rett til medvirkning i domstolen.. Fordypningsverksted, barnevernutdanningen; 2019-01-16 - 2019-01-16
NKVTS Untitled
 
14 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv.
Vold i nære relasjoner. Fortid, nåtid og veien videre.. Statssekretærutvalget - ny handlingsplan om vold i nære relasjoner; 2019-10-10 - 2019-10-10
NKVTS OSLOMET Untitled
 
15 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv.
Voldsprogrammet ved NKVTS og NOVA. Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet; 2019-11-01 - 2019-11-01
NKVTS OSLOMET Untitled
 
16 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein.
Forord. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. p. 11-12
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
17 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein.
Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. p. 13-29
OSLOMET NKVTS Untitled
 
18 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein.
Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03233-7) 289 p.
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
19 Skjørten, Kristin; Karlsen, Malin.
Court considerations on risk of abuse in custody cases. Third European Conference on Domestic Violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
NKVTS Untitled
 
20 Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten.
Barns deltakelse. Boklansering Child rights in Norway: An implementation paradox?; 2019-03-20 - 2019-03-20
NKVTS UiO Untitled
 
21 Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten.
Children's participation in Family Law proceedings. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. p. 300-331
NKVTS UiO Untitled
 
2018
22 Skjørten, Kristin.
Barn i rettsvesenet. seminar; 2018-10-31 - 2018-10-31
NKVTS Untitled
 
23 Skjørten, Kristin.
Hva var tenkt i krisesentrenes oppstartsfase? Hva var et godt krisesentertilbud da?. Oslo Krisesenter 40 år; 2018-05-30 - 2018-05-30
NKVTS Untitled
 
24 Skjørten, Kristin.
Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet. Kilden [Internet] 2018-11-02
NKVTS Untitled
 
25 Skjørten, Kristin.
Rødt frykter økt hjemmevold under fotball-VM. Dagbladet [Newspaper] 2018-07-06
NKVTS Untitled
 
26 Øverlien, Carolina; Hafstad, Gertrud Sofie; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin.
Barnevern: Norge mot verden?. Dagbladet 2018 p. 30-31
NKVTS Untitled
 
2017
27 Mørck, Anna Birgitte; Skjørten, Kristin.
Violence in Close relationships. A Research programme.. II ECDV Conference; 2017-09-06 - 2017-09-09
NKVTS Untitled
 
28 Skjørten, Kristin.
Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner. Oktoberseminaret om psykisk helse for barn og unge; 2017-10-03 - 2017-10-04
NKVTS Untitled
 
29 Skjørten, Kristin.
Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter; 2017-01-25 - 2017-01-25
NKVTS Untitled
 
30 Skjørten, Kristin.
Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter; 2017-02-07 - 2017-02-07
NKVTS Untitled
 
31 Skjørten, Kristin.
Datter fikk større erstatning enn mor. Politikken [Newspaper] 2017-01-13
NKVTS Untitled
 
32 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep. Fra kunnskap til praksis i krisesentertilbudet. Krisesenterkonferansen 2017; 2017-10-09 - 2017-10-09
NKVTS Untitled
 
33 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister og barns rettigheter. Seminar Bufdir; 2017-03-15 - 2017-03-15
NKVTS Untitled
 
34 Skjørten, Kristin.
Foreldretvister og barns rettigheter. Fagmøte; 2017-03-15 - 2017-03-15
NKVTS Untitled
 
35 Skjørten, Kristin.
Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. Instituttlunsj; 2017-03-14 - 2017-03-14
UiO Untitled
 
36 Skjørten, Kristin.
Supervised contact arrangements in custody cases. II ECDV Conferance; 2017-09-06 - 2017-09-09
NKVTS Untitled
 
37 Skjørten, Kristin; Vorland, Norunn.
Barn føler seg ferdigsnakket før de kommer til politiet. [Business/trade/industry journal] 2017-04-24
NKVTS Untitled
 
38 Skjørten, Kristin; Vorland, Norunn.
Politiet beskylder barnevernet for å holde tilbake informasjon. [Business/trade/industry journal] 2017-04-26
NKVTS Untitled
 
39 Skjørten, Kristin; Vorland, Norunn.
Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.. Samarbeidsseminar for politiet, barneverntjenesten og barnevernvaktene i Romeriket - Øst Politidistrikt; 2017-11-21 - 2017-11-21
NKVTS Untitled
 
40 Vorland, Norunn; Skjørten, Kristin.
Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Seminar; 2017-05-03 - 2017-05-03
NKVTS Untitled
 
41 Vorland, Norunn; Skjørten, Kristin.
Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2017 (ISBN 978-82-8122-119-2) 172 p. Rapport(4/2017)
NKVTS Untitled
 
42 Vorland, Norunn; Skjørten, Kristin.
Cooperation between police and social workers in acute crisis after Family violence when children are involved. II ECDV Conference; 2017-09-06 - 2017-09-09
NKVTS UiO Untitled
 
43 Vorland, Norunn; Skjørten, Kristin.
Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi. Frokostseminar; 2017-04-26 - 2017-04-26
NKVTS Untitled
 
2016
44 Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K.; Hauge, Mona-Iren.
Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2016 (ISBN 978-82-8122-100-0) Rapport(5/2016)
NKVTS OUS Untitled
 
45 Ravn, Anja Karoline Lindholm; Skjørten, Kristin.
Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volume 14.(2) p. 201-221
NKVTS UiO Untitled
 
46 Skjørten, Kristin.
Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter; 2016-01-22 - 2016-01-22
NKVTS Untitled
 
47 Skjørten, Kristin.
Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter; 2016-02-09 - 2016-02-09
NKVTS Untitled
 
48 Skjørten, Kristin.
Barns rett til å bli hørt i foreldretvister. Barnets stemme i foreldretvister. Domstolsadministrasjonen; 2016-11-01 - 2016-11-01
NKVTS Untitled
 
49 Skjørten, Kristin.
Barns rett til å bli hørt i foreldretvister. Barnets stemme i foreldretvister ved domstolen; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
50 Skjørten, Kristin.
Delt bosted for barn. Seminar om likestilt foreldreskap med fokus på delt bosted for barn; 2016-05-18 - 2016-05-18
NKVTS Untitled
 
    Show next list