Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-3 of 3

2021
1 Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen; Breimo, Janne Paulsen.
«På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. Arbetsmarknad & Arbetsliv 2021 ;Volume 27.(1)
NORD UiT Untitled
 
2018
2 Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen.
Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018 p. 6-13
UiT Untitled
 
2007
3 Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen.
Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon. Working paper 2007
UiT Untitled