Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-45 of 45

2020
1 Granberg, Anne.
Emotional Politics – Some notes on anger, resentment and compassion. Nordicum-Mediterraneum 2020 ;Volume 15.(2) Suppl. 2020
UiB Untitled
 
2019
2 Granberg, Anne.
Fra besluttsomhet til Skjebne- Heidegger og nazismen.. I: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S 2019 ISBN 9788282654890.
UiB Untitled
 
3 Granberg, Anne.
The Elusiveness of Joy. International human science research conference (IHSRC) 2019; 2019-06-25 - 2019-06-28
UiB Untitled
 
2018
4 Servan, Johannes.
The Cosmopolitan Rights of Foreigners. A Phenomenological Defense of Cosmopolitan Law. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3725-2)
UiB Untitled
 
5 Walderhaug, Marianne Frøystad.
Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel: En fordypning i samtalens form og innhold. Bergen: Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3858-7) 439 p.
UiB Untitled
 
2017
6 Granberg, Anne.
“The crumbling of common sense; some pessimistic insights from Hannah Arendt in relation to ‘post- truth’ politics”. "Kvinder i spil"; 2017-02-24 - 2017-02-25
UiB Untitled
 
2016
7 Granberg, Anne.
海德格尔生命世界分析 (Life-world analysis in Heidegger). I: "Philosophy Beyond Borders" revidert og utvida utgåve. Hangzhou: Zhejiang University Press 2016 ISBN 9787308159135. p. 430-455
UiB Untitled
 
2015
8 Granberg, Anne.
An interpretation of Arendt's concept of 'natality'. BNKF- seminar; 2015-04-16
UiB Untitled
 
9 Granberg, Anne.
«Den indre dialogen - selvforakt eller selvmedfølelse?» Psykolog Per-Einar Binder tenker høyt sammen med filosof Anne Granberg. Filosofisk poliklinikk; 2015-12-03 - 2015-12-03
UiB Untitled
 
10 Granberg, Anne.
Hva Kan et fenomen være?- Fra fenomenologisk filosofi til empirisk forskning.. Nordisk Nettverk; 2015-05-07 - 2015-05-07
UiB Untitled
 
11 Granberg, Anne.
Totality- plurality- freedom: Turning Heidegger inside-out. Nordisk konferanse for Kvinner i Filosofi; 2015-10-09 - 2015-10-10
UiB Untitled
 
2014
12 Granberg, Anne.
Categories or modes of disclosure? – An attempt at clarifying the meaning of some of Hannah Arendt’s basic distinctions. Filosofi og Grensen; 2014-02-28 - 2014-03-01
UiB Untitled
 
13 Granberg, Anne.
"Ingen kommer undan politiken" -En introduksjon til Hannah Arendts begrep om det politiske. "Fredagsakademiet" ved Bryggen Kunstskole; 2014-09-19 - 2014-09-19
UiB Untitled
 
14 Granberg, Anne.
Trust and Power in Hannah Arendt's political philosophy or: Why trust in politics?. I: Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. Novi Ligure, Italia: Cità del Silenzio 2014 ISBN 978-88-97273-23-3. p. 134-157
UiB Untitled
 
15 Granberg, Anne.
Why Trust in Politics?- Trust and Power in Hannah Arendt's Political Philosophy. Philosophy and Trust/Mistrust; 2014-05-26 - 2014-05-28
UiB Untitled
 
2013
16 Granberg, Anne.
Aktiviteter eller avdekkingsformer? Et forsøk på å avklare meningen med noen av Arendts distinksjoner i "Vita Activa". Seminar i Bergensnettverket for kvinner i filosofi; 2013-10-24 - 2013-10-24
UiB Untitled
 
17 Granberg, Anne.
"Die Seinsfrage" som et hypertranscendentalt spørsmål. I: Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 978-82-8265-071-7. p. 307-319
UiB Untitled
 
18 Granberg, Anne.
Mortality versus natality: Thinking the in-between. 11the Annual Meeting of the Nordic Society for Phenomenology; 2013-04-18 - 2013-04-20
UiB Untitled
 
2012
19 Granberg, Anne.
Hubert Dreyfus Heideggerinspirerte filosofi. Seminar: "Being in the world"; 2012-01-12 - 2012-01-13
UiB Untitled
 
20 Granberg, Anne.
"Praktisk omsikt" og "tilhåndenhet" (Heidegger). Kroppsfenomenologi og helsefaglig forskning; 2012-09-03 - 2012-09-04
UiB Untitled
 
21 Granberg, Anne; Brown, Erik.
Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Fagbokforlaget 2012 (ISBN 978-82-450-0716-9) 339 p.
UiB Untitled
 
2011
22 Granberg, Anne.
Heldags seminar med to foredrag: "Being-in-the -world" og "Sykdommens mening". Heldags seminar; 2011-01-21 - 2011-01-21
UiB Untitled
 
2009
23 Granberg, Anne.
Heidegger's Seinsfrage as a 'hyper-transcendental' question. 59th International Congress of Phenomenology; 2009-06-08 - 2009-06-10
UiB Untitled
 
2008
24 Granberg, Anne.
Den liberalistiske tradisjonen i politisk filosofi. Kurs innen Master i Serviceledelse; 2008-01-14 - 2008-01-14
UiB Untitled
 
25 Granberg, Anne.
Feminist perspectives on psychoanalysis. PSANA 101 Innføring i psykoanalyse 2008; 2008-11-14 - 2008-11-14
UiB Untitled
 
2007
26 Granberg, Anne.
Death, selfhood and alterity in Heidegger’s Sein und Zeit. NoSP 5th annual Symposium : Self and Other; 2007-04-20 - 2007-04-22
UiB Untitled
 
27 Granberg, Anne.
Feminist perspectives on psychoanalysis. PSANA 101 Innføring i psykoanalyse; 2007-12-16 - 2007-12-16
UiB Untitled
 
2006
28 Granberg, Anne.
Invisible Work – Some critical comments on Arendt's distinction between "labour" and "work". The Nordic Society for Phenomenology symposium; 2006-04-21 - 2006-04-24
UiB Untitled
 
2005
29 Granberg, Anne.
Jean-Paul Sartres frihetsfilosofi. Kurs innen Master i Serviceledelse; 2005-10-24 - 2005-10-24
UiB Untitled
 
30 Granberg, Anne.
Verken Athen eller Jerusalem - Heideggers Augenblick som""kairologisk tid"". Norsk Filosofisk tidsskrift 2005 ;Volume 40.(4) p. 214-234
UiB Untitled
 
2004
31 Granberg, Anne.
Heidegger's use of formal indications as a phenomenological tool. Department of Philosophy, University of Warwick; 2004-05-13
UiB Untitled
 
32 Granberg, Anne.
Hva er et menneske?. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0114-7) 345 p.
UiB Untitled
 
33 Granberg, Anne.
Small talk : rehabilitating Heidegger's "Gerede". Bergen: SVT 2004 (ISBN 82-7733-042-1) 25 p.
UiB Untitled
 
34 Granberg, Anne.
Small talk -informal conversation, trust, and cross-cultural understanding. Global Justice and Inter-cultural Dialogue; 2004-01-08 - 2004-01-12
UiB Untitled
 
35 Granberg, Anne.
The concept of "kairos" in Heidegger's early thought. Department of Philosophy, University of Warwick; 2004-05-20
UiB Untitled
 
36 Granberg, Anne.
Mood and Method In Heidegger's Sein und Zeit. Universitetet i Bergen 2004 253 p.
UiB Untitled
 
37 Granberg, Anne.
Small talk; Rehabilitating Heidegger's "Gerede". Nordic Society for Phenomenology, symposium no. 2; 2004-04-23 - 2004-04-25
UiB Untitled
 
2003
38 Granberg, Anne.
Mood and Method in Heidegger's "Sein und Zeit". I: Metaphysics, Facticity, Interpretation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2003 ISBN 1-4020-1754-5. p. 91-113
UiB Untitled
 
39 Granberg, Anne.
Neither Athens nor Jerusalem: Heidegger’s Augenblick and the concept of kairos in Aristotle and St.Paul. The Nordic Society for Phenomenology/ Nordisk Selskab for Fænomenologi First Annual Meeting; 2003-04-25 - 2003-04-27
UiB Untitled
 
40 Granberg, Anne.
Stemning og metode i Heideggers Sein und Zeit. I: Den unge Heidegger. København: Akademisk forlag 2003 ISBN 87-500-3774-9. p. 135-162
UiB Untitled
 
2002
41 Granberg, Anne.
Life-world analysis in Heidegger: An Ontology of the Workshop?. I: On Pragmatics --- Contributions to current debates. Auseinandersetzungen über die Pragmatik. Bergen: Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen 2002 ISBN 82-90809-39-5. p. 13-38
UiB Untitled
 
42 Granberg, Anne.
Heidegger's use of Formal Indications as a Phenomenological Tool. The Young Heidegger (1919-23); 2002-11-06 - 2002-11-08
UiB Untitled
 
43 Granberg, Anne.
Kunnskap i praksis:Heidegger's begrep om "Væren-i-verden" Forskerkurs i vitenskapsteori. NTNU; 2002-05-31
UiB Untitled
 
2001
44 Granberg, Anne.
"Å ville seg selv"-subjektivitetsproblematikken i Heideggers 'Sein und Zeit'. Norsk Filosofisk tidsskrift 2001 ;Volume 36.(1-2) p. 20-38
UiB Untitled
 
2000
45 Granberg, Anne.
An Ontology of the Workshop- some critical comments on Dreyfus' pragmatist reading of Sein und Zeit. Freie Universität; 2000-10-22
UiB Untitled