Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 111 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Blekesaune, Arild; Bjørkhaug, Hilde.
Analyser av surveydata 2. Logistiske regresjonsmodeller og sammenligning av data fra ulike land. I: En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6. p. 212-229
NTNU Untitled
 
2 Kaasa, Jorunn; Slettebak, Marie Holm; Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild.
Data for den kvantitative analysen. I: En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6. p. 149-158
NTNU Untitled
 
2020
3 Melås, Anders; Blekesaune, Arild.
En kvantitativ analyse av fremgangen til Senterpartiet ved kommunevalget i 2019. I: Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum.. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6. p. 82-103
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
4 Zahl-Thanem, Alexander; Burton, Rob J.F.; Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S.; Rønningen, Katrina.
The impact of wolves on psychological distress among farmers in Norway. Journal of Rural Studies 2020 ;Volume 78. p. 1-11
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2019
5 Blekesaune, Arild.
Har ulveskadene betydning for rekrutteringen til sauebruk?. Sluttworkshop Lokal Rovdyr 31. oktober-1. november; 2019-10-31 - 2019-11-01
NTNU Untitled
 
6 Brobakk, Jostein Tapper; Frisvoll, Svein; Blekesaune, Arild.
Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2019 58 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(3/2019)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
7 Martinussen, Pål Erling; Blekesaune, Arild; Aas, Simen Ø..
En søppelvogn til begjær? Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volume 60.(4) p. 371-397
NTNU Untitled
 
8 Zahl-Thanem, Alexander; Blekesaune, Arild; Burton, Rob J.F..
Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områder, og om statistikk og ulike sammenhenger vi har sett på.. Sluttworkshop Lokal Rovdyr; 2019-10-31 - 2019-11-01
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2018
9 Blekesaune, Arild.
Ønsker vi å utdanne sosiologer eller statistikere? En kommentar til Torbjørn Skardhamar. sosiologen.no 2018
NTNU Untitled
 
10 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S..
Ageing in Norwegian rural and urban communities. European Countryside 2018 ;Volume 10.(2) p. 232-246
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
11 Zahl-Thanem, Alexander; Blekesaune, Arild; Burton, Rob J.F..
Are carnivores driving farm succession failure in Norway?. Pathways Europe 2018 – Human Dimensions of Wildlife Conference; 2018-09-16 - 2018-09-19
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2017
12 Blekesaune, Arild.
Holdninger til store rovdyr. . Presentasjon på SU-fakultetets oppstartkonferanse, NTNU Trondheim; 2017-03-16 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
13 Hjorthen, Sofie Lauvås.
Hvem inviteres inn i den moderne byen? En kvantitativ analyse av sosial bakgrunns betydning for bruk av byen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 64 p.
NTNU Untitled
 
14 Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S.; Thanem, Alexander; Burton, Rob J.F..
Grazing Reources, Carnivores and Local Communities. Oppstartskonferanse SU-Fakultetet NTNU; 2017-03-16 - 2017-03-16
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2016
15 Bjørkhaug, Hilde; Thanem, Alexander; Hansen, Lillian; Blekesaune, Arild.
Survey of the bioeconomy. Biosmart workshop 2016; 2016-05-30 - 2016-05-31
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
16 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S..
Lokalsamfunnets betydning for eldre i bygd og by. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310. p. 303-321
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
17 Frisvoll, Svein; Forbord, Magnar; Blekesaune, Arild.
An Empirical Investigation of Tourists' Consumption of Local Food in Rural Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016 ;Volume 16.(1) p. 76-93
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2015
18 Blekesaune, Arild; Bjørkhaug, Hilde.
Spatial diffusion of innovation. I: AGRISPACE: Background, concepts and frameworks. : Norsk institutt for skog og landskap 2015 ISBN 978-82-311-1015-6. p. 48-49
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
19 Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild.
Changing TV-Consumption, Changing Political Interest? Estimating short and long term effects using a pseudo panel approach covering 35 European countries from 2002 – 2012. THE 65TH ICA ANNUAL CONFERENCE; 2015-05-21 - 2015-05-25
USN NTNU Untitled
 
20 Reitan, Marit; Gustafsson, Kari; Blekesaune, Arild.
Do Local Government Reforms Result in Higher Levels of Trust in Local Politicians?. Local Government Studies 2015 ;Volume 41.(1) p. 156-179
NTNU Untitled
 
21 Tjønndal, Anne; Blekesaune, Arild.
Introduksjon til Stata: Video 7 - Split File. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Trondheim 2015
NTNU Untitled
 
2014
22 Elvestad, Eiri; Blekesaune, Arild; Aalberg, Toril.
The Polarized News Audience? A Longitudinal Study of News-Seekers and News-Avoiders in Europe. APSA2014; 2014-08-28 - 2014-08-31
USN NTNU Untitled
 
2013
23 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?. The International Journal of Press/Politics 2013 ;Volume 18.(3) p. 281-303
USN NTNU Untitled
 
24 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?. "Challenging Communication Research", ICA 63rd Annual Conference; 2013-06-17 - 2013-06-21
NTNU UiO Untitled
 
25 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media choice and informed democracy. Towards increasing news consumption gaps in Europe. American Sociolological Association; 2013-08-10 - 2013-08-13
NTNU UiO Untitled
 
26 Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild.
Development of organic farming in Norway: A statistical analysis of neighbourhood effects. Geoforum 2013 ;Volume 45. p. 201-210
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
27 Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild.
Local communities and agriculture - effects of structural change?. Expert on Structural Change Workshop; 2013-09-18 - 2013-09-20
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
28 Blekesaune, Arild.
Endringer i nordmenns holdninger til rovdyr?. Vinterseminar 2013; 2013-01-25 - 2013-01-27
NTNU Untitled
 
29 Logstein, Brit; Blekesaune, Arild; Almås, Reidar.
Physical activity among Norwegian adolescents- a multilevel analysis of how place of residence is associated with health behaviour: the Young-HUNT study. International Journal for Equity in Health 2013 ;Volume 12.(56) p. -
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2012
30 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media choice and informed democracy : an empirical study of increasing information gaps in Europe. American Political Science Association 108th Annual Meeting (APSA 2012); 2012-08-30 - 2012-09-02
USN NTNU Untitled
 
31 Almås, Reidar; Blekesaune, Arild.
Economic and social inequality between urban and rural areas in Europe. the XIII World Congress of Rural Sociology; 2012-07-29 - 2012-08-04
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
32 Blekesaune, Arild.
Sosiologi i støtet. Universitetsavisa [Internet] 2012-09-17
NTNU Untitled
 
33 Blekesaune, Arild; Brandth, Berit; Haugen, Marit S..
Endringer i nordmenns bruk av gårdsturisme. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. p. 89-105
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
34 Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril.
Tuning out the World of News and Current Affairs. An Empirical Study of Europe’s Disconnected Citizens. European Sociological Review 2012 ;Volume 28.(1) p. 110-126
USN NTNU Untitled
 
35 Forbord, Magnar; Frisvoll, Svein Johan; Blekesaune, Arild.
Turisters forbruk av lokal mat - noen sammenhenger og implikasjoner. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. p. 137-163
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2011
36 Blekesaune, Arild.
Anklager universitet for sensur. www.dagen.no [Internet] 2011-03-24
NTNU Untitled
 
37 Blekesaune, Arild.
Avvist av universiteter, studenter tar imot ham. www.vl.no [Internet] 2011-03-23
NTNU Untitled
 
38 Blekesaune, Arild.
Professor fekk nei frå universiteta. www.dagogtid.no [Internet] 2011-03-25
NTNU Untitled
 
39 Blekesaune, Arild.
Professor fekk nei frå universiteta. Dag og Tid [Newspaper] 2011-03-25
NTNU Untitled
 
40 Blekesaune, Arild.
Universitetene sa nei - studentene takket ja. www.universitetsavisa.no [Internet] 2011-03-23
NTNU Untitled
 
41 Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild.
Redd for rovdyr? Jakten på rovdyrkonfliktens materielle virkelighet. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. p. 203-225
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2010
42 Blekesaune, Arild.
Dumt, ubegrunnet og usaklig. www.adressa.no [Internet] 2010-08-27
NTNU Untitled
 
43 Blekesaune, Arild.
Norske sosiologer glemmer teorien. www.forskning.no [Internet] 2010-12-23
NTNU Untitled
 
44 Blekesaune, Arild.
NTNU-institutter kritiserer hverandre. trondheim.p5.no [Internet] 2010-08-27
NTNU Untitled
 
45 Blekesaune, Arild.
NTNU-sosiologer best til å publisere på engelsk. Adresseavisen [Newspaper] 2010-12-18
NTNU Untitled
 
46 Blekesaune, Arild.
Portvokterne. www.underdusken.no [Internet] 2010-04-13
NTNU Untitled
 
47 Blekesaune, Arild.
Seier litt om innstillinga til forsking. www.underdusken.no [Internet] 2010-08-25
NTNU Untitled
 
48 Blekesaune, Arild; Brandth, Berit; Haugen, Marit Synnøve.
Visitors to Farm Tourism Enterprises in Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2010 ;Volume 10.(1) p. 54-73
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
49 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit Synnøve; Villa, Mariann.
Dreaming of a Smallholding. Sociologia Ruralis 2010 ;Volume 50.(3) p. 225-241
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
50 Blekesaune, Arild; Rønningen, Katrina.
Bears and Fears: Cultural capital, geography and attitudes towards large carnivores in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2010 ;Volume 64.(4) p. 185-198
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
    Show next list