Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina; Ulla, Bente.
Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!. I: Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01673-9. s. 115-134
HIOF Untitled
 
2 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe; Johannesen, Nina.
Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education. I: Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030146719. s. 31-53
HIOF Untitled
 
2018
3 Sandvik, Ninni.
Når hele himmelen faller ned: Tøys og tull blant de yngste barna. Nordiske impulser; 2018-05-07 - 2018-05-07
HIOF Untitled
 
4 Sandvik, Ninni.
When the whole sky falls down: Minor gestures towards play out-of-place/time in toddler groups. Contemporary Issues in Early Childhood 2018 s. 1-13
HIOF Untitled
 
5 Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe.
Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Kooperative læringsrprosesser; 2018-10-08 - 2018-10-08
HIOF Untitled
 
6 Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni.
Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen; 2018-10-08 - 2018-10-09
HIOF Untitled
 
7 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe.
Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care. 26th RECE Conference 2018; 2018-10-14 - 2018-10-18
HIOF Untitled
 
2017
8 Sandvik, Ninni.
De yngste barna og deres bidrag i egen hverdag. Barnehagekonferansen i Rogaland; 2017-05-04 - 2017-05-04
HIOF Untitled
 
9 Sandvik, Ninni.
Utdanningskvalitet. Studentaktive læringsformer. Personalseminar; 2017-01-05 - 2017-01-05
HIOF Untitled
 
10 Time, Jon Kåre; Sandvik, Ninni.
Posthumanisme i barnehagen. Morgenbladet [Avis] 2017-09-29
HIOF Untitled
 
2016
11 Sandvik, Ninni.
Barnehagepedagogikk- når de yngste barna bidrar. Pedagogikk i den nye barnehagelærerutdanningen; 2016-09-13 - 2016-09-14
HIOF Untitled
 
12 Sandvik, Ninni.
Bortenfor skillet mellom lek og læring: tilblivelsesøyeblikk, preferanser og fascinasjoner. I: Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1518-8. s. 151-175
HIOF Untitled
 
13 Sandvik, Ninni.
De yngste barnas språklige uttrykk. Innertiern; 2016-04-21 - 2016-04-21
HIOF Untitled
 
14 Sandvik, Ninni.
Hva er din kommentar til meldingen?. Første steg 2016 (2) s. 24-24
HIOF Untitled
 
15 Sandvik, Ninni.
Hva handler dette om? En samtale om substans. I: Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1518-8. s. 33-63
HIOF Untitled
 
16 Sandvik, Ninni.
Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Barnehagefolk 2016
HIOF Untitled
 
17 Sandvik, Ninni.
Kooperativ læring: Våre perspektiver og arbeidsmåter med utgangspunkt i arbeidet på Småbarnsstudier (fordypning) og master i barnehage-pedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år). Studiebesøk fra Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping; 2016-04-26 - 2016-04-26
HIOF Untitled
 
18 Sandvik, Ninni.
Lyttingens edle kunst. Dagsavisen - Nye Meninger 2016
HIOF Untitled
 
19 Sandvik, Ninni.
Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner i et sammenvevd og uoversiktlig psykologisk, pedagogisk, politisk og økonomisk felt. I: Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1518-8. s. 9-31
HIOF Untitled
 
20 Sandvik, Ninni.
Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1518-8) 175 s.
HIOF Untitled
 
21 Sandvik, Ninni.
Stopp dvergingen av de yngste barna!. Dagsavisen - Nye Meninger 2016
HIOF Untitled
 
22 Sandvik, Ninni.
Stortingsmelding 19 Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen: En kritisk gjennomgang. Yrkesforum; 2016-06-10 - 2016-06-10
HIOF Untitled
 
2015
23 Andersen, Camilla Eline; Sandvik, Ninni.
Gilles Deleuze. Barnehagefolk 2015 ;Volum 32.(3) s. 36-40
HINN HIOF Untitled
 
24 Sandvik, Ninni.
Hva var viktig for oss (i etableringen av et masterstudium). LÆRERUTDANNINGSKONFERANSEN 2015 – Når utdanning møter yrke; 2015-01-29 - 2015-01-29
HIOF Untitled
 
25 Sandvik, Ninni.
Posthumanistiske perspektiver. Bidrag til forskningen. I: Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1395-5. s. 45-62
HIOF Untitled
 
26 Sandvik, Ninni.
Stopp jakten på det normale barnet. Forskning.no [Internett] 2015-03-19
HIOF Untitled
 
27 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe; Johannesen, Nina.
The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization. Reconceptualizing Early Childhood Education; 23rd International RECE Conference; 2015-10-29 - 2015-10-31
HIOF Untitled
 
2014
28 Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni.
Cooperative Learning: thinking with theory. 8th Annual NordCrit Conference "Methodology in research on marginalisation, agency and diversity"; 2014-06-03 - 2014-06-04
HIOF Untitled
 
29 Sandvik, Ninni.
Barndom ingen mangelsykdom. Dagsavisen - Nye Meninger 2014 s. 5-5
HIOF Untitled
 
30 Sandvik, Ninni.
Cooperative Learning: Thinking with theory. 8th Annual NordCrit Conference ‘Methodology in research on marginalisation, agency and diversity’; 2014-06-03 - 2014-06-04
HIOF Untitled
 
31 Sandvik, Ninni.
Læring som bortføringer: Begjær på (ville) vei(er). Workshop med Hillevi Lenz Taguchi; 2014-10-06 - 2014-10-06
HIOF Untitled
 
32 Sandvik, Ninni.
Når gode intensjoner spenner bein på seg selv. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 52-69
HIOF Untitled
 
33 Sandvik, Ninni.
Unikt masterstudium ved Høgskolen i Østfold. Første steg [Tidsskrift] 2014-06-04
HIOF Untitled
 
34 Sandvik, Ninni.
Visual art as potential (diffractive)sensations. Researching tha assemblage og METHODOLOG(IES) at work; 2014-10-17 - 2014-10-17
HIOF Untitled
 
35 Sandvik, Ninni; Otterstad, Ann Merete; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Bloch, Mimi; Lenz Taguchi, Hillevi; Osgood, Jayne.
Editorial. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 2014 ;Volum 5.(2) s. 1-4
OSLOMET HIOF UiO Untitled
 
36 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi.
Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad 2014 s. 8-9
HIOF UiO Untitled
 
2013
37 Andersen, Camilla Eline; Halmrast, Gudrun Sælen; Østerås, Bergljot; Otterstad, Ann Merete; Sandvik, Ninni Elisabeth.
Kortslutninger om barnehagebarns opplevelser og erfaringer. Første steg 2013 (2) s. 50-53
HINN OSLOMET HIOF Untitled
 
38 Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni Elisabeth.
Med kjærlighet til barnehagefeltet: forskning som vågestykke. I: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1281-1. s. 131-145
HIOF Untitled
 
39 Sandvik, Ninni.
Masterstudier i julegave. Halden [Avis] 2013-12-19
HIOF Untitled
 
40 Sandvik, Ninni Elisabeth.
Medvirkning og handlingskraft i pedagogiske praksiser. Horisontalt fremforhandlet innflytelse. Trondheim: Doktoravhandlinger ved NTNU 2013 (ISBN 978-82-471-4386-5) 187 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(141)
HIOF Untitled
 
41 Sandvik, Ninni Elisabeth.
Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser. Horisontalt fremforhandlet innflytelse. Trondheim, Norge: NTNU, SVT-fakultetet, Norsk senter for barneforskning 2013 (ISBN 9788247143865) 187 s.
NTNU Untitled
 
42 Sandvik, Ninni Elisabeth; Johannesen, Nina.
Små barn og barnehagen. Reggio Emiliainstituttets sommersymposium; 2013-06-12 - 2013-06-12
HIOF Untitled
 
43 Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi.
Education through cooperative Learning, thinking with theory. Education for the future; 2013-08-22 - 2013-08-25
HIOF UiO Untitled
 
44 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi.
Frem fra glemselsen: Fokus på de yngste barnehagebarna. I: 50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring. Halden: Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7825-417-2. s. 40-44
HIOF Untitled
 
2012
45 Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni Elisabeth.
Forskning som vågestykke. Forskningsblikk på mangfold og inkludering. Avsluttningskonferanse for prosjektet "Barnehagens arbeid med inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv"; 2012-05-21 - 2012-05-22
HIOF NTNU Untitled
 
46 Sandvik, Ninni Elisabeth.
Medvirkning i et immanent perspektiv: sykkel til begjær. I: Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1107-4. s. 101-121
HIOF Untitled
 
47 Sandvik, Ninni Elisabeth.
Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser. BUS-seminar (Barn,utbildning, samhälle); 2012-09-27 - 2012-09-27
HIOF Untitled
 
48 Sandvik, Ninni Elisabeth.
Rethinking the idea/ideal of pedagogical Control: assemblages of de/stabilisation. Contemporary Issues in Early Childhood 2012 ;Volum 13.(3) s. 200-209
HIOF Untitled
 
49 Sandvik, Ninni Elisabeth; Johannesen, Nina.
Å tenke med filosofi. Reggio Emilia-inspirasjion og barnehagens yngste; 2012-10-24 - 2012-10-24
HIOF Untitled
 
2011
50 Sandvik, Ninni Elisabeth.
Re-thinking the idea/ideal of pedagogical control: towards an ethics of discomfort. 19th Reconceptualising Early Childhood Education Conference 2011; 2011-10-25 - 2011-10-29
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste