Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-40 of 40

2021
1 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle; Wendelborg, Christian.
Under 3 prosent av voksne med lett utviklingshemninger i ordinært arbeid. Forskersonen.no 2021
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
2019
2 Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Motivasjon for arbeid hos voksne med lett grad av utviklingshemming - Betydningen av kompetanse, autonomi og tilhørighet.. Presentasjon av forskningsstudie; 2019-09-24 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
3 Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Motivation for employment in Norwegian adults with mild intellectual disability: The role of competence, autonomy, and relatedness. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volume 21.(1) p. 250-261
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring.. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 396-427
HVL UiO UiT Untitled
 
2018
5 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Vennskap hos ungdomsskoleelever med utviklingshemming - En utfordring i en inkluderende skole?. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
2017
6 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Qualities in friendship - Within an outside perspective - Definitions expressed by adolescents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2017 ;Volume 21.(1) p. 20-39
UiO Untitled
 
7 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Successful Inclusion of Adolescent Students with Mild Intellectual Disabilities - Conditions and Challenges within a Mainstream School Context. International Journal of Special Education 2017 ;Volume 32.(4) p. 767-783
UiO Untitled
 
8 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
The role of special education Teachers in facilitating peer relationships among students With mild intellctual disabilities in lower secondary School.. Journal of Intellectual Disabilities 2017 ;Volume 22.(4) p. 378-393
UiO Untitled
 
9 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Utviklingshemming. Hva er utviklingshemming? Definisjoner og beskrivelser.. I: Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500648. p. 132-160
UiO Untitled
 
10 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Vennskap på like fot - inkludering av elever med utviklingshemning. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. p. 199-219
UiO Untitled
 
11 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle.
Facilitating qualitative research interviews for respondents with intellectual disability.. European Journal of Special Needs Education 2017 p. -
UiO Untitled
 
2016
12 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier der et av familiemedlemmene har en funksjonshemning - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. Undervisning på SPESPED videreutdanning; 2016-11-09 - 2016-11-09
UiO Untitled
 
13 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Significance of friendship for quality of life in adolescents with mild intellectual disability: A parental perspective. Journal of Intellectual & Developmental Disability 2016 ;Volume 41.(4) p. 289-298
UiO Untitled
 
14 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Vennskap blant skoleelever med utviklingshemming - En inkluderingsutfordring?. Forskergruppeseminar; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiO Untitled
 
2015
15 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier der et av familiemedlemmene har en funksjonshemning - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. SPESPED Videreutdanning; 2015-11-10 - 2015-11-10
UiO Untitled
 
2014
16 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Characteristic interviews, different strategies: Methodological challenges in qualitative interviewing among respondents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2014 ;Volume 18.(2) p. 188-202
UiO Untitled
 
17 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
De pårørendes perspektiv. Vårt Land [Newspaper] 2014-09-06
UiO Untitled
 
18 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier med et utviklingshemmet familiemedlem - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. SPESPED Videreutdanning; 2014-10-21 - 2014-10-21
UiO Untitled
 
19 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier med et utviklingshemmet familiemedlem - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. SPESPED Videreutdanning; 2014-04-25 - 2014-04-25
UiO Untitled
 
2013
20 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Lærer/elevrelasjonen og medvirkning blant ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning. Spesialpedagogikk 2013 (02) p. 37-50
UiO Untitled
 
21 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning : inkludering og betydningen av jevnaldrenderelasjoner. Psykologi i kommunen (PIK) 2013 ;Volume 48.(6) p. 17-32
UiO Untitled
 
2012
22 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Sjeldne funksjonsvansker. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 978-82-02-35226-4) 14 p. SP Spesialpedagogikk
UiO Untitled
 
2011
23 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Flink nok til å bli inkludert?. Vårt land 2011 p. -
UiO Untitled
 
24 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Identifisering av psykososial risiko hos små barn : en surveystudie blant helsesøstre. Spesialpedagogikk 2011 ;Volume 76.(6) p. 52-66
UiO Untitled
 
25 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Kartlegging av psykososial risiko hos små barn på helsestasjonen. Psykologi i kommunen (PIK) 2011 ;Volume 46.(6) p. 37-47
UiO Untitled
 
2010
26 Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi 2010 ;Volume 45.(4) p. 3-19
UiO Untitled
 
27 Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi 2010 ;Volume 45.(4) p. 3-19
HVL UiO Untitled
 
28 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Helsestasjonens mulighet til å oppdage små barn i psykososial risiko. Spesialpedagogikk 2010 ;Volume 75.(5) p. 35-46
UiO Untitled
 
2009
29 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Helsestastajonens muligheter i forebygging av psykososiale vansker. Felleskonferanse for Bydel Sagene og Institutt for spesialpedagogikk ved forskningsprogrammet Oppvekstvilkår, problematferd og inkludering (OPI); 2009-03-03 - 2009-03-03
UiO Untitled
 
2008
30 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Sjeldne funksjonsvansker. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 393-408
UiO Untitled
 
2007
31 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Empowerment som forutsetning for brukermedvirkning. Brukermedvirkningskonferanse for fagfolk og brukere; 2007-06-04 - 2007-06-04
UiO Untitled
 
2006
32 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Måling av livskvalitet - Bruk av livskvalitetsskalaer. Internundervisning; 2006-11-13 - 2006-11-13
UiO Untitled
 
2005
33 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Sigstad, Hanne Marie Høybråten Sigstad; Stray-Pedersen, Asbjørg; Frøland, Stig Sophus.
Coping, quality of life, and hope in adults with Primary antibody deficiencies. Health and Quality of Life Outcomes 2005 ;Volume 3.(31) p. -
OUS UiO Untitled
 
2004
34 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Brukermedvirkning - Alibi eller realitet?. Tverrfaglig konferanse om brukermedvirkning; 2004-04-29 - 2004-04-29
UiO Untitled
 
35 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og intervensjon. Metodiske utfordringer. Kompetansedag ved Trenings- og Rådgivningsenteret, Sunnaas sykehus; 2004-01-27 - 2004-01-27
UiO Untitled
 
36 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Sjeldne funksjonsvansker. I: Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-23176-0. p. 328-342
UiO Untitled
 
37 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Bjerkely, B.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Sandersen, Heidi; Abrahamsen, Tore G.
Description of daily life for children and adolescents with primary immunodeficiencies (PID) in Norway. XIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies; 2004-10-21 - 2004-10-24
UiO Untitled
 
38 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Brukermedvirkning - alibi eller realitet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004 (Årg. 124, nr 1) p. 63-64-
UiO Untitled
 
39 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Brukermedvirkning - et alibi?. Spesialpedagogikk 2004 (Årg. 69, nr 4) p. 24-29 : port.-
UiO Untitled
 
2003
40 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og utvikling av intervensjon. Unipub forlag 2003 265 p.
UiO Untitled