Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Grønmo, Liv Sissel.
The Role of Algebra in School Mathematics. I: Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education. Springer 2018 ISBN 9783319721699. s. 175-193
UiO Untitled
 
2 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education 2018 ;Volum 6.(3)
UiO Untitled
 
2017
3 Grønmo, Liv Sissel.
Equity in Access to Tertiary Education. Revista Congreso Universidad 2017 ;Volum 6.(3)
UiO Untitled
 
4 Grønmo, Liv Sissel.
Et matematikkdidaktisk perspektiv. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 45-61
UiO Untitled
 
5 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin.
Norsk skole og elever med talent eller spesiell interesse for matematikk. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 95-116
UiO Untitled
 
6 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 177-200
UiO Untitled
 
7 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Introduksjon. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 11-15
UiO Untitled
 
8 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-58528-0) 318 s.
UiO Untitled
 
9 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Borge, Inger Christin.
Oppsummering og drøfting av hovedfunn. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 257-269
UiO Untitled
 
10 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 31-44
UiO Untitled
 
11 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Stedøy, Ingvill Merete.
Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 79-94
NTNU UiO Untitled
 
12 Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete; Hole, Arne.
Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 117-148
NTNU UiO Untitled
 
13 Grønmo, Liv Sissel; Veflingstad, Siren Røst; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i kalkulus fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 149-175
UiO Untitled
 
14 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 17-30
UiO Untitled
 
15 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics. 7th IEA International Research Conference; 2017-06-28 - 2017-06-30
UiO Untitled
 
16 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 271-299
UiO Untitled
 
17 Stedøy, Ingvill Merete; Borge, Inger Christin; Grønmo, Liv Sissel.
Et praksisperspektiv. Bruk av TIMSS Advanced i matematikkundervisningen.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 201-238
NTNU UiO Untitled
 
2016
18 Grønmo, Liv Sissel.
The Role of Algebra in School Mathematics. 13th International Congress on Mathematical Education; 2016-07-24 - 2016-07-31
UiO Untitled
 
19 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Elevers og læreres bakgrunn og trivsel. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 107-131
UiO Untitled
 
20 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Fysikk i videregående skole. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 55-78
UiO Untitled
 
21 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 11-29
UiO Untitled
 
22 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Matematikk i videregående skole. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 31-54
UiO Untitled
 
23 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Oppsummering og drøfting. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 133-148
UiO Untitled
 
24 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Undervisning og prestasjoner. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 79-106
UiO Untitled
 
25 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-55029-5) 184 s.
UiO Untitled
 
26 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Rammeverk og metoder. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 149-173
UiO Untitled
 
2014
27 Eklöf, Hanna; Japelj Pavešič, Barbara; Grønmo, Liv Sissel.
A cross-national comparison of reported effort and mathematics performance in TIMSS advanced. Applied Measurement in Education 2014 ;Volum 27.(1) s. 31-45
UiO Untitled
 
28 Grønmo, Liv Sissel.
Grunnleggende ferdigheter - regning og matematikk. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 521-533
UiO Untitled
 
29 Grønmo, Liv Sissel.
Internasjonale studier i matematikk - design, relevans, resultater og trender. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-42098-7. s. 621-650
UiO Untitled
 
30 Grønmo, Liv Sissel.
Svikter skolen de flinke elevene?. I: Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202420536. s. 9-36
UiO Untitled
 
31 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. I: Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2772-5. s. 107-135
UiO Untitled
 
32 Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell; Wistedt, Inger.
Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202420536) 160 s.
UiO Untitled
 
2013
33 Grønmo, Liv Sissel.
Algebra og tall er motoren i matematikken - derfor går matematikkfaget i Norden for halv fart. Bedre Skole 2013 s. 17-22
UiO Untitled
 
34 Grønmo, Liv Sissel.
Lekser i matematikk og naturfag. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 119-138
UiO Untitled
 
35 Grønmo, Liv Sissel.
What Characterizes Mathematics Education in the Nordic Countries?. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39348-9. s. 226-249
UiO Untitled
 
36 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin.
Læringsmuligheter i matematikk og naturfag i småskolen. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 53-71
UiO Untitled
 
37 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Onstad, Torgeir.
Hvor står vi - hvor går vi?. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 163-169
UiO Untitled
 
38 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Rosén, Monica.
Læringsmuligheter og prestasjoner i matematikk på 8. trinn. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 73-96
UiO Untitled
 
39 Grønmo, Liv Sissel; Nilsen, Trude.
Læringsmuligheter og prestasjoner i fysikk på 8. trinn. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 97-117
UiO Untitled
 
40 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Bakgrunn, mål og innhold. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 9-18
UiO Untitled
 
41 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-3210-332-4) 196 s.
UiO Untitled
 
42 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Preface. I: The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102457. s. -
UiO Untitled
 
43 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232102457)
UiO Untitled
 
44 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
TIMSS in Norway: Challanges in school mathematics as evidenced by TIMSS and TIMSS Advanced. I: The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102457. s. 11-50
UiO Untitled
 
45 Hansen, Kajsa Yang; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin; Grønmo, Liv Sissel.
Hjemmebakgrunn og prestasjoner. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 139-162
UiO Untitled
 
46 Nilsen, Trude; Angell, Carl; Grønmo, Liv Sissel.
Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education. A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2013 ;Volum 7.(1) s. 21-
UiO Untitled
 
47 Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 19-51
UiO Untitled
 
48 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
What are TIMSS and TIMSS Advanced?. I: The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102457. s. 123-135
UiO Untitled
 
49 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel; Nilsen, Trude.
Om TIMSS og forskningsmetoder. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 171-192
UiO Untitled
 
2012
50 Grønmo, Liv Sissel.
Lærerstudenters resultater på enkeltoppgaver for barnetrinnet. I: Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag 2012 ISBN 978-82-7477-469-8. s. 115-142
UiO Untitled
 
    Vis neste liste