Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2016
1 Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda.
Lærerutdanning i det 21. århundre : tradisjoner, utfordringer og endringer. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 1-10
UiO Untitled
 
2 Fosse, Britt Oda.
Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen :. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 235-251
UiO Untitled
 
2015
3 Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne; Brevik, Lisbeth M..
Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole 2015 (2) s. 72-77
UiO Untitled
 
2014
4 Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne.
Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research 2014 ;Volum 68. s. 46-56
UiO Untitled
 
5 Fosse, Britt Oda.
Også de svake hadde noe å bidra med. Lærerstudenters læring om tilpasset opplæring. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 78-96
UiO Untitled
 
6 Fosse, Britt Oda.
Tilpasset opplæring, som intensjon og virksomhet. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 420-436
UiO Untitled
 
7 Fosse, Britt Oda; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (2) s. 66-79
UiO Untitled
 
2013
8 Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne; Fosse, Britt Oda.
Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism. ISATT 2013; 2013-07-02 - 2013-07-05
UiO Untitled
 
2011
9 Fosse, Britt Oda.
Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning. Unipub forlag 2011 309 s.
UiO Untitled
 
2008
10 Solhaug, Trond; Fosse, Britt Oda.
Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en case studie. Norsk pedagogisk tidsskrift 2008
NTNU UiO Untitled
 
2007
11 Fosse, Britt Oda; Solhaug, Trond.
Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Evalueringsrapport 2007. Oslo: Institutt for lærerutdaning og skoleutvikling 2007 ;Volum 1.79 s. Acta Didactica(2007)
UiO Untitled
 
2003
12 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Fosse, Britt Oda.
Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning). ITU-konferansen 2003; 2003-10-16 - 2003-10-17
UiO Untitled
 
2002
13 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Fosse, Britt Oda.
Bruk av LMS i PPU. FOU i lærerutdanningen; 2002-11-28 - 2002-11-29
UiO Untitled
 
2001
14 Hauge, Trond Eiliv; Fosse, Britt Oda; Skaar, Bjørn.
Tilpasset opplæring i ulike fag. CD-rom basert arbeidsmateriell for PPU-undervisningen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2001
UiO Untitled