Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-25 of 25

2009
1 Midgaard, Knut; Malnes, Raino Sverre.
Politisk tenkning. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01520-0) 396 p.
UiO Untitled
 
2007
2 Thorsen, Dag Einar; Helland-Hansen, Kristian; Haug, Are Vegard; Midgaard, Knut.
Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. p. 49-68
UiO Untitled
 
2006
3 Midgaard, Knut.
The scholarship of Arild Underdal. Global Environmental Politics 2006 ;Volume 6. p. 3-12
UiO Untitled
 
2004
4 Rasch, Bjørn Erik; Midgaard, Knut.
Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget 2004 391 p.
UiO Untitled
 
2003
5 Malnes, Raino Sverre; Midgaard, Knut.
Politisk tenkning. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00414-8) 392 p.
UiO Untitled
 
6 Midgaard, Knut.
Forord. I: Demokrati med radvalg og fondsvalg. Oslo: Institutt for statsvitenskap 2003 ISBN 82-570-4861-5. p. 5-6
UiO Untitled
 
2001
7 Midgaard, Knut.
Betingelsene for et legitimt og godt styre i flere nivåer: Noen momenter med særlig vekt på spørsmålet om en rettferdig og hensiktsmessig stemmevektsfordeling i EU. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001 ;Volume 17.(2) p. 248-269
UiO Untitled
 
8 Midgaard, Knut.
Mennesket som bærer av fornuft og moralsk evne: Noen refleksjoner ved sekelskiftet om kommunikasjon og politisk ansvar ut fra L.T. Hobhouse, Karl Jaspers og Václav Havel. I: Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm H√łyskoleforlaget 2001 ISBN 82-7634-333-3. p. 285-297
UiO Untitled
 
2000
9 Midgaard, Knut.
Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett. Nytt Norsk Tidsskrift 2000 ;Volume 17.(4) p. 395-413
UiO Untitled
 
1998
10 Midgaard, Knut.
Consensus, majority decisions, power and autonomy: Fragments related to the European Union. : 1998 16 p. Working paper(10)
UiO Untitled
 
11 Midgaard, Knut.
Equality and inequality of voting weight per capita in the EU: Principles, facts, and arguments (Unfinished draft). The European Union and small nation states: ARENA Annual Conference 1998 (Nov. 5-6); 1998-11-06
UiO Untitled
 
12 Midgaard, Knut.
Legitimacy and multi-level governance. International Framtider 1998 ;Volume 8. p. 8-14
UiO Untitled
 
13 Midgaard, Knut; Rasch, Bjørn Erik.
Demokrati - vilkår og virkninger. : Fagbokforlaget, Bergen 1998 (ISBN 82-7674-340-4) 362 p.
UiO Untitled
 
1997
14 Christensen, Tom; Midgaard, Knut.
Forord. I: Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 ISBN 82-7674-370-6. p. 3-5
UiO Untitled
 
15 Christensen, Tom; Midgaard, Knut.
Universitetet som beslutningsarena. : Fagbokforlaget, ,Bergen. 1997 (ISBN 82-7674-370-6) 237 p.
UiO Untitled
 
16 Christensen, Tom; Midgaard, Knut.
Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 (ISBN 82-7674-370-6) -1 p.
UiO Untitled
 
17 Midgaard, Knut.
Innledning. I: Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 ISBN 82-7674-370-6. p. 11-25
UiO Untitled
 
18 Midgaard, Knut.
Legitime og gode styreformer - og demokratiet. I: Demokrati: Vilkår og virkninger. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 p. 15-36
UiO Untitled
 
19 Midgaard, Knut.
Overnasjonalitet og demokrati. I: Demokrati: Vilkår og virkninger. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 p. 317-336
UiO Untitled
 
20 Midgaard, Knut.
Politisk teori. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1997 (3) p. 325-362
UiO Untitled
 
21 Midgaard, Knut.
Spesialiserte institusjoner og demokrati. I: Demokrati: Vilkår og virkninger. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 p. 209-219
UiO Untitled
 
22 Midgaard, Knut.
The Problem of Autonomy and Democracy in a Complex Polity: The European Union. I: Democracy and the EU. : Springer Verlag, Berlin 1997 ISBN 3-540-63457-6. p. 189-203
UiO Untitled
 
23 Midgaard, Knut.
Vote weight distribution, power and autonomy in the EU. The Amsterdam Treaty (ARENAs årlige konferanse); 1997-11-07
UiO Untitled
 
24 Midgaard, Knut; Rasch, Bjørn Erik.
Demokrati: Vilkår og virkninger. : Fagbokforlaget, Bergen 1997 -1 p.
UiO Untitled
 
1994
25 Rasch, Bjørn Erik; Midgaard, Knut.
Representativt demokrati: Spilleregler under debatt. Universitetsforlaget 1994 (ISBN 82-00-03931-5) 296 p.
UiO Untitled